Технічне завдання
I. Синтезувати послідовнісний цифровий автомат (ЦА) (рис. 1), який працює наступним чином:

Рис. 1 Блок-схема цифрового автомату (ЦА)
1. Сигнал скиду ЦА в нуль (Reset) встановлює на виході ЦА нульові кодові стани.
2. Сигнали від синхрогенератора або тактові імпульси (Clock) змінюють код на виході ЦА послідовно в часі згідно таблиці, яку заповнює студент на основі цифр номеру його залікової книжки (див. табл. 2.1 і табл. 2.3), причому перший тактовий імпульс приводить до появи першого вихідного коду ЦА.
3. Кількість кодових станів ЦА обмежена і є меншою від значення (2n) , де n-кількість розрядів вихідного коду ЦА.
4. Останній кодовий стан ЦА приводить до появи першого кодового стану, тобто зміна вихідних кодів ЦА проходить по циклу.
5. При наявності повторних комбінацій вихідного коду слід використати для підрахунку тактових імпульсів двійковий лічильник та дешифратор, які безпосередньо чи з допомогою логічних вузлів ініціалізують перехід ЦА у потрібний стан.
Варіант зміни коду на виході ЦА вибирається наступним чином:
Номер залікової книжки студента записується в двійковому коді.
Кожній цифрі в двійковому коді присвоюється відповідна буква латинського алфавіту, тобто A,B,C,D,E, F,G, H і т.д.
Зміна кодових станів на виході ЦА при дії сигналів CLK відповідає зміні букв, тобто зміні цифр залікової книжки студента зліва направо.
Якщо остання десяткова цифра номера залікової книжки є парною, то ЦА реалізується на D-тригерах, а якщо-непарною, то на JK-тригерах.
Якщо передостання десяткова цифра номера залікової книжки є парною, то ЦА реалізується на інтегральних схемах ТТЛШ (серії К531-аналог 74S, К555 -аналог 74LS, К1531-аналог 74F, K1533-аналог 74ALS), а якщо-непарною, то на інтегральних схемах КМОН (серії К176 - аналог CD4000A, К561- аналог CD4000B, 564, КР1561, K1564 - аналог 54HC).
III. Розрахункова робота повинна вміщувати:
Титульну сторінку.
Технічне завдання.
Таблицю функціонування ЦА, тобто таблицю вихідних кодових станів ЦА.
Часову діаграму роботи ЦА.
Граф переходів станів ЦА.
Умовне позначення тригера (D-тригера або JK-тригера) та характеристичну таблицю функціонування (D - або JK -тригера), тобто таблицю переходів цього тригера.
Карти Карно і систему мінімізованих бульових функцій.
Функціональну схему ЦА.
Принципову електричну схему ЦА.
Перелік елементів ЦА (специфікація).
IV. Графічну роботу потрібно виконати з допомогою графічних редакторів (Visio і т.п.).