Спеціальність _________
Курс ____
Група ______________
П.ІБ._______________________________________ ВАРІАНТ K ______ N _____
Лабораторна робота №8 “ Двоїста задача лінійного програмування та післяоптимізаційний аналіз розв’язку задачі лінійного програмування ”
1. Мета роботи : Набуття практичних навичок розв’язування двоїстої ЗЛП та після оптимізаційного аналізу розв’язку ЗЛП у середовищі табличного процесора MS Excel.
2. Задачі роботи :
Побудова математичної моделі двоїстої задачі.
Обчислення двоїстих оцінок у середовищі MS Excel і практичне застосування їх на етапі після оптимізаційного аналізу лінійних оптимізаційних моделей..
Аналіз чутливості розв’язку ЗЛП у середовищі табличного процесора MS Excel.
3. Завдання роботи і вихідні данні.
Для виконання лабораторної роботи використовується завдання та вихідні данні попередньої лабораторної роботи №7 „Задача лінійного програмування”.
Необхідно :
на основі побудованої у попередній лабораторній роботі моделі прямої задачі лінійного програмування для випадку необмеженої реалізації продукції побудувати математичну модель двоїстої задачі;
використовуючи звіт Анализ устойчивости інструменту Поиск решения табличного процесора MS Excel визначити двоїсті оцінки ресурсів і на їх основі:
визначити дефіцитні та недефіцитні ресурси;
оцінити вплив зміни дефіцитних ресурсів на збільшення прибутку підприємства;
оцінити можливість включення до місячного плану виробництва нової продукції – карамелі виду D, якщо норми витрат кожного виду ресурсу для виготовлення 1 тони нової карамелі становлять відповідно:, , , а ціна реалізації 1 тони цієї карамелі становить 310+K грошових одиниць.
використовуючи звіт Анализ устойчивости інструменту Поиск решения табличного процесора MS Excel для прямої ЗЛП виконати аналіз чутливості розв’язку:
визначити межі можливої зміни коефіцієнтів цільової функції і дати відповідну змістовну інтерпретацію;
визначити межі можливої зміни правих частин обмежень задачі і дати відповідну змістовну інтерпретацію;
4. Виконання роботи.
1. Побудова математичної моделі двоїстої задачі.
Пряма задача
Двоїста задача
2. Визначення двоїстих оцінок і аналіз виробництва на їх основі.

2.1. Оцінювання дефіцитності ресурсів.
2.2. Оцінювання впливу зміни дефіцитних ресурсів на збільшення прибутку підприємства.
2.3. Оцінювання можливості розширення асортименту продукції за рахунок включення до місячного плану випуску нового виду карамелі.
Додаткові витрати на ресурси у розрахунку на 1т нової продукції становлять
а ціна реалізації 1 тони цієї карамелі становить _____________ грошових одиниць. Таким чином
3. Аналіз чутливості розв’язку задачі лінійного програмування.
Інтервали допустимої зміни коефіцієнтів при невідомих у цільовій функції
Таблиця 1
Змінна моделі
Значення коефіцієнта при змінній у цільовій функції
Нижня межа
Верхня межа

x1
x2
x3

Висновки:
Інтервали допустимої зміни правих частин обмежень задачі
Таблиця 2
Права частина обмеження
Значення правої частини обмеження
Нижня межа
Верхня межа

b1
b2
b3

Висновки: