ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на лабораторні макети для методичного навчання і закріплення теоретичних та практичних знань з основних принципів функціонування автоматичних систем управління на базі однокристальних мікроконтролерів STMicroelectronics
ЛЬВІВ 2011
1.Назва роботи
1.1.Назва роботи - Лабораторні макети для забезпечення навчання студентів за спеціальністю 050804 – «Інформаційно-управляючі системи та технології».
2.Підстава для виконання роботи
2.1. Підставою для створення макету є навчальні плани та робочі програми з підготовки курсів «Моделювання систем», «Основи системного аналізу комп’ютерних інформаційних систем», «Системне програмування (розділ взаємодія із зовнішніми пристроями)».
3.Виконавці роботи
3.1.ПКО «Політехніка» та кафедра АСУ НУ «Львівська політехніка».
4.Виготовлювач
4.1 Виготовлювачем є ПКО «Політехніка».
5.Мета та призначення роботи
5.1.Метою даної роботи є створення лабораторних макетів, що охоплюють закріплення навичок студентів для застосування основних можливостей мікроконтролерів сімейства STMicroelectronics при проектуванні різнотипних систем управління.
5.2.Передбачається постачання основного (макетних взірців) та допоміжного (адаптери, блоки живлення, кабелі зв’язку), а також супутнього програмного забезпечення.
5.3.Комплект лабораторних макетів слід трактувати як допоміжне устаткування.
6.Технічні вимоги
6.1.Склад комплекту лабораторних макетів та вимоги до конструкції.
6.1.1.Базовий лабораторний макет містить:
- плату з мікроконтролером STM8S105CT6 (32 кБ Flash ПЗП, 2 кБ ОЗП, 1 кБ EEPROM ПЗП),кнопка RESET, світло діод, роз’єми розширення, на які виведені всі доступні лінії В/В мікроконтролера (38 ліній В/В);
- програматор JTAG для програмування і внутрісистемного відлагодження МК серій STM8L, STM8S, STM32, адаптованого під USB-порт комп’ютера з середовищем ОС Windows 2000, XP або Vista;
- блок живлення макетних взірців та програматора від електричної мережі 220 В, 50 Гц (Uвих1=+5 В, 0,4 А, Uвих2=+12 В, 2 А) ;
- USB – кабель А-В;
- програмний пакет для внутрішньо схемного програмування ST Visual Program – STVP (версія не нижче 3.1.0) і для внутрішньосхемного відлагодження ST Visual Develop – STVD (версія не нижче 4.1.0) або ST-LINK з використанням Atollik toolset TrueSTUDIO (версія не нижче 1.0);
- технічні описи макетних взірців, програматора та інструкція з експлуатації.
6.1.1. Конструктивно плата з МК і програматор відкритого типу, блок живлення в закритому корпусі з врахуванням вимог безпеки згідно ГОСТ 22261-94.
6.1.3. Повинні бути надані та перевірені приклади програм функціонування взірців та програматора.
6.2. Склад комплекту лабораторних макетів містить:
- 10 базових макетів (плата з МК, програматор, блок живлення, USB – кабель А-В;
- Планка світлодіодів (першого виду) – 4шт;
- Планка світлодіодів (другого виду) – 4шт;
- Семисегментний індикатор, керований безпосередньо мікроконтролером – 2шт;
- Семисегментний індикатор (принцип мультиплексної індикації) – 3шт;
- Семисегментний індикатор, керований через один вивід порта МК або по шині І2С – 3шт;
- Рідкокристалічний індикатор – 3шт;
- Проста клавіатура 4х4 -2шт;
- Сенсорний давач – 2шт;
- Модуль пам’яті з інтерфейсом SPI – 3шт;
- Модуль взаємодії мікроконтролера МК з ПК через UART послідовний інтерфейс (Програма Hyper Terminal) RS-232 – 2шт;
- Модуль взаємодії мікроконтролера МК з ПК через послідовний інтерфейс RS-485 – 2шт;
- Модуль керування двигуном за допомогою ШІМ – сигналу – 2шт;
- Модуль з 2-х крокових двигунів, з’єднаних в одну конструкцію з ключовими транзисторами – 3шт;
- Температурний давач (терморезистор) – 2шт;
- Динамік з підсилювачем – 2 шт;
- Мікрофон з підсилювачем – 2шт;
- Інфрачервоний випромінювач – 2шт;
- Інфрачервоний приймач з підсилювачем – 2 шт;
- Індуктивний давач -2 шт;
- Ємнісний давач – 2шт;
- Щуп для пошуку зміни опору на поверхнях – 2шт;
- Плата досліджуваних/програмованих м/с, яка забезпечує установку 20,28,32, та 40 виводних корпусів.
6.3. Середнє напрацювання макетного взірця або одного блочка на відмову повинно бути не менше 20000 год. при гарантійній ймовірності 0,95.
6.4. Середній термін служби макетного взірця чи блочка у робочих умовах не менше 10 років.
6.5. Умови експлуатації.
6.5.1.Нормальні умови експлуатації:
- температура навколишнього середовища (20±5)?С;
- відносна вологість повітря (30…80)%:
- атмосферний тиск (84…106) кПа;
- напруга живлення (220±20)В, частота (50 ±1) Гц.
Уклали:
Від Виконавця Від Замовника
Начальник КВ ПП Гривна Ю.Т. Доцент Зербіно Д.Д.
Провідний інженер Рибак Я.М. Доцент Стрямець С.П.
Погоджено: Заст.директора ІТРЕ з виховної
та організаційно-господарської
роботи

Доцент Струк Є.С.
Доцент Демида Б.А.