Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: післяпродажне обслуговування

Керівник підрозділу
Післяпродажного обслуговування
Власник процесу
Керівник підрозділу післяпрод. об-ння
Шифр:Дата: 29.09.10

Нормативні документи:

ЗУ «Про господарську діяльність», статут підприємства, законодавче забезпечення, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки: грошові кошти

Форма отримання вхідни потоків і вимоги до них:

Розрахунково – платіжні документи, інформація про ринок споживача у письмовому вигляді.

Перевірка:

Підтвердження того що керівник маркетингового відділу отримав всю інформацію.

Особа. Що відповідає за передачу (постачальник):

Керівник комерційного відділу

Вихідні потоки

Інформація про задоволення споживачів

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Акт про передачу, письмовий звіт про кількість споживачів

Перевірка:

Підтвердження того що вище керівництво отримало чітко доступну та правдиву інформацію

Особа, що відповідає за приймання (споживач):

Вище керівництво

Критерії оцінки процесу

Кількість клієнтів, які звертаються до фірми.

Необхідні записи і передача інформації

Записи про. кількість задоволених споживачів.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута

Удосконалення процесу після продажного обслуговування, підбір висококваліфікованих працівників.

Відповідальність керівника підрозділу

Керівник несе відповідальність за процес після продажного обслуговування, за зацікавленість клієнтів у нашому підприємстві.

Повноваження керівника підрозділу

Контролювати весь процес, вводить зміни у процес після продажного обслуговування, удосконалює роботу працівників відділу маркетингу.


ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ.
Ціль – контролювання всіх процесів СУЯ через аналіз даних з метою покращення, управлінням невідповідностями та забезпечення ефективного виробництва.
Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних і попереджуючих дій з усіма підрозділами підприємства по роботі відповідного підрозділу.
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги.
Стратегія підприємства.
Законодавство України.
ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.
В даному стандарті використано такі скорочення:
СУЯ – система управління якістю.
СМЯ – система менеджменту якості.
ВТЗ – відділ тех. забезпечення.
ВК – вище керівництво.
ОПИС ВИКОНАННЯ
Власником процесу «проведення післяпродажного обслуговування» є керівник відділу маркетингу.
Власник процесу має повноваження:
визначити засоби, необхідні для попередження виникнення невідповідностей та усунення причин;
діяти від імені всієї організації;
вносити пропозиції на покращення якості;
надавати пропозиції щодо поліпшення процесу виготовлення продукції;
приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов’язками.
проведення періодичного аналізу СМЯ;
прийняття рішень з покращення СМЯ;
прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів;
здійснює корегуючі та попереджуючі дії.
Власник процесу несе відповідальність за:
за виконання поставлених задач
своєчасність виконання поставлених задач
розробку і виконання заходів, спрямованих на виправлення невідповідностей;
прийняття рішень з питань що стосується його компетенції.
4.2. Модель процесу «Виготовлення продукції PFS 1000»

продукція PFS 1000
документація4.2.1. Вихідні потоки
Вихідний потік
Процес-споживач
Форма передачі вихідного потоку
Відповідальний за приймання

Гроші
Провести післяпродажне обслуговування
інформація про продукцію
Начальник відділу маркетингу


4.2.2. Вхідні потоки
Вхідний потік
Процес-споживач
Форма передачі вихідного потоку
Відповідальний за приймання

Інформація про задоволеність споживачів
Проектування та розроблення
Пакет даних
Керівник „Офіс-тех”


4.2.3. Ресурси процесу:
бюджет;
підготовлений персонал;
довідкова література.
4.3 Опис виконання процесу:
Процес «Здійснення після продажного обслуговування» складається з етапів:
виконання процесу (Виготовлення продукції PFS 1000);
аналізувати дані про задоволеність або незадоволеність споживачів
4.3.1. Продукція виготовляється відповідно до затвердженого товарного ряду на поточний рік згідно календаря.
Виготовляється продукція згідно затвердженому керівництвом компанії запланованого обсягу.