Тема: світова валютна система
Валютні відносини та валютні системи
Валюта та її види
Валютний курс та фактори що на нього впливають
Режими валютних курсів

Валютні відносини та валютні системи
Типи : регіональна, світова, національна.
Світова валютна система – форма організації міжнародних валютних відносин яка закріплюється міжнародними угодами.
Умови взаємного обміну валют:
уніфікація режимів валютних паритетів
регламентування режимів валютних курсів
міждержавне регулювання міжнародної валютної ліквідності
міждержавне регулювання валютних обмежень
уніфікація правил використання права засобів обігу
міжнародні організації які здійснюють міждержавне валютне регулювання
міжнародна торгова валюта – служить для оцінки та опосеродковання міжнародних торгових операцій.
Міжнародна резервна (ключова валюта) – національна валюта провідних країн, яка виконує ф-ї міжнародного резервного та платіжного засобу служить базою для визначення валютних паритету та валютного курсу.
Об’єктивні умови для отримання валютою статусу резервної:
повинна займати провідні позиції у світовому в-ві, експорті товарів та послуг, золотавалютного резерву.
розвинута сітка кредитних банківських установ, в тому числі за межами країни.
лібералізація валютних операцій, вільна конвертованість валюти.
Валютні резерви – централізовані запаси золота та іноземної валюти які використовують урядові органи або ЦБ будь-якої країни для здійснення платежів у міжнародних розрахунках.
Міжнародна валютна ліквідність:
іноземна валюта (ключова, резервна).
золото.
резервна позиція в МВФ.
міжнародні розрахункові грошові одиниці.
1971р-США припинило обмін своєї валюти на золото.
Міжнародна розрахункова грошова одиниця – колективна валютна одиниця яка використовуться як умовний масштаб для співставлення міжнародних вимог та зобов’язань, встановлення валютного паритету та курсу (17 країн)
1950-екуніт (золотий вміст 0,8гр), прив’язаний до долара, 1958 перестав використовуватись.
1961-17країн, Єро (золотий вміст 0,8гр), курс встановлювався шляхом прирівнення його до кожної валюти країн. 1969-відмовились.
Перевідний рубль – колективна розрахункова грошова одиниця яка обслуговує розрахунки між країнами учасниками, рада економічної взаємодопомоги. Проіснував з 1 січня 64 по 1 січня 91 року (вміст 0,987).
Спеціальні права запозичення (СПЗ) – колективна розрахункова валюта членів МВФ, 1967р. СПЗ – не мають будь-якого реального забезпечення, вони прирівнюються до долара. З 74р на основі колективна валюта, прирівнюється до 16 провідних країн. Експорт більше 1% в світі.
84р із 5 валют, США,ВБ,Німеччина, Франція, Японія.
СДР не є торговою валютою лише як резервна, за межами МВФ не використовується.
1979р (ЕКЮ) в Європі мала реальне забезпечення реальними активами країн членів Європейського валютного союзу. Використовується всіма країнами, торгова, резервна. Не мала прив’язки до долара. В 1991 трансформована у спільну валюту ЄС, з 2002р червня-липня стала єдиною валютою.
Євровалюта – іноземна валюта в якій комерційні банки здійснюють розрахунки за межами країни.
Питання 3.

Валютний курс – ціна грошової одиниці в країні виражена в грошовій одиниці іншої країни.
Валютне котирування – метод встановлення курсів іноземних валют, визначений пропорційно їх обміну на валюту даної країни.
Здійснюється державними (нац. Банком, найбільшим комерційним банком)
Валютне котирування: пряме, непряме.
Пряме – за умовну одиницю приймається одиниця іноземної валюти і до неї прирівнюється певна кількість національної грошової одиниці.
Непряме – за одиницю національна грошова одиниця і до неї прирівнюється певна кількість іноземної валюти.
Курс покупця – за якою купує
Курс продавця – продає
Кроскурс - курс між двома валютами розрахований на основі курсу кожної з них у 3 валюті.
Купівельна спроможність – певний набір споживчих благ яке можна купити за грошову одиницю.
Паритет купівельної спроможності – співвідношення між двома валютами, яке показує чому дорівнює купівельна спроможність грошової одиниці однієї країни виражена в грошовій одиниці іншої країни.
Вплив на ціну валюти:
купівельна спроможність
попит
пропонування
грошові перекази із-за кордону
купівля іноземцями вітчизняних фінансових активів
іноземні туристи
рівні цін
темпи ін.-ції
рівні витрат в-ва
стан платіжного балансу (+ позитив для нац. валюти)
ступінь використання певної валюти в міжнародних розрахунках
політична та соціальна стабільність,
знецінення – зниження вартості валюти
подорожання – підвищення вартості валюти
характеризують зміни у вартості валют під тиском попиту і пропонування на ринку.
Девальвація – знецінення валюти
Ревальвація – подорожання валюти
Офіційно визнані державою і здійснюються цілеспрямовано урядом.
Режим валютного курсу – організація або правила визначення валютного курсу його зміни, використання його для здійснення розрахунків.
Види: фіксований, плаваючий.
Фіксований передбачає наявність твердих зареєстрованих паритетів які лежать в основі валютного курсу і підтримують державними валютними органами.
Види фіксованих валютних курсів:
реально фіксований – ґрунтується на золотому паритеті і допускають відхилення валютного курсу від золотого паритету в межах золотих точках. (в умовах золотого стандарту)
договірно фіксовані – ґрунтується на узгодженому еталонові.
Плаваючий валютний курс – під впливом попиту та пропозиції на валюту на ринку.
Незалежне плавання – суть в тому що валютний курс формується на валютних ринках при помірній інтервенції ЦБ.
Регульоване - держава встановлює валютний коридор (макс мін відхилення).
Змішане плавання щодо однієї валюти.

Тема: Еволюція Світової валютної системи
система золотого стандарту
Бреттон-Вудська валютна система (золото - валютна)
Ямайська валютна система
В 1867р в Парижі відбулась міжнародна валютно фінансова конференція де прийнято рішення що єдиною формою грошей є золото (офіційно).
Золотий стандарт – золотий монометалізм, грошова система при якій роль загального еквівалента виконує золото а в обігу функціонують монети або грошові знаки розмінні на золото.
Золотий стандарт існував у 3 формах:
золото – монетний стандарт
золото – зливковий
золото – дивізний
золото – монетний 1867р, класична форма золотого монометалізму, полягає в тому що в обігу золото знаходилось у вигляді монет як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку.
Умови існування :
країна фіксує золотий вміст національної грошової одиниці.
фіксується ціна золота визначена на основі затрат праці
країна підтримує жорстке співвідношення між національними золотими запасами і кількістю грошей в обігу.
Держава не перешкоджає вільному ввезенню та вивезенню золота, вільна міграція золота.
Позитивні риси:
внаслідок вільної міграції золота автоматично покривається пасив сальдо платіжного балансу.
забезпечуються загальних світових грошей, її повна конвертованість
стійкість валютних курсів
недоліки:
залежність від рівня видобутку монетарного металу
ця система занадто жорстка
модифікована 1922р Генуельський валютно – фінансовій конференції, яка закріпила перехід від золото – монетного до золото – зливкового та золото - дивізного стандартів.
Високо розвинуті країни, переможці у 1СВ почали використовувати золото – зливковий стандарт (12 кг 400гр).
В усіх інших країнах розмінювались на дивізіи.
Девізи – іноземна валюта розмінна на золото.
Золото перестало виконувати ф-ї: засіб обігу і засіб платежу.
Концентрація золота в руках держави.
До 29р, потім відмовились обмінювати на золото.
1944р Бреттон – Вудз міжнародна валютно фінансова конференція, принципи нової міжнародної валютної системи, крім того рішення створено МВФ. Буде базуватись на золоті, валюті США та ВБ.
Принципи:
Збережено за золотом роль загального еквівалента
на практиці вільно обмінювалась лише валюта США
на фіксованих валютних курсах фіксувався в дол. США
фіксується сума золота (тройська унція 31,1 гр золота=35 дол)
1971 уряд США припинив обмін долара на золото.
1976р в Кінгстоні на Ямайці чергова валютна конференція
Принципи:
офіційна демонетизація золота. Золото перестало виконувати роль грошей ліквідація державного контролю за ринками золота.
золото стало виконувати роль товару
форми золотого запасу (централізоване, приватні нагромадження золота, золото яке використовувалось п-ми у промисловому в-ві)
Питання які піднімались:
1 укріплення СПЗ.
2. Перехід від фіксованих валютних курсів до плаваючих
В квітні 2009р в Лондоні саміт великої 20 необхідно реформувати Ямайську валютну систему, спільного рішення не було прийнято.
китай вніс пропозицію обрати міжнародну розрахункову одиницю СПЗ мало реальне забезпечення, торгова валюта.
Росія запропонувала обрати новою валютою китайський юань.
Тема: Міжнародний кредит
міжнародний кредит та його основні різновиди
економічні наслідки міжнародного кредитування
проблема зовнішньої заборгованості та реструктуризації
міжнародний кредит позика капіталу в грошовій або товарній формі яка надається кредитором однієї країни дебітору іншої країни, на умовах повернення, строковості, платності та забезпечення.
Причини:
Наявність вільних коштів, наявність тих кому вони потрібні.
Роль кредиту: він результат розвитку продуктивних сил суспільства, на сучасному етапі, умова розвитку в-ва каталізатор.
Позитив: стимулює зовнішньо економічну діяльність країни, створює сприятливі умови для іноземних інвесторів, сприяє укріпленню позицій національних п-в та банків, які пов’язані з міжнародним капіталом, міжнародний кредит забезпечує безперебійність міжнародних валютних та розрахункових операцій.
Негатив: поглиблення диспропорцій в економіці, засіб конкурентної боротьби за ринки збуту, сировини, сфери капіталовкладень, засіб укріплення позицій країни кредитора на світових ринках (міжнародний кредит використовується для переведення прибутків з країни позичальника в країни кредитора) кредити завжди надаються на вигідних умовах для країн кредиторів. Міжнародний кредит сприяє створенню і закріпленню в країнах боржниках вигідних для країн кредиторів економічного та політичного режимів.
Залучення коштів вважається нормальною світовою практикою якщо ідуть на довгострокові та середньострокові терміни для розвитку економіки, та короткострокові терміни для зовнішньої торгівлі.
Ненормальна – ідуть на залатування дірок в бюджеті, покриття дефіцитів балансу.
Зовнішня заборгованість – це сума фінансових зобов’язань країни іноземним кредиторам що підлягає погашенню в обумовлений термін.
Реструктеризація зовнішнього боргу:
списання боргу
викуп боргу
сек’ютеризація
своп
списання боргу – у випадках коли уряд приймаючої країни оголошує про дефолт, коли позичальник має кретичні або близькі до них рівні кредитних ризиків.
відношення зовнішнього боргу до ввп 40-50%
відношення зб до річного обсягу експорту 275%
відношення витрат на обслуговування і погашення боргу до річного обсягу експорту 30%
відношення витрат на обслуговування зб до річного обсягу експорту 20%
списання боргу виправдане якщо по 3 показникам перевищують критичний рівень. 1 раз списання.
Викуп боргу лише позичальником коли він має достатні золотовалютні резерви, з процентами але нищими, викуп частки боргу, коли країна зможе повернути решту боргу в визначений час.
Сек’теризація – обмін старих зобов’язань на облігації нищої цінової еквівалентності які емітуються позичальником спеціально для цієї схеми.
Своп – обмін боргу на акції корпоративного сектору або на інші ліквідні активи, за ініціативою кредитора.
Лондонський і Паризький клуб.
Види кредитів:
за призначенням: прив’язані (яскраво виражений цільовий характер), фінансові (довільні цілі), проміжні (обслуговування змішаних форм вивозу капіталів, товарі).
за валютою позики розрізняють наступні види: кредити у валюті позичальника, країни кредитора, 3 країни, кошику валют.
за терміном: коротко, середньо, довгострокові.
за формою: товарні, валютні
за характером забезпечення: забезпечені, бланкові.
за статусом кредиторів: урядові, міжнародних фін.-організацій, змішані.
Лізинг – п-ка діяльність спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Таке майно є власністю лізинггодавця або набувається їм у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна за умови сплатити лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Ринок єврокредитів стійкі кредитні зв’язки за представленням великими комерційними банками різних країн, міжнародних позик в Євровалюті. Як позичальника євровалют виступають в основному ТНК і крупні національні монополії, що потребують кредитів для фінансування масштабних проектів і заходів, а також держави з відчутним дефіцитом платіжних балансів.

Тема: платіжний баланс та регулювання валютних фінансових відносин
економічний зміст та структура платіжного балансу
регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин
розрахунковий баланс – характеризує співвідношення усіх грошових вимог і зобов’язань однієї країни відносно інших каїн незалежно від строків платежів, для виявлення нетто кредиторів та боржників.
Платіжний баланс – вартісний вираз всього комплексу зовнішньоекономічних зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.
Принципи платіжного балансу:
Охоплюють усі зовнішньоекономічні операції країни за певний період.
Запроваджено поняття резидент.
Наявність економічної території країни, географічної території. Визначення ринкової ціни вибір розрахункової одиниці при складані платіжного балансу використання тих грошові одиниці які застосовують у внутрішніх розрахунках і обліку.
Всі зовнішньоекономічні операції поділяють: кредитні (приносять), дебетові.
Структура платіжного балансу
112 статей.
А-баланс поточних операцій
Торговий баланс – співвідношення між вартістю усіх товарів які завозяться в країну і вивозяться з неї.
Баланс послуг включає платежі і надходження по транспортним перевезенням зв’язку обміну спеціалістами.
Баланс односторонніх переказів – валові приватні, державні операції. Баланс послуг і переказів – баланс невидимих операцій.
В-баланс руху капіталів
Співвідношення між ввезеним та вивезеним державних і приватних капіталів:
1.група – прямі ін.-ції та інший довгостроковий капітал, портфельні, середньострокові державні кредитні виплати % по кредитам.
2.група – короткостроковий капітал рух кредиту який надається терміном до 1р і поточний рахунок національних банків у закордонних банках.
С- помилки і пропуски
D- операції з ліквідними валютними активами.
Форми валютної політики:
дисконтна
девізна
диверсифікація валютних резервів
девальвація
ревальвація
регулювання режимів валютного курсу
валютні обмеження
дисконтна – зміна облікової ставки ЦБ з метою регулювання валютного курсу та впливу на платіжний баланс
дивізна – метод впливу на валютний курс шляхом купівлі продажу іноземної валюти, дивізна політика здійснюється у формі валютної інтервенції. Валютна інтервенція – пряме втручання цб в операції з іноземною валютою на валютних ринках при одночасному запровадженні обмежень у сфері валютних операцій.
Диференціація валютних резервів – форма валютної політики спрямована на регулювання структури валютних резервів шляхом включення до їх складу різних валют.

Валютні обмеження: форма валютної політики полягає в законодавчій та адміністративній забороні лімітуванні або регламентуванні операцій з валютою та ін. валютних цінностей поширюється на юридичних та фізичних осіб.
Валютні обмеження – компонент політики протекціонізму і дискримінації торгових партнерів при застосуванні валютних обмежень, значну роль відіграють політичні мотиви.
Валютна блокада – обмеження валютно фінансових відносин зблокованою країною аж до повного заморожування в банках валют цінностей цієї країни та валюти приватних осіб.
Валютні обмеження по поточних операціях: блокування виручки іноземних експортерів від продажу товарів в даній країні, обов’язковий продаж валютної виручки нац. Експортерів повністю або частково в ЦБ або уповноваженого банку.
Обмеження на обмін валюти для туристів обмежений продаж іноземної валюти імпортерам.
Диференціація валютних курсів видами операцій, товарними групами, регіонами.
По фінансовим операціям: якщо при пасивному платіжному балансі запроваджується обмеження на вивіз капіталу і обмеження на вивіз капіталу і стимулюється ввезення капіталу щоб підтримати валютний курс. При активному платіжному балансі валютні обмеження спрямовані на стримування припливу капіталу не допустити курсу нац. Валюти.
Конвертованість - здатність вільного обміну нац. Грошової одиниці на ін. валюти можливість для власників даної валюти вільно здійснювати ті чи ін. операції як у даній країні так і за її кордоном. Види: зовнішня, внутрішня, часткова, повна.
Тема: Міжнародні валютні фінансові організації
МВФ
44р. на Бреттон-Вудзькій конференції.
Мета: регулювання та сприяння розвитку валютних відносин між країнами членами та наданні їм рекомендацій.
Завдання: сприяння стабілізації валют регулюванню валютних курсів ліквідація валютних обмежень організація консультативної допомоги з фінансових та валютних питань. 47р почав функціонувати. 250 голосів. По 1 за кожні 100000 спз.
Особливості механізму кредитування: мвф позичає спз чи іноземну валюту лише офіційним органам країнам членам мвф цб та казначейству, надає коротко та середньострокові кредити бере разовий компенсаційний збір у розмірі 0,5% від суми та плату у вигляді проценту. Процент визначається на ринках кредити мвф не реструктуризуються.
Кредитний механізм мвф: звичайний механізм, спеціальний компенсаційний, надзвичайна допомога, механізм допомоги країнам що розвиваються.
Звичайні механізми:
механізм резервних часток резервна частка перша порція іноземної валюти яку може отримати країна, 22,7% квоти. Резервна частка+кредитна позиція=резервна позиція. В межах резервної позиції країна отримує кошти від мвф автоматично за першою вимогою, по цим коштам не сплачуються проценти і комісійні. Може отримати кредит що дорівнює 100% квоти.

кошти поділяють на 4 транши:
відразу мвф не вимагає ніяких зобов’язань. Наступні транши обумовлені. Механізм розширеного фінансування подається позика на 3р. перелік зобов’язань які необхідно виконати.
додаткового фінансування використання додаткових коштів спеціальний компенсаційний механізм у разі непередбачуваних ситуацій коли стан платіжного балансу погіршився не з вени даної країни погіршився через зовнішні обставини.
надзвичайна допомога застосовується при непередбачуваних стихійних лихах, у формі закупки товарів тієї країни яка постраждала від непередбачуваного лиха.
МБРР в 44р на бреттон-вудзькій конференції. Членами можуть бути тільки члени мвф. Капітал формується за рахунок внесків обов’язково 20%, а наступні 80% за вимогою. Випускає облігації.
мбрр в більшості випадків надає позики країнам що розвиваються, надає позики лише урядам або цб під державні програми. На ремонт уже діючих п-в підвищення кваліфікації, на 15-20р. відсоткова ставка змінюється кожні 6 місяців в середньому 7,5%. Спеціалісти здійснюють контроль за коштами на протязі 10-12 місяців. В 1966 відділилось центр з врегулювання інноваційних суперечностей.
МФК: метою є сприяння зростання приватного сектору в країни що розвиваються, приватний сектор.
Особливості: лише високорентабельні приватні п-ва, кредити надаються без гарантій уряду, мфк надає від 5-15 (7-8) фінансується лише 25% від вартості проекту. Умова частина акцій компанії позичальника продається мфк, не контрольний. % в залежності ситуації на ринку в час укладання договору.
МАР: надання безпроцентних позик найбіднішим країнам, 35-40р. 10-пільгові. За рахунок внесків найбагатших країн.
БАГІ: мета: допомогти інвесторам вкласти інвестиції в країни 3 світу сприяти розповсюдженю прямих іноземних ін.-й шляхом їх страхування, від некомерційних ризиків створювати і розповсюджувати сприятливий інвестиційний клімат.
Надає гарантії по 4 типам ризиків: відсутність конвертованої валюти, експропріація власності, війна та громадянська непокора, розрив контракту приймаючою стороною. Максимальна сума 50млн дол..
ЄБРР: 1991р
Мета: фінансування малого та середнього бізнесу в країнах центральної та східної європи. Члени буль-яка країна. Особливості: проектне фінансування приватного сектору, мінімальний кредит 6 млн дол., не перевищує 35% вартості проекту. Проект має бути окупний в конвертованій валюті, під гарантію уряду чи заставу.
Банк міжнародних розрахунків: 1930р, в м.Базич Швейцарія. Банк центральних банків керівниками, клієнти, члени є ЦБ. 33 країни. Ф-ї: координує дії цб, сприяє співробітництву між цб при потребі може витупати як довірена особа або агентство цб, тієї чи ін. країни.
Банк надає проміжний кредит країнам під гарантію цб, якщо ця країна очікує кредит мвф. Строк не більше 3 місяців надаються цб і надаються у твердій конвертованій валюті або золоті.