Розділ І. Характеристика існуючого виробничого підприємства
Характеристика виду діяльності підприємства
Об’єктом вивчення даної курсової роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕБАРТ», що зумовлене напрямком роботи даного підприємства.
Українсько - Бельгійське товариство з обмеженою відповідальністю «Дебарт» створене в 2006р., є повністю правонаступником всіх прав та обов’язків НТП «Вестар». Товариство створене двома засновниками: Артамонов В.В. та Дем`янюк О.Б.
проведення пуско-налагоджувальних робіт та здійсьнення сервісного та, за замовленням, пост-сервісного обслуговування як очисних споруд у цілому, так і установок БІОСОФ зокрема;
Українсько-Бельгійське ТзОВ «ДЕБАРТ» створено з метою розширення географії впровадження біосорбційно-фільтраційної (БІОСОФ) технології енергоощадної глибокої очистки побутових та наближених до них за складом стічних вод.
Українська сторона надає технологію БІОСОФ та оригінальне обладнання її реалізації, а бельгійська сторона забезпечує просування та впровадження зазначеної технології як у країнах Європейської Співдружності, так і в країнах Латинської Америки, Канади, Магребу тощо.
В своїй діяльності товариство керується наступними нормативними документами:
1. Господарський кодекс (Ст. 80);
2. Цивільний кодекс (СТ. 140, Ст. 141, ч.2 Ст. 144, Ст. 145);
3. Митний кодекс;
4. ЗУ «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р., № 1576-ХІІ (Ст. 50, 52, 63);
5. ЗУ «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності», від 01.06.2000р., № 1757-ІІІ;
6. ЗУ «Про патентування деяких видів господарської діяльності», від 23.03.1996, № 98/96-ВР;
7. ЗУ «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990р., № 507-ХІІ;
8. ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993р., № 3356-ХІІ;
9. ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995р., № 108/95-ВР;
10. Статут підприємства.
11. Указ Президента України «Про систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємництва».
12. ЗУ «Про Зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р., № 960-XII_ВР;
Готова продукція являє собою металоконструкцію, яка виготовляється за індивідуальними розробками з використанням листового металу та іншого металопрокату і заповнюється полімерним фільтраційним завантаженням. Основні роботи – різка металу та його електродугове зварювання, випробування зварювальних з`єднань на міцність та щільність, ґрунтовка та фарбування виробу виконується безпосередньо у цеху виготовлення.
Виготовлення кожної одиниці обладнання здійснюється за технологічною картою, яка включає в себе також контрольний термін виконання кожної операції та відповідальної особи за її якісне проведення.
Обладнання виготовляється за попереднім замовленням і тому реалізація його, як і інших продуктів виробництва (проект, технологія тощо), не становить проблему.
Підприємство має давні стосунки з постачальниками і тому перебоїв з постачанням немає, практикується навіть поставка зокрема металопродукції за умови відстроченого платежу. А тому на підприємстві не існує проблем з сировиною, матеріалами та комплектуючими для виготовлення кінцевого продукту.
ТзОВ «Дебарт» своєчасно сплачує всі податки та збори. ПДВ сплачується щомісячно, податок на прибуток - раз у квартал. За вчасністю здійснення державних виплат підприємство входить у четвірку перших у Полтавській області.
Як на будь якому ринку існує конкурентна боротьба. Основними конкурентами ТзОВ «Дебарт» є:
“Huber Technology” – Бельгія, м. Брюсель;
“Eco.lise” – Канада, м. Мейо;
“ABPZ” – Італія, м. Сіена;
“Forgelece” – Франція, м. Луан;
“Bioxy” – Велика Британія, м. Лондон;
Переваги продукції ТзОВ «Дебарт» над конкурентами - це висока якість сировини з якої виготовляється кінцевий подукт, що підтверджена сертифікатом ISO 9001-2000, індивідуальна розробка кожної установки, після подажне обслуговування. Імідж підприємства знаходиться на високому рівні і постійно підтримується.
Для успішного ведення виробництва надзвичайно важлива наявність досвідчених фахівців з проектування та виготовлення очисних споруд, інженера, котрий би зміг враховувати потреби споживачів. Потрібен штат працівників, які зможуть забезпечити належну якість виробу і досконало знають виробничий процес.
Орієнтовна організаційна структура має вигляд:
Директор
Виконавчий директор
Виробничий відділ Бухгалтер
науково-дослідний підрозділ проектно-конструкторський підрозділ
Рис. 1. Організаційна структура ТзОВ «Дебарт»
Обов'язки працівників і вимоги до них
Директор –один із засновників підприємства, досвідчений фахівець у сфері торгівлі. Добре знає справу постачання і збуту. Фахівець в сфері маркетингу. Займається пошуком і добором необхідної інформації, робить розрахунки та відповідні висновки, займається розробкою стратегії та збутом продукції.
Виробничий директор – другий засновник підприємства, із вищою освітою, фахівець у сфері технології виробництва очисних споруд, широко обізнаний у сфері виробництва, добре знає місцеву та міжнародну промисловість. Займається пошуком і добором необхідної інформації, робить розрахунки та відповідні висновки, займається розробкою стратегії та збутом продукції.
Бухгалтер - жінка 25 років, із дипломом магістра про закінчення ВУЗу за фахом "Бухгалтерський облік і аудит", веде усю фінансову діяльність підприємства: розрахунок доходів, нарахування і сплату податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу заробітної плати. Безпосередньо знаходиться під керівництвом директора.
Виробнича структура підприємства.
Виробничий процес розглядається як сукупність основних, допоміжних та обслуговуючих процесів виробничого призначення. На будь якому підприємстві розрізняють основні, допоміжні, побічні цехи і обслуговуючі господарства. Їх склад, а також форма виробничих зв’язків між ними прийнято називати виробничою структурою підприємства.
Виробнича структура підприємства формується при створенні, а також в результаті безперервно здійснюваного в майбутньому процесу виробництва. Вона визначається великою сукупністю факторів, основними з яких є: спеціалізації підрозділів підприємства тощо конструктивні і технологічні особливості продукції; об’єми випуску по кожному виду продукції, форми спеціалізації виробничих підрозділів визначають конкретний склад технологічно та предметно спеціалізованих дільниць підприємства, їх розміщення і виробничі зв’язки між ними, що є важливим фактором формування виробничої структури.
Виробнича структура підприємства підпорядкована виконанню завершених технологічних етапів реалізації основної мети, зазначеної вище, і включає:
науково-дослідний підрозділ, орієнтований на обстеження конкретного об`єкта впровадження технології, адаптації технології та конструктії обладнання БІОСОФ до умов цього об`єкту, а також накопичення та аналіз даних про роботу впроваджених систем БІОСОФ;
проектно-конструкторський підрозділ, котрий виготовляє проектно-кошторисну документацію на очисні споруди за технологією БІОСОФ в цілому та розробляє і корегує конструкторську документацію на обладнання БІОСОФ;
підрозділ виготовлення та монтажу обладнання, який за проектно-конструкторськими рішеннями виготовляє крупно модульні транспортабельні вузли обладнання БІОСОФ та здійснює їх монтаж на об`єкті;
підрозділ пуско-наладки, який забезпечує проведення пуско-налагоджувальних робіт та здійснює сервісне та, за замовленням, пост-сервісне обслуговування як очисних споруд у цілому, так і установок БІОСОФ зокрема,
підрозділ виробничого забезпечення, який вирішує питання матеріально-технічного забезпечення зазначених вище підрозділів: поставка металопродукції, полімерних фільтраційних матеріалів, транспортування вузлів обладнання тощо.
Технологічний процес виробництва продукції.
Виробничий процес на підприємстві представлений основними, допоміжними та обслуговуючими процесами, які в результаті разом є рушійними силами до створення продукту.
Виробничий процес – це сукупність дій пов’язаних з програмуванням, науково-технічними і конструкторськими розробками, проектуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної та готової продукції, її випробовуванням, пакуванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо.
Процес виготовлення очисних споруд на підприємстві і є основним виробничим процесом. Він відбувається у кілька етапів. Спочатку проводиться обробка замовлення, досліджується безпосередньо об`єкт очистки (річка, стічні води як підприємств так і населених пунктів) його проводить науково-дослідний підрозділ. Зібрані данні направляються у проектно-конструкторський підрозділ, який розробляє проектну документацію на готовий виріб. Готові креслення надсилаються у підрозділ виготовлення та монтажу обладнання, який уже безпосередньо займається виготовленням очисної споруди.
Розглянемо детально процес виготовлення продукту.
Спочатку отримана сировина, а саме листовий метал та інший металопрокат проходять певні етапи:
Різка металу;
електродугове зварювання;
випробування зварювальних з`єднань на міцність та щільність;
ґрунтовка та фарбування виробу;