Лекція 7. Економіка регіонів України. Стан та перспективи розвитку.
Актуальність вивчення теми. Вивчення економіки регіонів України дає уявлення про стан та перспективи розвитку економіки регіонів України.
Головні завдання для студента. Усвідомити сутність, загальні риси, структуру, стан та перспективи розвитку економіки регіонів України.
Терміни і поняття. Наргоспи, схема суспільно-географічного районування.
Зміст лекції:
І. Порівняння існуючих сіток економічного районування України.
ІІ. Сучасний стан і тенденції економічного та соціального розвитку регіонів України.
ІІІ. Перспективні зміни в економіці регіонів.
Література:
Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. Посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.
Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. Навч. Посібник. – Львів, 2001. – 150с.
Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: УФІМБ, 1997. – 98 с.
І. Порівняння існуючих сіток економічного районування України.
Перші районування території України виникли в 30-40-х рр. минулого століття.____________________________ запропонував поділити Україну на 5 економічних районів:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
У 1957 році Верховна Рада СРСР прийняла рішення про створення раднаргоспів.
Наргоспи________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У 1957 році Україна була поділена на 11 районів відповідно на 11наргоспів. В 1962р. існувало вже 7 наргоспів. Така практика існувала не дуже довго. У 1965р. вони були ліквідовані. Замість них почали існувати союзні міністерства. Україну поділили на 3 великих економічних райони:
1)_______________________________________________________
2)_______________________________________________________
3)_______________________________________________________
Це були загальносоюзні райони.
З 1991р. і до сьогодні розроблено районування такими вченими:
Географи - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
економісти – ________________________________________________
____________________________________________________________
Жодна з цих схем не затверджена на державному рівні.
Більшість вчених виділяють 9 економічних районів, дехто 6 районів, а деякі вчені і 7 економічних районів.
Схема суспільно-географічного районування –
Східний________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Південь України_______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Центральний___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Північний______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗахідУкраїни__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Західний _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подільський_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________