ПОЛІТИКА
ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» У СФЕРІ ЯКОСТІ
Місія:
Виробництво та поставка на ринок конкурентноспроможних моолочно-сирних виробів, яка задовільняє конкретні запити та очікування замовників, в цілях економічного процвітання підприємства та підвищення добробуту працівників.
Головний лозунг:
Кращі сири до вашого столу
Наша Політика у сфері якості грунтується на стратегічних цілях підприєства в сфері якості, які передбачають:
Підвищення задоволеності замовника;
Зростання прибутків підприєства;
Розширити асортимент продукції;
Вдосконалення маркетингу;
Доведення Політики у сфері якості до відома своїх працівників і залучення всіх підлеглих до відповідальності та забезпечення якості є головною задачею керівників підприємства всіх рівнів.
Досягнення поставлених цілей та зобов’язань в сфері якості забезпечується шляхом:
побудови Системи управління якістб у відповідності до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001: 2000, яка визначає функціональну взаємодію підрозділів, їх відповідаьність та дозволяє виявити проблеми і провести своєчасні коригувальні та запобіжні дії;
використання процесного підходу в управління підприємством, включаючи вимірювання результативності процесів, визначення ефективності процесів та системне поліпшення;
дотримання принципу безперервного поліпшення управління якістю на основі постійного виміру та аналізу його ефективності, планування та проведення поліпшень;
маркетингових досліджень ринку та оперативності задоволення запитів споживачів;
неухильного дотримання обов’язкових норм трудової та технологічної дисципліни;
вдосконалення системи матеріального стимулювання персоналу за якість та ефективніст роботи;
високої кваліфікації працівників, яка забезпечується постійним та планомірним навчанням всього персоналу.
Правління ПАТ «Дубномолоко» бере на себе відповідальність за реалізацію Політики у сфері якості.
Голова правління ПАТ «Дубномолоко» О.А.Козловський