Директор

Водій автотрансп. засобів 1 категорії


Юрист


Завідувач господарства


Головний бухгалтер


Начальник рекл.марк. відділу


Заступник директораСтарший продавець продовольчих товарів

Менеджер в оптовій торгівлі


Завідувач складу

Менеджер в роздрібній торгівлі


Рис. 1.2 Органіграма управління ПП «Імбекс»
Для того , щоб більше дізнатися про підприємство можна розглянути його життєвий цикл .
Життєвий цикл організації – це періоди, які проходить організація в процесі своєї діяльності та функціонування. (рис 1.2.)
Стадія створення організації. Фірма заснована в 1991 року. Дана стадія тривала до 2005 року. На цьому етапі організація знаходиться в стадії становлення, формується мета, місія, реєструється фірма.
Стадія росту на підприємстві характеризується прискореним зростанням масштабів виробництва та формування власного іміджу, введенням в дію нових видів продукції, нових видів діяльності, яка розпочалась з 2005 року і до сьогодення триває.
Стадія зрілості характеризується найвищим рівнем розвитку підприємства, найвищою продуктивністю використання ресурсів, посиленням конкуренції.
На даний час підприємство перебуває на стадії росту. Головними завданнями ПП “Імбекс” є: стимулювання праці робітників, захоплення нових ринків збуту, розширення асортименту, тобто введення нових видів продукції, бути конкурентоспроможними.

Рис. 1.3.. Життєвий цикл організації
Проаналізувавши життєвий цикл підприємства, видно, що відбувається зростання обсягу реалізації продукції з 2005 року і до сьогодення, а в 2007 р. – 8362,7 тис. грн..