Таблиця 2.2.
Економічні нормативи ВАТ «Ощадбанк»
№ п/п
Нормативи
Розрахунок нормативів
2004 рік
2005 рік
2006 рік
2007 рік
Нормативне значення

1
Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку(Н1),тис.грн
Основний капітал + Додатковий капітал - Відвернення
600948
614349
683350
722000
7 млн.євро

2
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), %

7.2
7.5
9
15
не менше 10%

3
Норматив адекватності основного капіталу (Н3),%

4.8
5.3
6.1
9.2
не менше 4%

4
Норматив миттєвої ліквідності (Н4),%

30
60
70
40
не менше 20%

5
Норматив поточної ліквідності (Н5),%

40
50
60
50
не менше 50%

6
Норматив загальної ліквідності (Н6),%

220
260
320
380
не менше 200%

7
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),%

19
20
25
22
не більше 25%

8
Норматив великих кредитних ризиків (Н8),ти.грн.

3699584
4132908
4963015
5298367
Не більше 8-кратного розміру РК

9
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдерам (Н9), %

4.6
5
5
3
не більше 5%

10
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %

36
38
32
25
не більше 40%