Теоретичні питання з курсу "Охорона праці в галузі" для спеціальності ЗІД.ЗІК, СЗД.
Державне управління охороною праці на рівні підприємства.
Державні нормативні акти про охорону праці в галузі.
Державний нагляд за станом ОП.
Відомчий та громадський контроль за охороною праці.
Управління охороною праці в галузі.
Основні повноваження служби ОП на підприємстві.
Контроль за станом охорони праці.
Порядок розслідування нещасних випадків.
Розслідування професійних захворювань та аварій.
Гігієнічна класифікація праці за напруженістю та важкістю.
Атестація робочих місць порядок проведення.
Особливості операторської роботи. Вимоги безпеки до робочих місць.
Класифікація факторів середовища людина-оператор.
Дія шкідливих речовин на організм, нормування та захист.
Мікроклімат виробничих приміщення вплив на персонал, нормування та шляхи створення оптимальних параметрів.
Механічна вентиляція - облаштування та розрахунок. Системи кондиціонування повітря.
І7. Іонізуюче випромінювання вплив на людину, принципи нормування та захист.
18. Джерела електромагнітного випромінювання. Вплив електромагнітних полів на здоров'я користувачів комп'ютера.
Санітарні норми й стандарти безпеки електромагнітного випромінювання. Засоби захисту користувачів ПК від електромагнітних полів.
Звукопоглинання та звукоізоляція.
Вимоги до освітлення до офісних приміщень з ПК.
Вимоги до рівнів шуму та вібрації. Методи захисту.
Основні ергономічні вимоги до організації робочого місця користувачаПК.
Режим праці та відпочинку користувачів ПК.
Інженерно-технічні засоби безпеки.
Вимоги до розміщення обладнання на комп'ютеризованих робочих місцях.

Методика оцінки економічної ефективності заходів удосконалення умов та охорони праці.
Технічні засоби безпеки електроустановок за нормальних режимів роботи.
Захисне заземлення. Розрахунок. Принцип нормування.
Занулення принцип захисту. Розрахунок.
Захисне вимкнення принципи облаштування.
Вимоги до персоналу, що обслуговує електроустаткування.
Організаційні заходи безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Електрозахисні засоби.
Вибір електрообладнання вибухонебезпечних зон.
Класифікація вибухонебезпечних приміщень за ПУЕ.
Класифікація пожежонебезпечних приміщень за ПУЕ.
Принципи вибору електрообладнання вибухонебезпечних зон.
Рівні вибухозахисту електрообладнання, види вибухозахисту.
Принцип маркування електрообладнання вибухонебезпечних зон.
Організація і забезпечення пожежного нагляду в Україні.
Вимоги пожежної безпеки до експлуатації електроустановок.
Організація роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві.
Організація проведення спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки.
Класифікація будівельних матеріалів, конструкцій, будинків іприміщень у відповідність з ГОСТ 12.1.044-89, ДБН В. 1.1-7-2002,НАПББ.03.002-2007.
Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання(вентиляція, теплові мережі, каналізація, газове обладнання).
Основні вимоги до облаштування шляхів евакуації з адміністративних будівель та приміщень з ПК.
Пожежна автоматика. Конструкції автоматичних пожежних сповіщувачів їх характеристики для приміщень з ПК.
Первинні засоби пожежегасіння. Норми оснащення приміщень з комп'ютерною технікою вогнегасниками.
Блискавкозахист будівель та споруд.
Пожежна безпека офісних приміщень.