ІВАН БАГРЯНИЙ — ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ І ПИСЬМЕННИК
Іван Багряний вписав своє ім'я в історію як найвидатніший політичний речник першої еміграції з Радянського Союзу. «Стара» еміграція вийшла за кордон порядком оборонної війни з окупантом, вона не жила під окупантом, її руки і ризи були чисті від будь-яких підкорень, компромісів. Коли останні ар'єргарди Української Армії відходили за Збруч, покоління Багряного було у віці 12-15 років. Зокрема і дванадцятилітній Іван Багряний, син охтинського муляра Павла Лозов'яги, на власні очі бачив заграви українсько-російської війни, терор московських більшовиків. Бачив, як північні наїзники вбили дядька, вояка Української Армії під командою Симона Петлюри, і тут же поруч повалили на смерть його коханого діда-пасічника.
Але країна не могла емігрувати. Вона вирвала у ворога компроміс нової економічної і національної політики, юридичне визнання її самостійности (конституція СРСР) і була далі у відродженні. Відродження, як і весну, не можна скасувати. Тому неминуче Україна почала перемагати в нерівному радянському компромісі з Москвою. У це змагання втягалось і підростаюче покоління Багряного, поспішаючи добути освіту і позицію на великому фронті.
Строки історії були невмолимо короткі — встигла чи не встигла нація стати на ноги; встиг чи не встиг юнак закінчити вищу освіту; мусів чи не мусів пройти крізь масові примусові організації профспілок, комсомолу, партії; встиг чи не встиг знайти себе і своє життьове покликання — а вже над головою шумить нова гроза тотального вражого терору. Зламавши компроміс і договір (яким була конституція), Москва нищила безоружну країну кулею, депортацією, тюрмою і організованим голодом. Стався геноцид — замах на Відродження, на всю націю.
Іван Багряний мав 25 років, коли геноцид на Україні розгорнувся на весь свій диявольський масштаб. Багряний разом із сотнями тисяч поїхав у концтабори Далекого Сходу з вироком на п'ять років.
Інструкція до виконання лабораторної роботи №12
Тема: Ввід, редагування та форматування тексту.
Мета: Здобути навики роботи з текстовими блоками редактора Word 7.0 for Windows.
1. Порядок виконання роботи.
1.1. Виконати запуск текстового процесора Word.
1.2. Відкрити текстовий документ.
1.3. Виділити блок тексту.
1.4. Застосувати заданий формат символів та абзацу.
1.5. Скопіювати виділений блок у вказане місце.
1.6. Створити заголовок тексту.
2. Порядок оформлення звіту по роботі,
2.1. На титульній сторінці креслярським шрифтом вказати назву інституту, кафедри, назву і номер роботи, прізвище, ініціали, номер групи виконавця, прізвище і ініціали викладача, який керував роботою, рік виконання роботи.
2.2. Вказати мету роботи.
2.3. Описати способи виділення текстових блоків та операції з виділеними блоками.
2.4. Дати висновки.
3. Контрольні запитання.
3.1. Які існують режими вводу тексту?
3.2. Функції команд панелі Форматирование.
3.3. Функції команд меню Формат.
3.4. Команди контекстного меню для форматування тексту.
3.5. Встановлення параметрів абзацу за допомогою координатної лінійки.

Звіт
Мета: Здобути навики роботи з текстовими блоками редактора Word 7.0 for Windows.
Абзац
Абзац-це текстова одиниця,яка складається із одного чи декілька пропозицій,обєднаних по смислу.Для виділення абзаців в тексті використовується два методи.Перший метод,який найбільше використовується в європейській і американській літературі,відділяє абзаци один від одного збільшеннями міжрядковими відступами.Таким способом,переглядаючи текст,можна легко виділити один абзац і оцінити його текстовий обєм.Другий метод більш розповсюджений в країнах бувшого Радяаанського Союзу.Для виділення абзаца в цьому випадку використовуються відступи першого рядка,який ще називається абзацними відступами.Змішування цих стилів оформлення вважається поганим тоном при створенні документів,книг,журналів і іншого.В Microsoft Word реалізовано декілька механізмів для роботи з абзацами,як із єдиною текстовою одиницею.Це дозволяє не тільки прискорити оформлення і форматування тексту,ну так і використовувати додаткові переваги виділення окремих абзаців.
Практично всі доступні методи для роботи із абзацами зібрані у діалоговому вікні Paragraph(Абзац).Для його вивантаження виберіть в меню Microsoft Word Format-Paragraph(Формат-Абзац).Дане вікно також можна відкрити іншим способом.Для цього визвіть піктографічне меню,клацнувши правою клавішою миші на будь-якому місці документу,і виберіть пункт Paragraph(Абзац).В даному вікні(див.мал.2.25) можна настроїти наступні параметри:
1.Відступи і інтервали;
2.положення на сторінці.
Для налаштування параметрів абзацу існують відповідні закладки.вибираючи їх ви можете налаштувати параметри абзаців в документі.Розглянемо кожну із цих закладок більш детально.
Відступи і інтервали
На закладці Indents and Spacing(Відступи і інтервали) можна налаштувати наступні параметри:
1.Alignment(Вирівнювання)-положення абзацу відносно країв документа.Данний параметр також доступний із закладки Formating(Форматування)меню швидкого запуску Microsoft Word.
2.Outline level(Рівень)-позволяє задавати вирівнювання для кожного рівня текста.Кожному рівню тексту відповідає свій власний стиль.
3.Indentation(Відступ)-дозволяє задавати відступи від лівого і правого країв сторінки.Настроїти відступи можна для усього текста абзаца чи для його першого рядка.Для встанолення величин відступів чи виступів першого рядка абзаца скористайтесь полями SpecialПерший рядок).

Рис.2.25.Настройка параметрів абзаца
Положення на сторінці
Робота з абзацами,як із одним цілим,не потрібно забувати про окремих рядках.Для налаштування зображення і форматування окремих рядків в абзаці використовується закладка Line and Page Breacks(Положення на сторінці).Тут ви можете маніпулювати наступними параметрами:
1.Window/Orphan Control (заборона висячих рядків)—забороняє залишати перший рядок абзацу на наступній сторінці чи переносити останню на наступну.Подібні рядки називаються висячими.
2.Keep line together(Не розривати абзац)—використовується для звязування даного абзацу із останнім.При цьому,якщо другий абзац не поміща’ється на одній сторінці з першим,то вони обоє переносяться на наступну сторінку.
3.Keep with next(Не відривати від наступного)—Використовується для звязання останнього абзацу із наступним.
4.Page break before(З нової сторінки)—починає кожен абзац,для якого встановлено дана ознака із нової сторінки.
5.Super line number(Забороняє номерацію рядків)—використовується для відміни номерації рядків для даного абзаца,якщо нумерація була установлена в Файл-Параметри сторінки-Номерація рядків.
6.Don’t hyphenate(заборона автоматичного переносу слів)—забороняє автоматичну розставку переносів в вибранім абзаці,якщо вони були встановлені для усього документа чи його частини при виборі Сервіс-Язик-Розстановка переносів.
Висновок:На лабораторній роботі,я навчився редагувати та вводити усякий різний текст.Застосовувати форматування для абзаців.

Міністерство освіти і науки України
Тернпопільський державний технічний університет імені і.Пулюя
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій
Лабораторна робота №12
З предмету
«Спец практикум на ПК»

На тему:
«Ввід редагування та форматування тексту»

Виконав:
Студент групи КТ-12
Горуц Андрій
Перевірив:
Бадищук Василь ІгоровичТернопіль 2007р