Розділ VIII. Фандрайзінг
« повернутися до списку


Більшість НУО забезпечує свою оперативну і програмну діяльність за рахунок добровільних пожертв від фондів, корпорацій, окремих донорів і державних установ. Така фінансова підтримка не є простим перебігом коштів від якихось джерел до НУО. Це своєрідна дорога з двостороннім рухом, де відбувається оцінка того, наскільки цінною є організація для донорів та які обов’язки вона на себе бере. Як реципієнту коштів, НУО потрібно бути відкритою і прозорою, надавати донору всі необхідні звіти, відповідально і з урахуванням побажань донора використовувати кошти, забезпечити донору постійний доступ до діючого проекту. Важливо також, щоб фандрайзінгова діяльність відповідала місії організації.
А. Загальні принципу фандрайзінгу
1. Керівний орган. Правління має проводити активну фандрайзінгову діяльність. Члени правління повинні як звертатись до потенційних донорів, так і вносити свої особисті пожертви.  2. Відповідність місії. Організація може приймати тільки ті кошти, які направлені на виконання її місії, не суперечать її принципам і не заважають вільно, відповідально і об’єктивно вирішувати питання, з якими вона працює.3. Правдивість. Організація має бути правдивою в усіх питаннях, що стосуються збору і використання коштів.4. Пріоритетом для НУО є виконання її місії. Програми НУО, перш за все, націлені на виконання місії, а не на задоволення потреб джерела фінансування.5. Неетичні дії. Організація повинна уникати будь-якої неетичної діяльності, як то подвійне фінансування одного й того ж самого проекту, використання коштів проекту на інші потреби, завищення своїх досягнень тощо.
В. Звернення до донорів
1. Підготовка проектних пропозицій. Всі матеріали, які НУО подає на розгляд донорів, мають бути достовірними, чітко прописаними і правдиво представляти організацію, її місію та програми. НУО повинна чітко виписати бюджет, тобто на які потреби вона збирається використати отримані кошти, і не звертатись з проханням про надання коштів на діяльність, яку вона неспроможна виконати. Проектна пропозиція не повинна містити перебільшень чи недоглядів та інформації, яка може справити невірне враження на донора.2. Податкові пільги. Організація має запевнити донора в тому, що він отримає достовірну і етичну інформацію стосовно можливих податкових пільг у зв’язку з пожертвою.3. Принципи фандрайзінгу. Фандрайзінгова кампанія має на меті виконання місії організації, є добровільною; для неї недопустима неадекватна мотивація, необґрунтована винагорода чи особиста зацікавленість.4. Додаткові кошти. У випадку, коли фінансування на проведення якоїсь діяльності очікується від громади, НУО повинна скласти план використання додаткових коштів. При необхідності організація надає інформацію про використання цих коштів.5. Компенсації фандрайзерам. Організація не повинна сплачувати компенсацію фандрайзерам, базуючись на відсотках від вже отриманої чи очікуваної пожертви, а також не повинна сплачувати гонорар. Сплата відсотку від пожертви може спровокувати заміщення пріоритетів, тобто інтереси донорів і НУО не вийдуть на перше місце. Крім того, це може стати причиною неетичної поведінки з боку фандрайзера.  Сплата відсотків від пожертви може стати на заваді підтримці волонтерського духу організації і виконанню її місії. Організація може запропонувати компенсацію за витрачені зусилля, час, професійну діяльність. Це може бути бонус. Але він має відповідати процедурам НУО і ні в якому разі не нараховуватись виходячи з відсотків від пожертви. 6. Ярмарки. Коли у якості фандрайзінгового інструменту використовується ярмарка товарів чи послуг, необхідно вказати тривалість кампанії і приблизну або реальну ціну товару/послуги, від якої може отримати користь НУО чи програма.7. Відсоток фандрайзінгових витрат. Кошти, які витрачаються на фандрайзінгову кампанію,  повинні бути оправдані прибутком від неї. Вони не мають перевищувати однієї третьої прибутків від фандрайзінгової діяльності. В ідеалі, вони повинні бути менше 25% прибутку. У випадку, коли НУО витрачає 33,3% прибутку на проведення кампанії на протязі 5 років, вона має показати, що вона намагається знизити витрати, а також обґрунтувати необхідність високих витрат (організація є новою, вона має справу з унікальним донором або витрати високі у зв’язку з соціальними і політичними факторами).8. Інформація про солісітерів (людей, які займаються фандрайзінгом). НУО має розробити політику, яка б захищала право донорів на отримання інформації про те, чи є солісітери оплачуваними працівниками, волонтерами або агентами організації.
С. Використання коштів
1. Використання пожертв/внесків. Організація має запевнити, що пожерти використовуються відповідно до фандрайзінгових звернень/замовлень та на цілі, на які вони були виділені донорами.2. Грантова діяльність. У випадку, коли організація отримує грант, вона підписує контракт, за яким має здійснювати певну діяльність (оговорену в контракті), і несе етичну та правову відповідальність за виконання контракту.3. Отримання згоди від донорів на зміни умов/видів діяльності. Організація може змінити умови виконання діяльності за кошти пожертви чи гранту тільки у випадку отримання згоди донорів.4. Ефективне використання коштів. Організація має забезпечити ефективне використання коштів гранту чи добровільної пожертви.
D. Звітність
1. Контроль витрат. Організація має організувати систему контролю/проходження витрат гранту.2. Своєчасна звітність. Організація має своєчасно готувати звіти про використання коштів гранту і про управління грантом.3. Фінансові документи. Організація повинна надавати донору чи зацікавленій стороні фінансові документи за їх запитом.
Е. Взаємовідносини з донором
1. Відносини з донором. Правління, менеджери, персонал і волонтери НУО не повинні використовувати взаємовідносини з донором або з потенційним донором в особистих потребах, потребах родичів, друзів, колег тощо.2. Конфіденційність. Конфіденційна інформація про донорів і пожертви не повинна передаватись третім сторонам, які не мають на це права.3. Збереження/тайна інформації про донорів. НУО має поважати тайну інформації, що стосується донорів і їх пожертв. Донори повинні мати можливість залишатися анонімними. Їх імена не повинні значитись на будь-яких матеріалах (в списках), що продаються або передаються третім сторонам. Донор повинен мати можливість ухвалити список або видалити своє ім’я з нього.  4. Політика збереження тайни інформації. НУО повинна мати чітку і легкодоступну політику збереження тайни інформації, згідно з якою вона інформує громадськість про те яку саме інформацію стосовно індивідуумів чи донорів вона збирає, яким чином збирається її використовувати, як зв’язатись з організацією, щоб перевірити особисту інформацію чи внести в неї зміни, яким чином проінформувати НУО про небажання використовувати особисту інформацію за її межами та яким чином інформація захищається.5. Неетичні звернення про пожертви/проектні пропозиції. Звертаючись з проханнями про пожертву, НУО або її агент не повинні використовувати тиск, силу чи інші неетичні форми поведінки.

ПРОЕКТИГрай у футбол заради миру!докладніше >>

Нове життя - дітямдокладніше >>

Служіння заради миру докладніше >>


всі проекти

БІБЛІОТЕКАЕтичний кодекс неурядових організацій (НУО)Розроблений за підтримки Всесвітньої Асоціації неурядових організацій (WANGO), Етичний Кодекс НУО був прописаний міжнародним комітетом за представництва широкої громадянської спільноти і лідерів НУО з усього світу.

Служіння суспільству - фундамент культури мирудокладніше >>

Міжнародне десятиліття заради культури миру та ненасильства над дітьми світу, 2001-2010Резолюція, ухвалена Генеральною Асамблеєю 55/47


всі записи