Спеціальність _________
Курс ____
Група ______________
П.ІБ._______________________________________ ВАРІАНТ K ______ N _____
Лабораторна робота №4 “ Двоїста задача лінійного програмування. Післяоптимізаційний аналіз розв’язку задачі лінійного програмування ”
1. Мета роботи : Набуття практичних навичок розв’язування двоїстої ЗЛП та післяоптимізаційного аналізу розв’язку задачі лінійного програмування у середовищі табличного процесора MS Excel.
2. Задачі роботи :
Побудова математичної моделі двоїстої задачі.
Обчислення двоїстих оцінок у середовищі MS Excel і практичне застосування їх на етапі післяоптимізаційного аналізу лінійних оптимізаційних моделей..
Аналіз чутливості розв’язку задачі лінійного програмування у середовищі табличного процесора MS Excel.
3. Завдання роботи і вихідні данні.
Для виконання лабораторної роботи використовується завдання та вихідні данні попередньої лабораторної роботи №1 „Задача лінійного програмування. Задача визначення оптимального асортименту”.
Необхідно :
на основі побудованої у попередній лабораторній роботі моделі прямої задачі лінійного програмування для випадку необмеженої реалізації продукції побудувати математичну модель двоїстої задачі;
використовуючи звіт Анализ устойчивости інструменту Поиск решения табличного процесора MS Excel визначити двоїсті оцінки ресурсів і на їх основі:
визначити дефіцитні та недефіцитні ресурси;
оцінити вплив зміни запасів дефіцитних ресурсів на збільшення прибутку підприємства;
оцінити рентабельність усіх видів продукції;
оцінити можливість включення до місячного плану виробництва нової продукції – карамелі виду D, якщо норми витрат кожного виду ресурсу для виготовлення 1 тони нової карамелі становлять відповідно:, , , а ціна реалізації 1 тони цієї карамелі становить 310+K грошових одиниць.
використовуючи звіт Анализ устойчивости інструменту Поиск решения табличного процесора MS Excel для прямої ЗЛП виконати аналіз чутливості розв’язку:
визначити межі можливої зміни коефіцієнтів цільової функції і дати відповідну змістовну інтерпретацію;
визначити межі можливої зміни правих частин обмежень задачі і дати відповідну змістовну інтерпретацію;
4. Виконання роботи.
1. Побудова математичної моделі двоїстої задачі.
Пряма задача
Двоїста задача
2. Визначення двоїстих оцінок і аналіз виробництва на їх основі.

2.1. Оцінювання дефіцитності ресурсів.

2.2. Оцінювання впливу зміни дефіцитних ресурсів на збільшення прибутку підприємства.

2.3. Оцінювання рентабельності усіх видів продукції.
Вартість ресурсів у розрахунку на 1т продукції становить:
для карамелі виду А : _____________________________________ ;
для карамелі виду В : _____________________________________ ;
для карамелі виду С : _____________________________________ .
Ціна реалізації 1 тони карамелі становить :
для карамелі виду А _______________грошових одиниць;
для карамелі виду В _______________грошових одиниць;
для карамелі виду С _______________грошових одиниць.
Висновки.
2.4. Оцінювання можливості розширення асортименту продукції за рахунок включення до місячного плану випуску нового виду карамелі.
Додаткові витрати на ресурси у розрахунку на 1т нової продукції становлять
а ціна реалізації 1 тони цієї карамелі становить _____________ грошових одиниць. Таким чином
3. Аналіз чутливості розв’язку задачі лінійного програмування.
Інтервали допустимої зміни коефіцієнтів при невідомих у цільовій функції
Таблиця 1
Змінна моделі
Значення коефіцієнта при змінній у цільовій функції
Нижня межа
Верхня межа

x1
x2
x3

Висновки:
Інтервали допустимої зміни правих частин обмежень задачі
Таблиця 2
Права частина обмеження
Значення правої частини обмеження
Нижня межа
Верхня межа

b1
b2
b3

Висновки: