Таблиця
Показники використання потенціалу
№ з/п
Показник
Методика розрахунку
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік

Ефективність використання основних фондів та нематеріальних активів

1
Фондовіддача (Фв), грн./грн.
ТП/Ф
-
2,52
2,10
3,92

2.
Ефективність використання ОВФ, грн./грн.
Пб/Ф
-
 
 
 

3.
Приріст товарної продукції (ТП) за рахунок зміни:
?ТП
-
-
-0,42
1,82

3.1
фондовіддачі, т. грн.
(Фв1-Фв0)*Ф0
-
-
-0,17
0,86

3.2
основних виробничих фондів, т. грн.
(Ф1-Ф0)*Фв1
-
-
3,54
2,28

4.
Перевірка

-
-
 
 

5.
Віддача нематеріальних активів, грн./грн.
ТП/Не
-
 
 
 

6.
Ефективність використання нематеріальних активів, грн./грн.
Пб/Не
-
 
 
 

Ефективність використання оборотного капіталу

7.
Коефіцієнт оборотності нормованих оборотних коштів
ТП/НОЗ
 
3,75
5,50
5,98

8.
Тривалість одного обороту (Т)
360/Ко
 
 
 
 

9.
Коефіцієнт ефективності використання оборотних фондів
Пб/НОЗ
 
10.
Вивільнення (залучення) оборотних коштів, тис. грн.
(Т1-Т2)* ТП/360
-
11.
Приріст товарної продукції за рахунок зміни:
?ТП
-
 
 
 

12.
коефіцієнта оборотності, тис. грн.
(Ко1-Ко0)* НОЗ0
-
 
 
 

13.
обсягу нормованих оборотних коштів, тис. грн.
(НОЗ1-НОЗ0)* Ко1
-
 
 
 

14.
Перевірка

-
 
 
 

Ефективність використання трудового потенціалу

15.
Продуктивність праці (Пп), грн.
ТП/Ч
 
31,43
46,22
50,01

16.
Прибуток на 1-ого працівника, грн.
Пб/Ч
 
17.
Ефективність використання управлінського потенціалу, грн./грн
БП/УП
 
 
 
 

19.
Приріст товарної продукції за рахунок зміни:
?ТП
-
 
 
 

20.
продуктивності праці , тис. грн.
(Пп1-Пп0)*Ч0
-
-
3989,34
1665,37

21.
чисельності промислово-виробничого персоналу, тис. грн.
(Ч1-Ч0)*Пп1
-
-
-1,66
-0,45

22.
Перевірка

-
 
 
 

Ефективність використання інноваційного потенціалу

23
Віддача інноваційного потенціалу
ТП/ІП

24
Ефективність використання інноваційного потенціалу
БП/ІП

Ефективність використання підприємницького потенціалу

23.
Рентабельність продукції, %
Пб/ТП*100

24.
Потенціаловіддача, %
ТП/Пп*100

25.
Ефективність використання підприємницького потенціалу, %
Пб/Пп*100