ДУ “ Львівська політехніка”
Кафедра фізики
Електрична лабораторія


про виконання лабораторної роботи № 14

Назва роботи: Вивчення процесів зарядки і розрядки конденсатора через опір.

Bиконав студент
Банделюк О.В.
група ТК – 11, РТФ
лектор: Рудка М. М.
керівник лабораторних занять:
Мороз І. Є.


м.Львів 2000 р.
Мета роботи: Вивчити процеси зарядки і розрядки конденсатора через опір.
Прилади та матеріали:
1 – мікроамперметр; 2 – джерело струму; 3 –секундомір.
Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:
Закон зміни заряда на конденсаторі при зарядці:
EMBED Equation.3
де ? – е.р.с. джерела струму
Iз – cтрум зарядки
С ??ємність конденсатора
t – час зарядки

Закон зміни заряда на конденсаторі при розрядці:
EMBED Equation.3
де ? – е.р.с. джерела струму
Iр – cтрум розрядки
С ??ємність конденсатора
t – час зарядки
EMBED Equation.3
Uco – різниця потенціалів зарядженого конденсатора
????час релаксації; R – опір резистора
Таблиці результатів вимірювань та розрахунків

Графік залежності заряду від часу при зарядці та розрядці:
EMBED Excel.Sheet.8
EMBED Excel.Sheet.8
Графік залежності lnI0 – lnIp = f(x)
Обчислення похибок
EMBED Equation.3