Додаток 4
Початкові дані для складання журналу господарських операцій
№ з/п
Зміст операції
Сума, грн.*1/14
2/15
3/16
4/17
5/18
6/19
7/20
8/21
9/22
10/23
11/24
12/25
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
Перераховано кошти з поточного рахунку у національній валюті для погашення заборгованості перед постачальниками

Прийняти згідно із залишком заборгованості на початок місяця

2
Зараховано на поточний рахунок дохід від довгострокових фінансових інвестицій (дивіденди за минулий рік)
1500/ 2100
1700/ 1200
1250/ 1770
2500/ 2100
1700/ 2800
1200/ 2500
2400/ 3500
2100/ 3000
4000/ 2200
5000/ 2000
4000/ 1000
1500/ 8000
1000

3
Оприбутковано матеріали від постачальників (без ПДВ)
9000/ 12000
6000/ 9000
14400/ 18000
6000/ 12000
6000/ 9000
12800/ 18000
18000/ 12000
7200/ 6000
7200/ 9000
9000/ 18000
12000/ 12000
9000/ 6000
12000

4
Відображено податковий кредит
Визначити самостійно за сумами операції 3

5
Затверджено авансовий звіт за витратами на відрядження управлінського персоналу
1000/ 900
1100/ 1000
1000/ 900
850/ 900
990/ 1010
890/ 1000
1200/ 1050
980/ 1000
1100/ 990
1000/ 880
950/ 1000
990/ 1000
1100

6
Невитрачені суми повернуто до каси. Затверджені перевитрати виплачено касою з попереднім отриманням готівки в банку.

Визначити самостійно згідно з початковим сальдо на рахунку 372 і сумами операції 5

7
Отримано зі складу матеріали на виробничі потреби
20000
18000
20000
21000
19000
17000
25000
20000
21000
15000
17000
18000
20000

8
Перераховано до бюджету суму нарахованого ПДВ
6000

9
Перераховано до бюджету суму нарахованого податку на прибуток
2000

10
Перераховано до бюджету суму нарахованого податку з доходів фізичних осіб
500

11
Перераховано до бюджету суму нарахованого комунального податку
100

12
Перераховано суму внесків до Пенсійного фонду
550

13
Перераховано суму внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
100

14
Перераховано суму внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
70

15
Перераховано суму внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
50

16
Отримано з банку готівку на виплату заробітної плати
5000

17
Виплачено заробітну плату
4800
5000
4900
4700
4900
4800
5000
5000
4900
4750
4780
4800
4900

18
Депоновано не виплачену заробітну плату
Визначити самостійно згідно із сумами операцій 16 і 17

19
Здано до банку залишок готівки
Сума операції 18

20
Погашено короткостроковий кредит банку
20000
10000
10000
15000
12000
12000
10000
10000
12000
12000
14000
20000
12000

21
Сплачено та віднесено на витрати відсотки за кредитом
1200
700
900
800
600
700
600
600
700
750
820
1050
900

22
Перераховано орендодавцю за операційну оренду адміністративного приміщення за поточний і наступний місяці
2400
3600
3600
3600
3000
3000
3600
2400
3000
3600
3600
3000
3000

23
Відображено податковий кредит
Визначити самостійно згідно із сумою операції 22

24
Віднесено на витрати орендну плату поточного місяця
Визначити самостійно за сумою операції 22 і прийняти у розмірі 50%

25
Віднесено на витрати орендну плату наступного місяця
Визначити самостійно за сумою операції 22 і прийняти у розмірі 50%

26
Нараховано знос основних засобів виробничого призначення
3000
3200
3000
3600
3100
3150
4000
4100
3600
3750
3820
3900
4100

27
Відпущено МШП на виробничі потреби
100
110
120
130
140
150
-
200
190
180
170
160
150

28
Нараховано заробітну плату:
- адміністративному персоналу;
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи


- загальновиробничому персоналу;
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи


- робітникам основного виробництва.
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи

29
Утримано із заробітної плати:
- внески до ПФ;
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи


- внески на ЗДСС у зв’язку тимчасовою втратою працездатності;
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи


- внески на ЗДСС на випадок безробіття;
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи


- податок з доходів фізичних осіб.
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи

30
Здійснено нарахування на фонд заробітної плати адміністративного персоналу відповідно до чинного законодавства:
- внески до ПФ;
- внески на ЗДСС у зв’язку тимчасовою втратою працездатності;
- внески на ЗДСС на випадок безробіття;
- внески на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві **.
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи

31
Здійснено нарахування на фонд заробітної плати загальновиробничого персоналу відповідно до чинного законодавства:
- внески до ПФ;
- внески на ЗДСС у зв’язку тимчасовою втратою працездатності;
- внески на ЗДСС на випадок безробіття;
- внески на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві **.
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи

32
Здійснено нарахування на фонд заробітної плати робітникам основного виробництва відповідно до чинного законодавства:
- внески до ПФ;
- внески на ЗДСС у зв’язку тимчасовою втратою працездатності;
- внески на ЗДСС на випадок безробіття;
- внески на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві **.
Згідно із результатами виконання п.3 завдань курсової роботи

33
Нараховано комунальний податок
Суму розрахувати самостійно

34
Перераховано банку за розрахункове обслуговування
120
100
150
100
95
110
100
98
100
102
100
95
89

35
Надійшла на склад готова продукція за фактичною собівартістю
Суму розрахувати самостійно

36
Відвантажено покупцям готову продукцію
30000
28000
36000
30000
30000
24000
28800
30000
30000
24000
30000
28800
24000

37
Відображено в обліку податкові зобов’язання з ПДВ
Розрахувати самостійно згідно із сумою операції 36

38
Відображено в обліку собівартість реалізованої продукції
Прийняти за сумою операції 35

39
Нараховано операційну курсову різницю в іноземній валюті
Визначити самостійно, виходячи з курсу НБУ, що діє на дату виконання курсової роботи

40
Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1% суми заборгованості покупців
Розрахувати виходячи із залишку заборгованості на початок місяця

41
На поточний рахунок надійшов аванс від покупця
1200
1500
600
900
2400
1500
1800
900
1200
1500
1800
1200
600

42
Відображено в обліку податкові зобов’язання з ПДВ
Розрахувати самостійно згідно із сумою операції 41

43
Перераховано аванс постачальнику
600
900
1500
1200
1800
900
2400
600
1500
1800
2400
1500
900

44
Відображено податковий кредит
Розрахувати самостійно згідно із сумою операції 43

45
Визначено фінансовий результат (виконати трансформаційні записи щодо закриття рахунків 7 і 9 класів із віднесенням на рахунок 79)
Розрахувати самостійно

46
Нараховано податок на прибуток
Розрахувати самостійно

47
Сума нарахованого податку на прибуток віднесена на фінансові результати
Суму операції прийняти згідно із даними попередньої дії

48
Закриття 79 рахунку з формуванням нерозподіленого прибутку
Визначити за результатами обліку

49
Сума прибутку спрямовується до резервного капіталу
Визначити за результатами обліку


* у графах 3-14 відображені дані для двох варіантів, наприклад, у графі 3 для варіантів 1 і 14 (через дріб), у графі 15 – лише для варіанту 13.
** внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві залежить від страхового тарифу, що встановлюється відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки. Для виконання курсової роботи приймемо значення тарифу – 1%.