Практичне заняття №1
Фотографія робочого часу
У таблицях наведено спостережні листи фотографій робочого часу, керівників трьох рівнів управління. Визначте тривалість кожної операції та проїндиксуйте їх.
Таблиця 1
Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництва
№ з\п
Що спостерігалось
Поточний час, год.хв.
Тривалість, хв.
Індекс

1
2
3
4
5

1
Початок робочого дня
Прийшов на роботу
900
9022
Ознайомлення з кореспонденцією
915+N3
Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, планово-виробничий та диспетчерський відділи
931+0,5N4
Узгодження питань з іншими віце-президентами (з економіки, технічного розвитку. маркетингу, в телефонних розмовах)
944+N5
Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням (деталями, вузлами тощо)
956+N6
Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху
1000+0,5N7
Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі
1032+N8
Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами
1047+0,5N9
Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня
1059+N10
Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання)
1111+0,5NПродовження таблиці 1
1
2
3
4
5

11
Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць
1120+0,5N12
Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем
1140+N13
Телефонні розмови на виробничі теми
1200+0,5N14
Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, вирішення проблем вдосконалення організації виробництва, тощо)
1230+N15
Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу
1255+N16
Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня
1300+0,5N17
Обідня перерва
140018
Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних і іноземних інвесторів
143519
Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посередницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробництва, запровадження технології випуску нових виробів
1505+0,5N20
Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами тощо, пов’язаних з вдосконаленням виробничого процесу
1524+0,5N21
Ознайомлення з інформацією про хід виробництва
1540+0,5N22
Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються
1635+N23
Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо
1644+0,5N24
Контакти з органами місцевої влади
1726+N25
Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції
1735+N26
Перевірка протікання процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп)
1745+0,5N27
Прийняття рішення з вдосконалення виробничого процесу за підсумками робочого дня
1758+0,5N28
Підведення підсумків через селектор з президентом та іншими віце-президентами
1810+0,5N
Таблиця 2
Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху
№ з/п
Що спостерігалось
Поточний час, год.хв.
Тривалість, хв.
Індекс

1
2
3
4
5

1
Початок робочого дня
Прихід на роботу
900
9072
Обхід цеху
952+N3
Ознайомлення з кореспонденцією
1012+0,5N4
Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами
1017+0,5N5
Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі
1102+N6
Проведення атестацій робітників цеху
1215+N7
Телефонні розмови на виробничі теми
1228+0,5N8
Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня
1300+0,5N9
Обідня перерва
140510
Нарада у технічного директора з питань вдосконалення організації виробничого процесу
144711
Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій
1530+N12
Телефонна розмова з технічним директором з питань доставки матеріалів
1534+0,5N13
Обхід цеху з представниками органів техналяду
1603+N14
Робота з документами, літературою і т. ін.
1632+N15
Телефонні розмови
1646+0,5N16
Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів
1730+N17
Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху
1745+N18
Складання плану роботи на наступний день
1805+0,5N
Таблиця 3
Спостережний лист ФРЧ майстрів механічному цеху
№ з\п
Що спостерігалось
Поточний час, год.хв.
Тривалість, хв.
Індекс

1
2
3
4
5

1
Початок робочого дня
Прихід на роботу
900
9012
Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху
910+N3
Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху
932+0,5N4
Оформлення документації з прийому матеріалів і литва
957+0,5N5
Нарада в начальника цеху з виробничих питань
1045+N6
Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками
1124+N7
Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів
1129+0,5N8
Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад
1154+0,5N9
Обхід робочих місць
1216+N10
Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата
1237+0,5N11
Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконанням завдань робітниками в першій половині дня
1255+N12
Обідня перерва
140213
Обхід робочих місць
142114
Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів
1454+N15
Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів
1501+0,5N16
Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу
1523+0,5N17
Обхід робочих місць
1545+N18
Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць
1603+0,5N19
Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду
1624+0,5N20
Телефонні розмови
1632+0,5N21
Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій
1658+N22
Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо)
1721+N23
Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання
1756+N24
Підписання документів про відправлення готової продукції на склад
1812+0,5N
Таблиця 4
Зведення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня
№ з/п
Категорії робочого часу
Величина витрат і втрат робочого часуВіце-президент з питань виробництва
Начальник механічного цеху
Майстер у механічному цехухв.
%
хв.
%
хв.
%

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
ПЗ2.
ОП3.
ОРМ4.
ПВ5.
ВОТП6.
ВПД
Питома вага кожної категорії витрат (втрат) робочого часу визначається за формулою:
(1.1)
де Ткат – тривалість певної категорії витрат (втрат) робочого часу, хв.;Тр.д. – тривалість робочого дня, хв.
6. Після заповнення таблиць 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 студент робить висновки про використання робочого часу менеджером відповідного рівня. Заходи зі зменшення витрат і втрат робочого часу здійснюються за такими напрямками:
покращення організації управлінської праці;
підвищення технічного рівня управління;
покращення управлінської праці, психологічного клімату в колективі тощо;
підвищення рівня технічної оснащеності управлінських робочих місць;
комп’ютеризація управлінських процесів;
вдосконалення документообігу;
покрашення інформаційних процесів;
вдосконалення структури управління;
перерозподіл функціональних обов’язків;
вдосконалення системи прийняття управлінських рішень.