КОМУНАЛЬНИЙ ПОДАТОК
Нормативна чинна база.Ї
Утримання комунального податку встановлена наступними нормативно-правовими актами:
Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ (ст. 15);
Декрет КМ України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93 (ст. 15);
Відповідні рішення місцевих органів самоврядування.
Об’єкт оподаткування.
Об’єктом оподаткування при розрахунку суми комунального податку є річний фонд оплати праці штатних працівників, обчислений виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).
Платники комунального податку.
Платниками комунального податку є лише юридичні особи (фізичні особи не являються платниками комунального податку). Однак на сьогоднішній момент існують виключення і для деяких юридичних осіб.
Таблиця №1. СПД, що не сплачують комунальний податок.
Таблиця 2. Регіональні особливості щодо звільнення деяких
СПД від сплати комунального податку
Порядок розрахунку суми комунального податку.
Таблиця 3. Порядок розрахунку суми комунального податку.
Звітність по комунальному податку.
Форма звітності і порядок її складання встановлюється рішенням органів місцевого самоврядування. Наведемо діючу звітну форму по комунальному податку для м. Києва, умовно вважаючи, що на підприємстві ТОВ "Барвінок" середньооблікова чисельність штатних працівників у вересні 2002 р. становила 29 осіб[Додаток №1].
Звітний період.
Встановлюється рішенням органів місцевого самоврядування. Наприклад, для Києва - календарний місяць; для Львова - квартал; для Одеси - квартал.
Граничні терміни сплати податку та подання звітності.
Відповідно до ст. 19 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93 місцеві податки і збори перераховуються до місцевих бюджетів в порядку, визначеному Радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством, тобто згідно з вимогами Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ
Таблиця № 4. Терміни сплати податку.
1 - Законодавче обґрунтування - п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону № 2181.
2 - Законодавче обґрунтування - підпункт "а" п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181.
3 - Законодавче обґрунтування - п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону № 2181.
4 - Законодавче обґрунтування - підпункт "б" п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181.
Відповідальність за несвоєчасну сплату комунального податку або неподання, несвоєчасне подання звітності по комунальному податку.
Таблиця №5. Відповідальності за несплату комунального податку.
5 На сьогоднішній день розмір одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (н.м.д.г. ) становить 17 грн. :
6 Додатково див. Шпаргалку "Податкова перевірка: посібник для бухгалтера" у "Школі ДК" № 15/2002. Тут крім адміністративної відповідальності наведено умови для притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
7 Цей штраф накладається додатково до штрафу, що передбачений п.п.17.1.1. п.17.1. ст.17 Закону № 2181 за несвоєчасне подання та неподання декларації, оскільки податкове зобов’язання не узгоджене.
8 При накладанні на підприємство даного штрафу, штраф, що передбачений п.п.17.1.1. п.17.1. ст.17 Закону № 2181, не застосовується, оскільки податкове зобов’язання узгоджене.
4 Дана графа розрахунку заповнюється в ДПІ в момент отримання самого розрахунку.
5 В інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України, затвердженій наказом Мінстату України від 07.07.95 р. № 171, в усіх розрахункових прикладах середньооблікова чисельність працівників наводиться в цілих числах, тобто з дотриманням математичних правил заокруглення.
6 При розрахунку даного показника необхідно враховувати наступний момент: ставка комунального податку вказується у відсотках, тому при розрахунку самого податку необхідно п. 3 розрахунку помножити на п. 4 і поділити на 100 %.