Варіант № 1
1. Цикл з післяумовою 2. Специфікатори та модифікатори виводу 3. Мультиплікативні операції
4. Скласти програму для табуляції функції y=sin(x)+cos(z) на проміжку від 1 до 20 з кроком 2.5
Варіант № 2
1. Операції над вказівниками 2. Доступ до елементів об'єднань 3. Ініціалізація масивів
4. Скласти програму для табуляції функції y=tg(x) на проміжку від 2 до 7 з кроком 0.2
Варіант № 3
1. Цикл з передумовою 2. Багатовимірні масиви 3. Параметри функції main()
4. Скласти програму для табуляції функції y=ln(x)+z на проміжку від -3 до 0 з кроком 0.3
Варіант № 4
1. Структури 2. Призначення препроцесора 3. Програма друку граничних констант
4. Скласти програму для табуляції функції y=cos2(x)-ln(z) на проміжку від 2.3 до 7.1 з кроком 0.1
Варіант № 5
1. Символьні масиви 2. Директиви умовної компіляції 3. Адитивні операції
4. Скласти програму для табуляції функції y=exp(x)+ln(x2) на проміжку від 10 до 0 з кроком 2.5
Варіант № 6
1. Операції мови С 2. Директиви #define та #undef 3. Пріоритет виконання операцій
4. Скласти програму для табуляції функції y=ctg(x)*tg(x) на проміжку від 1 до 20 з кроком 2.5
Варіант № 7
1. Базові типи даних 2. Початкова програма 3. Функції перетворення рядків у числа та чисел у рядки
4. Створити функцію для обчислення виразу
Варіант № 8
1. Коментарі2. Оператор вибору 3. Побічні ефекти в операціях
4. Створити функцію для обчислення виразу
Варіант № 9
1. Функції звільнення динамічної пам'яті 2. Алфавіт мови С 3. Призначення типу char
4. Створити функцію для обчислення виразу
Варіант № 10
1. Функції для роботи з файлами 2. Двійковий режим обміну з файлами 3. Області значень типів
4. Створити функцію для обчислення виразу b=2.5
Варіант № 11
1. Цикл з параметром 2. Функція форматованого виводу 3. Включення файлів
4. Створити функцію для обчислення виразу b=4.567
Варіант № 12
1. Умовний оператор 2. Відкриття та закриття потоку 3. Різновиди типу int
4. Створити функцію для обчислення виразу
Варіант № 13
1. Об'єднання 2. Вказівники 3. Функції введення/виведення
4. Створити функцію для обчислення виразу
Варіант № 14
1. Рекурсивні функції 2. Поняття масиву 3. Мультиплікативні операції
4. Створити функцію для обчислення виразу
Варіант № 15
1. Динамічна пам'ять 2. Ідентифікатори в С 3. Ініціалізація масивів
4. Створити рекурсивну функцію для обчислення факторіалу
Варіант № 16
1. Функція форматованого вводу 2. Специфікатори та модифікатори вводу 3. Параметри функції main()
4. Результати табуляції функції при х є [0,10] х кроком 1 занести в масив
Варіант № 17
1. Заголовок та прототип функції 2. Визначення функції 3. Програма друку граничних констант
4. Результати табуляції функції при х є [10,100] х кроком 15 занести в масив
Варіант № 18
1. Функції виділення динамічної пам'яті 2. Загальні поняття про потік 3. Адитивні операції
4. Результати табуляції функції при х є [-2,10] х кроком 2.5 занести в масив
Варіант № 19
1. Доступ до елементів структур 2. Службові слова в С 3. Пріоритет виконання операцій
4. Результати табуляції функції при х є [-7,-2] х кроком 0.2 занести в масив

Варіант № 20
1. Службові слова в С 2. Доступ до елементів структур 3. Функції перетворення рядків у числа та чисел у рядки
4. Результати табуляції функції при х є [5,-2] х кроком -0.2 занести в масив

Варіант № 21
1. Загальні поняття про потік 2. Функції виділення динамічної пам'яті 3. Побічні ефекти в операціях
4. Створити структуру Студент з наступними полями: ПІБ, вік, група, курс. Дані про одного студента ввести з клавіатури
Варіант № 22
1. Визначення функції 2. Заголовок та прототип функції 3. Призначення типу char
4. Створити масив структур типу Автомобіль (марка, рік випуску, колір). Дані в масив ввести з клавіатури

Варіант № 23
1. Специфікатори та модифікатори вводу 2. Функція форматованого вводу 3. Області значень типів
4. Результати табуляції функції на проміжку від 2 до 10 з кроком 0.4 записати в файл
Варіант № 24
1. Ідентифікатори в С 2. Динамічна пам'ять 3. Включення файлів
4. Результати табуляції функції на проміжку від -5 до 5 з кроком 0.2 записати в файл
Варіант № 25
1. Поняття масиву 2. Рекурсивні функції 3. Різновиди типу int
4. Результати табуляції функції де x змінюється від 20 до 10 з кроком 1 записати в файл
Варіант № 26
1. Вказівники 2. Об'єднання 3. Функції введення/виведення
4. Результати табуляції функції на проміжку від a до b з кроком 1 записати в файл
Варіант № 27
1. Відкриття та закриття потоку 2. Умовний оператор 3. Мультиплікативні операції
4. Результати табуляції функції на проміжку z від 1..10 записати в файл

Варіант № 28
1. Функція форматованого виводу 2. Цикл з параметром 3. Ініціалізація масивів
4. Результати табуляції функції на проміжку від 1 до 100 записати в файл
Варіант № 29
1. Двійковий режим обміну з файлами 2. Функції для роботи з файлами 3. Параметри функції main()
4. Результати табуляції функції на проміжку z від 2 до 5 з кроком 0.1 записати в файл
Варіант № 30
1. Алфавіт мови С 2. Функції звільнення динамічної пам'яті 3. Програма друку граничних констант
4. Результати табуляції функції на проміжку х від 1 до 10 записати в файл