Таблиця
Фінансові результатиПровівши порівняння фінансових результатів 2006-го року з аналогічними показниками 2004-го року можна стверджувати наступне:
виручка від реалізації продукції збільшилась на 8954,9 тис.грн.;
ПДВ збільшилось на 1492,5 тис.грн.;
акцизний збір збільшився на 1220,5 тис.грн.;
знижки зменшились на 108,6 тис.грн.;
чиста виручка від реалізації продукції збільшилась на 6350,5 тис.грн.;
собівартість реалізованої продукції зросла на 4037,6 тис.грн.;
валовий прибуток зріс на 2312,9 тис.грн.;
інші операційні доходи зменшились на 52,1 тис.грн.;
адміністративні витрати збільшились на 800,7 тис.грн.;
витрати на збут зросли на 1418 тис.грн.;
інші операційні витрати збільшились на 21,9 тис.грн.;
прибуток від операційної діяльності зріс на 20,2 тис.грн.;
фінансові витрати зменшились на 43,7 тис.грн.;
прибуток від звичайної діяльності до оподаткування зріс на 63,9 тис.грн.;
податок на прибуток від звичайної діяльності зріс на 154,9 тис.грн.;
прибуток від звичайної діяльності зменшився на 91,0 тис.грн.;
чистий прибуток зріс на 91,0 тис.грн.
Порівнявши фінансові результати 2006-го і 2005-го року можна побачити, що:
виручка від реалізації продукції збільшилась на 4986,2 тис.грн.;
ПДВ збільшилось на 831,0 тис.грн.;
акцизний збір збільшився на 565,9 тис.грн.;
знижки залишилися відсутніми;
чиста виручка від реалізації продукції збільшилась на 3589,3 тис.грн.;
собівартість реалізованої продукції зросла на 2850,3 тис.грн.;
валовий прибуток зріс на 739,0 тис.грн.;
інші операційні доходи зменшились на 125,0 тис.грн.;
адміністративні витрати збільшились на 182,7 тис.грн.;
витрати на збут зросли на 765,2 тис.грн.;
інші операційні витрати збільшились на 102,4 тис.грн.;
прибуток від операційної діяльності зменшився на 436,3 тис.грн.;
фінансові витрати зменшились на 35,9 тис.грн.;
прибуток від звичайної діяльності до оподаткування зменшився на 400,4 тис.грн.;
податок на прибуток від звичайної діяльності зріс на 42 тис.грн.;
прибуток від звичайної діяльності зменшився на 442,4 тис.грн.;
чистий прибуток зменшився на 442,4 тис.грн.
Отже, можна зробити висновки, що за період 2004-2006 рр. обсяг реалізації продукції значно зріс, що призвело до збільшення собівартості, витрат і податків. Проте це не свідчить про покращення фінансового становища підприємства, його можна визначити як нестабільне.