Мета роботи вивчення принципу дії, зняття характеристик і визначення основних параметрів польового транзистора з керованим п-р переходом.
Складання і випробування схеми
Досліджуваний польовий транзистор, джерела живлення, вимірювальні прилади і потенціометри з'єднують за схемою, яка наведена на рис.1. Після перевірки починають випробування схеми. Для цього потенціометром R1 встановлюють напругу на ділянці затвор-витік приблизно 0,5 В, а потенціометром R2 змінюють напругу між стоком і витоком від 0 до ( 5÷20 ) В.
/
Рис1. Схема для дослідження польового транзистора
Спостерігаючи, як змінюється струм стоку, переконуються у можливості зняття стокової характеристики.
Можливість зняття стоково-затворної характеристики перевіряють, подаючи на стік напругу ( 5÷10 ) В. Підтримуючи цю напругу сталою, змінюють напругу між затвором і витоком від 0 В до значення напруги, яка відповідає напрузі відсічки та спостерігають, як змінюється струм стоку.
Зняття стокових характеристик польового транзистора
??
ст
=??(
??
ст
) при U3=const.
Перед зняттям характеристик готують таблицю спостережень (табл.2)
Стокові характеристики польового транзистора знімають для ( 5÷8 ) значень напруг на затворі U3 . Значення напруг на затворі залежать від типу досліджуваного транзистора і знаходяться в межах ( 0÷10 ) В. Напругу стоку змінюють під час зняття характеристики через ( 1÷2 ) В за допомогою потенціометра R2 .
Зняття стоково-затворної характеристики польового транзистора
??
ст
=??(
??
3
) при Uст=const
Перед зняттям характеристики готують таблицю спостережень (табл.3).
Стоково-затворну характеристику знімають для декількох сталих значень напруг стоку, наприклад: Ucm1=5B, Ucm2 = 10B. При цьому змінюють напругу на затворі від 0 (при максимальному значенні струму стоку) до напруги відсічки (при якій струм стоку дорівнює нулю) через ( 0,1÷0,2 ) В.
Побудова стокових та стоково-затворних характеристик польового
транзистора
На основі табл.2 і табл.3 у прямокутній системі координат будують сімейство стокових і стоково-затворних характеристик. Приблизний вигляд цих характеристик показаний на рис.2 і рис.3.
Визначення параметрів польового транзистора за стоковою характеристикою
Для визначення вихідного диференціального опору на одній із стокових характеристик будують характеристичний трикутник ABC, з якого знаходять

??
вих
=
???
ст
???
ст
(Ом). (1)
Визначення параметрів польового транзистора за стоково-затворною характеристикою
На цій характеристиці (рис.3) визначають значення напруги відсічки Uвід .
Для визначення крутизни характеристики на стоково-затворній характеристиці будують характеристичний трикутник ABC, з якого знаходять
??=
???
ст
???
з
(мА/В) (2)
Таблиці
Таблиця 2
Транзистор типу ________
Uз1= B
Uз2= B
Uз3= B
Uз4= B
Uз5= B
Uз6= B

Uст , В
Iст , мА
Uст , В
Iст , мА
Uст , В
Iст , мА
Uст , В
Iст ,
мА
Uст , В
Iст ,
мА
Uст , В
Iст ,
мА

Таблиця 3
Транзистор типу ________
Uз , В
Iз , мА

Uз , В
Iз , мА