Додаток 23
Журнал господарських операцій ПП „РПЦ ТЕРРА-У”
за березень 2006 року
№ з/п
Зміст операції
Сума, грн.
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит

1
Надано послуги замовникам
27324,60
361
703


Нараховано податок на додану вартість
4554,10
703
6415

2
Оплачено послуги покупцями
24190,60
311
361

3
Видано кошти в касу з поточного рахунку
3022
301
311

4
Видано готівку під звіт
1118,03
372
301

5
Витрачено підзвітними особами
181,90
93
372

6
Придбані канцтовари
125
201
631


Нараховано податок на додану вартість
25
641
631

7
Нараховано податок з доходів фізичних осіб
217,78
661
6411

8
Нараховоно комунальний податок
11,90
93
6414

9
Нараховано податок на додану вартість
601
981
6416

10
Нараховано податок з реклами
113,38
93
6418

11
Оплачено податок з доходів фізичних осіб
300
6411
311

12
Оплачено комунальний податок
10,20
6414
311

13
Оплачено податок з реклами
15
6418
311

14
Нарахована заробітна плата
2450
93
661

15
Нараховано пенсійний збір
779,10
93
651

16
Нараховано соціальне страхування з тимчасової непрацездатності
71,05
93
652

17
Нараховано страхування на випадок безробіття
31,85
93
653

18
Нараховано соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
16,42
93
656

19
Утримано пенсійний збір
49
661
651

20
Утримано соціальне страхування з тимчасової непрацездатності
14,75
661
652

21
Утримано страхування на випадок безробіття
11,25
661
653

22
Видана заробітна плата
1903,77
661
301

23
Оплачено пенсійне страхування
770
651
311

24
Оплачено соціальне страхування
80
652
311

25
Оплачено страхування по безробіттю
41
653
311

26
Оплачено страхування з тимчасової непрацездатності
16
656
311

27
Нараховані відсотки банком
0,64
6851
719

28
Списано на фінансовий результат дохід від реалізації послуг
22675,99
703
791

29
Списано на фінансовий результат інший операційний дохід
0,64
719
791

30
Списано на фінансовий результат витрати на збут
13298,57
791
93