Частина II. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
виконання гарантійних зобов'язань. Суму гарантії відображають по дебету рахунків обліку витрат у тому періоді, коли була здійснена реалізація. Враховуючи наявний досвід, підприємство може розрахувати суму, на яку буде надаватися гарантія на майбутній період.
Приклад 11.8. Підприємство здійснює продаж побутової техніки. Протягом року повертають 5 % проданих товарів від загального обсягу реалізації. Середня вартість одного виробу — 400 грн. Протягом місяця було продано 70 одиниць виробів.
Сума гарантійного зобов'язання складе: 400 х 70 х 5 % = 1400 грн.
Коли підприємству повернуть несправний товар, бухгалтер здійснює бухгалтерські записи щодо повернення товарів. Після цього бракований товар або підлягає поверненню постачальникові, якщо це передбачено договором, або підлягає уціненню до ціни можливої реалізації.
У випадку, коли підприємством проводиться ремонт поверненого товару або гарантійна заміна будь-яких деталей, вартість послуг з ремонту буде віднесена у дебет субрахунку 473.
В обліку операції, пов'язані із забезпеченням гарантійних зобов'язань, відображаються так:
і/п
Зміст господарської операції
«і:* Кореспонденції! рахунківДебет
Кредит

1
Нараховані забезпечення гарантійних зобов'язань у момент реалізації продукції з гарантією
93
473

2
Здійснено ремонт товару, який повернено
473
20, 28, 66,65

У балансі підприємства залишок суми гарантійних зобов'язань, тобто кредитове сальдо по рахунку 473 відображається в статті „Інші забезпечення".
На субрахунку 474 „Забезпечення інших витрат та платежів" ведеться облік забезпечення інших витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 „Забезпечення майбутніх витрат та платежів".
Аналітичний облік забезпечення наступних витрат та платежів ведуть за їх видами, напрямками формування й використання.11.10. Облік цільового фінансування та цільових надходжень
Кошти цільового фінансування та цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та цільових фондів, гуманітарна допомога, внески фізичних та юридичних осіб. Використання цих коштів має бути спрямоване тільки на здійснення заходів цільового призначення.
Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепідемічних і карантинних заходів, підготовку кадрів, будівництво соціально-побу-
Цільове фінансування і цільові (адходжен-ня
тових об'єктів, їх експлуатацію тощо використовують рахунок 48 „Цільове фінансування і цільові надходження".