Шляхи надходження о.з.
-Придбанні грош кошу постач
Д 152 кК63,68. Д64 К 63,68
-Надходжен. В наслідок будівництва
Д 152 К20,22 . Д 152 К66 . Д152 К65 .Д152 К68,65*кркд.заборг. Д 10 К152-первісна вартість
Внасеи до статутного к-лу
Д46 К40 . Д 10 К 46
Безплатно одержаніо.з
Д 10 К 424
Перевед обор.а в о.з.
К 152 Д26. К 10 К152
Методи амортиз.
1.Пря.спис-Ав=ПВ-ЛВ/Ткор.викорс.
2,Вироб.м.-Ав=Факт.обсяг ви-ва/Вироб.ставка
Вс.=ПВ-ЛВ/Заг.обс.вик-ня
3,М.зманш.залиш.вар-сті=Ав=Заг.ва-сть*Річна норм.ви-ня
Рн.в=(1-(ЛВ/ПВ))%
4,М.приск.зман.залиш.ва-ті=Ав=Заг*Р.намор*2
Р.н.а=%/Т.к.в. Кумул м=АВ(Пв-ЛВ)*Кум.коеф.
К.К=кі-сть років до закон т.експлуатац/Сума років кор..викор.
Облік реаліз
-Д 13К 10-сис.знос.на реалі.
-Д286 Е 10-о.з перевод в обор.актив
-Д37,36,680 К712-Виручка
-Д 712 К64-ПДВ
-Д943 К286-Спис собі варт.
-Д 79 К943-На фін.рез.спис.собівар.
-Д 712 К79-Спис.вар.реаліз. без ПДВ
Облік надходь. Немат активів
Д154К63,68. Д64 К63,68 .Д154 К63,68
Д64, К63,68 .. Д154 К66,65 ..Д12 К154
Внески в статут.к-л
Д46 К40 . Д12 К40 .Д372 К30 .Д12 К372
Д64 К372
Запаси
Д20,22,28 К63 . Д64 К63 . Д372 К30 . Д20,28,22 К372
Д64 К372 . Д20 К68 . Д80 К20-прям мат ви-ти . Д23 К80
Реаліз товарів
Д36,37 К702-виручка від реаліз
Д702 К641-под.зобовяз
Д902 К28-собівартчсть
Д702 К791-чиста виручка(без ПДВ)
Д791 К902-фін рез .Д311 К36
Торгіля
Д282 К63- прид. Актив. Д64 К63-ПДВ
Д282 К285-Збіль.вартості тов. на торг.націнку
Д285 К282-спис.торг націнки
Дебіт заборг
Д371 К311-вип.аванс . Д641 К644-ПДВ
Д20,28,22 К63-процес придбання . Д64 К63 ..Д63 К64
Д31 К371-Певна сума авансу повернута
Д372 К301,313 . Д22,28 К372-придб.ціностей
Д92,93,91 К372-всі ви-ти підтвер. Спис на ви-ти
Д 374 К63-виставлена претензія постач. Д374 К311-прет виставлена банку . Д20,28,22 63К Д311 К374- погаш.грош.кош.претезія
Д201 К63 . Д64 К63
Векселі
Д63 К51-видача векселя . Д51 К311-погаш векселя
Д684 К31-сплата % . Д79 К952 . Д31 К52-Виник забов з облігації . Д952 К684-% за облігац . Д311 К684-% сплачені . Д52 К31-погаш.облігац
Класи о.з
1 земел.ділянки
2 Капіт ви-ти на поліп. Землі
3 будинки споруди
4 машини та обладнання
5 транспортні засоби
6 інструмен.прилади інвентар
7 ТВАРИНИ
8 багаторіч.насаджен.
Оцінка запасів
1 Оцін при надходь
-вироб собі-ть
-справ.соб-ть
-балансова со-ть
2 Оц.при вибуті
3 Оц на дату балансу
-ПВ
-чиста ва-ть реаліз
2 Оц.при вибуті
-Індетифікована воб-ть одиниці запасів –оці запаси які випуск. і послу що викон для спец замовлень і запас які незамін оди идному
-середньзваж. Соб-ть-оцінка середньзваж. Соб-ть провод що до кожної одиниці запасів діленням сумарної вартоості залишку таких з. на поч. звіт року і вартості одержаних за звіт період з. на сумарну к-сть на поч..звт.періоду і к-сті одержаних у звіт.році.
-ФіФо-запаси викор у тій послідовності у якій находять.
-М.нормативних затрат.-полягає у застос. норм. Витрат на одиницю про-ї ,робіт, послуг які встанов під-м з урах. нормативних рівнів викор запасів,праці.потужностей іцін.
-М. ціни продажу-оцінка за ціни продажу застос під-ми роздріб. торгівлі середньої %торг.націнки.Сер.% торг.націнка розрах відношенням суми залишку торг нац. На поч. звіт періоду на торг.нац у продажі,вартоті одержаних узвітному місяці товарів на суму продажної роздрібної вартості залишку товарів на поч. звіт місяця та природної роздрібної вартості одержаних у звіт місяць товари.
Сумнівний борг- йе поточ.д.з щодо якої існує не впевненість погашення боржником.
Зобовязання-це заборгов пі-ва що виникла в наслідок минулих подій і погаш якої в май бут. Призведе до зменш. Ресурсів під-ва що втілюють в собі екон вигоду.
Забовяз поділна
-довгострок з
-поточні
-забезпечення
-Непередбаченні зобовяз
-доходи майб..періодів
9 Інші о.з