1. Що таке маркетинг?
активний контроль за ринком і цінами у відповідності до попиту та пропозиції;
заходи проти економічних криз і забезпечення відповідності попиту та пропозиції;
комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, який охоплює всі стадії руху товару.
2. Маркетинг починається з :
рекламної кампанії;
розроблення і виробництва товару (послуги);
дослідження ринку та потреб споживачів.
3. Що таке попит?
фінансово забезпечена потреба в товарах чи послугах;
потреба у вирішенні матеріальних чи духовних проблем;
потенційна потреба споживачів в товарах (послугах).
4. Ринковим орієнтиром товарної концепції маркетингу є:
а) вивчення споживчих запитів;
б) створення ефективної системи збуту;
в) вивчення попиту споживачів.
5. Ринковим орієнтиром соціально-етичного маркетингу є:
а) вивчення і задоволення потреб та запитів споживачів;
б) вивчення і задоволення потреб та запитів суспільства;
в) вивчення і задоволення потреб та запитів підприємства.
6. Ринковий попит - це:
а) готовність споживачів придбати товар за ціною, яка пропонується ринком;
б) стан готовності потенційних споживачів придбати товар;
в) готовність споживачів придбати товар за конкретною ціною.
7. Попит на товари, яких немає на ринку, називається:
латентним;
нульовим;
креативним.
8. Латентний — це попит, який:
а) зароджується;
б) зменшується;
в) зростає.
9. Основними особливостями послуги є:
а) нематеріальність, зміна якості в часі;
б) невіддільність від джерела, неможливість зберігання;
в) як „а” та „б”.
10. Товар з погляду маркетингу — це:
а) будь-який продукт, призначений для реалізації;
б) продукт праці, призначений для продажу;
в) результат досліджень, розробок та виробництва.
11. Ринок покупців — це ситуація, коли:
а) пропозиція перевищує попит;
б) попит перевищує пропозицію;
в) пропозиція дорівнює попиту.
12. Цільовий ринок підприємства — це ринок:
а) споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства;
б) на якому підприємство реалізує свою продукцію;
в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.
13. Конверсійний маркетинг — це система дій за умов:
а) негативного попиту;
б) ажіотажного попиту;
в) спадаючого попиту.
14. Демаркетинг — це система дій за умов:
а) надмірного попиту;
б) нерегулярного попиту;
в) оманливого попиту.
15. Нераціональному попиту відповідає:
а) синхромаркетинг;
б) протидіючий маркетинг;
в) ремаркетинг.
16. Маркетингова суміш — це:
а) продукт, збут, просування, комунікації;
б) розподіл, ціна, продукт, реклама;
в) продукт, розподіл, просування, ціна.
17. Предметом маркетингових досліджень є:
а) конкретна маркетингова проблема;
б) суб’єкт системи „підприємство – ринок – економіка”;
в) визначення конкурентних позицій підприємства.
18. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація:
а) первинна;
б) вторинна;
в) нормативна.
19. Для визначення реальної місткості ринку використовують формулу:
Qp=R–E+F+Д–Ео+Fо;
Qp=Р+R–E+F+Д(–М)–Ео+Fо;
Qp=Р+R+E–F+Д(–М)–Ео+Fо.
20. Що розраховують за формулою ?
потенційну місткість ринку;
місткість ринку проникнення;
місткість монопольного ринку.
21. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:
товарною;
функціональною;
видовою.
22. Маркетингова система „4Р” включає:
товар, ціну, продаж, просування;
ринок, товар, ціну, збут;
товар, ціну, місце, просування.
23. Первинною називають інформацію, яка:
зібрана вперше для будь-якої конкретної мети;
вже існує і була отримана раніше для іншої мети;
отримана безпосередньо в межах підприємства.
24. Вторинною називають інформацію, яку:
можна отримати за межами фірми з урядових і поза урядових джерел;
зібрали вперше для будь-якої конкретної мети;
отримали раніше для іншої мети.
25. Процес маркетингового дослідження розпочинається з :
збору та аналізу вторинної інформації;
визначення проблеми дослідження;
визначення методів дослідження та можливостей підприємства для їх проведення.
Викладач С.М.Гончаров