Показники
2006р.
2007р
2008р
Середнє знач показника
Тр,%
Сер. знач. Тр.,%
Прогноз

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.Основні засоби (всього).
4222910
12532945
13017540
9924465
296,78
103,86
209,32
19779932

2.Будинки, споруди, передавальні пристрої.
2865042
9699348
10063687
7542692
338,54
103,75
221,15
16680663

3.машини та обладнання.
772370
1793056
1922347
1495924
232,14
107,21
169,68
2538284

4.Інструменти, прилади та інвентар
257359
710638
710638
559545
276,12
100
188,06
1052280

5.МНМА.
328139
329904
320868
326304
100,53
97,26
98,99
322682,02

6. Фондовіддача
0,13
0,07
0,08
0,1
53,84
114,28
84,06
0,09

7. фондоозброєність праці.
2378,8
6489,7
6122,4
4996,8
272,81
94,34
183,56
9172,1

8. Фондоємність виробництва
7,81
14,7
13,01
11,84
188,22
88,5
138,36
16,38

9. Механозабезпеченість виробництва
2,91
4,67
4,39
3,99
176,48
94
127,24
5,08


Дипломна робота на тему : Облік та аналіз основних засобів на прикладі санаторію-профілакторію ВП ДП НАЕК «Енергоатом»
Зм
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата


Розробив
Шмига А.А.


Аналіз прогнозних значень складу основних засобів на 2009р.
Літер
Аркуш
Аркушів

Перевірив
Погребняк Н,Д.

Рецензент
Мельничук Н.ВНаціональний університет
водного господарства та природокористування

ЗатвердивСтруктурно-динамічний аналіз складу основних засобів СП ВП ДП НАЕК « ЕНЕРГОАТОМ» за 2006-2008р.р.
Показники
2006р.
2007р.
2008р.
Відхилення

2007/2006
2008/2007

+,-
Тр,%
+,-
Тр,%

1.Основні засоби (всього).
4222910
12532945
13017540
+
8310035
296,78
+484595
103,85

1,1.Будинки, споруди, передавальні пристрої.
2865042
9699348
10063687
+
6834306
338,54
+364339
103,75

-у % до всього
67,84
77,39
77,31
+9,55
-
-0,08
-

1,2.машини та обладнання
772370
1793056
1922347
+1020686
232,14
+129291
107,21

-у% до всього
18,28
14,31
14,76
-3,97
-
+0,45
-

1,3.Інструменти, прилади та інвентар
257359
710638
710638
+
453279
276,12
-
100

-у% до всього
6,09
5,67
5,45
-0,42
-
- 0,22
-

1,4.МНМА
328139
329904
320868
+
1765
100,53
-9036
97,26

-у % до всього
7,77
2,63
2,46
-5,14
-
-0.17
-


Дипломна робота на тему : Облік та аналіз основних засобів на прикладі санаторію-профілакторію ВП ДП НАЕК «Енергоатом»
Зм
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата


Розробив
Шмига А.А.


Структурно-динамічний аналіз складу основних засобів СП ВП ДП НАЕК « ЕНЕРГОАТОМ» за 2006-2008р.р
Літер
Аркуш
Аркушів

Перевірив
Погребняк Н,Д.

Рецензент
Мельничук Н.ВНаціональний університет
водного господарства та природокористування

Затвердив