РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
(зведена)
за _______________20___р.
№ п/п
Нараховано за видами оплат
№ п/п
Утримано


вид оплати
нараховано, грн.

вид утримання
утримано, грн.


Фонд основної заробітної плати:

1.
Тарифна ставка, посадовий оклад
22795,46
1.
Видано за І-у половину місяця (аванс)


2.
Комісійні від реалізації продукції


Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:


3.
Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам

2.
до Пенсійного фонду
469,83

4.
Оплата праці за час перебування у відрядженні

3.
до Фонду зайнятості
136,77

5.
Оплата за профнавчання інших працівників

4.
до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
227,95

6.
Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

5.
Податок на доходи фізичних осіб
3398,54

7.
Інші види нарахувань

6.
Профспілкові внескиФонд додаткової заробітної плати:

7.
Аліменти


8.
Премія

8.
Аванс в банк


9.
Відсоткові або комісійні винагороди

9.
Каса (належить до видачі)
19258,37

10.
Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні

11.
Оплата днів відпочинку

12.
Індексація заробітної плати

13.
Компенсації працівникам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати

14.
Витрати на безкоштовний проїзд

15.
Вартість форменого одягу

16.
Відпустка за поточний місяць

17.
Відпустка за наступний період

18.
Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.)

19.
Суміщення професій

20.
Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

21.
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

22.
Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

23.
Інтенсивність праці

24.
Робота в нічний час

25.
Керівництво бригадою

26.
Висока професійна майстерність

27.
Класність водіям транспортних засобів

28.
Високі досягнення праці

29.
Виконання особливо важливої роботи на певний термін

30.
Знання та використання в роботі іноземної мови


№ п/п
Нараховано за видами оплат
№ п/п
Утримано


вид оплати
нараховано, грн.

вид утримання
утримано, грн.

31.
Допуск до державної таємниці

32.
Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

33.
Науковий ступінь

34.
Нормативний час пересування у шахті

35.
Робота на територіях радіоактивного забруднення

36.
Інші надбавки та доплати

37.
Інші види нарахувань


Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

38.
Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер

39.
Матеріальна допомога, що має систематичний характер

40.
Виплати соціального характеру

41.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати


Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

42.
Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

43.
Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства
696
44.
Дивіденди, відсотки, виплати за паями

45.
Витрати на відрядження

46.
Матеріальна допомога разового характеру

47.
Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників

48.
Інші види нарахувань
Разом за весь період по організації:
23491,46