СУТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (10)
1. За організаційно-правовою формою підприємства в Україні поділяються на такі:
а) приватне, колективне, комунальне, державне, засноване не власності об’єднання громадян, господарське товариство;
б) індивідуальне, приватне, колективне, комунальне, казенне, господарське товариство;
в) сімейне, приватне, колективне, комунальне, казенне, господарське товариство;
г) приватне, колективне, комунальне, державне, господарське товариство, спільне.
2. Стратегія підприємства – це…
а) комплекс заходів впливу держави на перебіг конкретних економічних процесів з метою надання їм планових параметрів;
б) всебічний комплексний план, спрямований на досягнення довгострокової мети, що органічно поєднує напрямки, завдання та пріоритети економічного розвитку;
в) діяльність органів управління з окресленням стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів, а також засобів для їх досягнення задля забезпечення економічного розвитку;
г) набір стратегічних альтернатив, який визначає рівень і характер інвестицій, обсяги і структуру вкладення капіталу.
3. Політика підприємства – це…
а) комплекс заходів впливу держави на перебіг конкретних економічних процесів з метою надання їм планових параметрів;
б) всебічний комплексний план, спрямований на досягнення довгострокової мети, що органічно поєднує напрямки, завдання та пріоритети економічного розвитку;
в) діяльність органів управління з окресленням стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів, а також засобів для їх досягнення задля забезпечення економічного розвитку;
г) набір стратегічних альтернатив, який визначає рівень і характер інвестицій, обсяги і структуру вкладення капіталу.
4. Тактика підприємства – це…
а) комплекс заходів впливу на перебіг конкретних економічних процесів з метою надання їм планових параметрів, визначених завданнями стратегії;
б) всебічний комплексний план, спрямований на досягнення довгострокової мети, що органічно поєднує напрямки, завдання та пріоритети економічного розвитку;
в) діяльність органів управління з окресленням стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів, а також засобів для їх досягнення задля забезпечення економічного розвитку;
г) набір стратегічних альтернатив, який визначає рівень і характер інвестицій, обсяги і структуру вкладення капіталу.
5. Послідовність етапів розвитку зарубіжного стратегічного менеджменту є такою:
а) бюджетне планування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічне підприємництво;
б) довгострокове планування, стратегічне планування, бюджетне планування, стратегічне управління, стратегічне підприємництво;
в) довгострокове планування, бюджетне планування, стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічне підприємництво;
г) бюджетне планування, стратегічне планування, довгострокове планування, стратегічне управління.
6. Згідно з М. Портером головними стратегіями розвитку організації є такі:
а) максимізація витрат, диференціація, концентрація;
б) мінімізація витрат, диверсифікація, концентрація;
в) мінімізація витрат, диференціація, концентрація;
г) мінімізація витрат, диверсифікація, інтеграція.
7. Згідно з М. Портером до п’яти конкурентних сил належать…
а) конкуренти, товари-замінники, державні органи регулювання, споживачі, постачальники;
б) конкуренти, товари-замінники, рівень конкуренції, споживачі, постачальники;
в) конкуренти, товари-доповнювачі, рівень конкуренції, споживачі, постачальники;
г) конкуренти, товари-доповнювачі, державні органи регулювання, споживачі, постачальники.
8. Три головні дисципліни, які надають споживачу найбільші цінності, запропоновано…
а) М. Портером;
б) М. Трейсі, Ф. Вірсемою;
в) Джеймсом Ф. Муром;
г) А. М. Бранденбургером, Б. Дж. Нейлбаффом.
9. За аналогією з екологічними, для досягнення лідерства на ринку запропоновано аналізувати економічні системи…
а) М. Портером;
б) М. Трейсі, Ф. Вірсемою;
в) Джеймсом Ф. Муром;
г) А. М. Бранденбургером, Б. Дж. Нейлбаффом.
10. Для досягнення лідерства на ринку і зміни правил у бізнесі застосовувати теорію ігор в економіці запропоновано…
а) М. Портером;
б) М. Трейсі, Ф. Вірсемою;
в) Джеймсом Ф. Муром;
г) А. М. Бранденбургером, Б. Дж. Нейлбаффом.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ (10)
1. Залежно від нестабільності зовнішнього середовища організації застосовують такі методології стратегічного менеджменту:
а) довгострокове планування, регулярне стратегічне управління, стратегічне управління в реальному масштабі часу;
б) планування в умовах невизначеності, управління в умовах ризику, стратегічне підприємництво;
в) бюджетне планування, стратегічне планування, стратегічне підприємництво;
г) пункти а) і б).
2. Довгострокове планування базується на припущенні, що…
а) зміни оточення відбуваються швидко, але майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції;
б) незважаючи на появу несподіваних явищ і зростання її темпів, організація може вчасно передбачити майбутні тенденції і відповідно відреагувати шляхом розроблення певної стратегії;
в) більшість важливих завдань виникають настільки несподівано, що їх неможливо передбачити;
г) змін у зовнішньому середовищі не передбачається, а тому потреба в прогнозуванні відпадає.
3. Регулярне стратегічне управління базується на припущенні, що…
а) зміни оточення відбуваються швидко, але майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції;
б) незважаючи на появу несподіваних явищ і зростання її темпів, організація може вчасно передбачити майбутні тенденції і відповідно відреагувати шляхом розроблення певної стратегії;
в) більшість важливих завдань виникають настільки несподівано, що їх неможливо передбачити;
г) змін у зовнішньому середовищі не передбачається, а тому потреба в прогнозуванні відпадає.
4. Стратегічне управління в реальному масштабі часу базується на припущенні, що…
а) зміни оточення відбуваються швидко, але майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції;
б) незважаючи на появу несподіваних явищ і зростання її темпів, організація може вчасно передбачити майбутні тенденції і відповідно відреагувати шляхом розроблення певної стратегії;
в) більшість важливих завдань виникають настільки несподівано, що їх неможливо передбачити;
г) змін у зовнішньому середовищі не передбачається, а тому потреба в прогнозуванні відпадає.
5. Стратегічний господарський центр – це…
а) самостійна організаційна одиниця, для якої можна налагодити облік доходів, витрат, капіталовкладень і яка відповідає за розроблення стратегії у певному сегменті ринку;
б) організаційний підрозділ фірми, який визначає рівень і характер інвестицій, обсяги вкладення капіталу, тобто формує певний склад і структуру інвестиційного портфеля організації;
в) організаційний підрозділ вузькоспеціалізованої організації, який формує структуру інвестиційного портфеля організації;
г) сфера діяльності організації, яка характеризується обсягами попиту на товар, кількістю споживачів, рівнем конкуренції, складністю входу/виходу.
6. Загальна стратегія організації – це…
а) стратегія багатогалузевої організації, яка визначає рівень і характер інвестицій організації, обсяги і структуру вкладення капіталу;
б) стратегія вузькоспеціалізованої організації (СГЦ в межах диверсифікованої організації), яка розробляється для кожного функціонального простору організації;
в) формування стратегічних ініціатив і підходів до управління основними операційними одиницями при розв’язанні щоденних завдань;
г) господарський портфель напрямів діяльності організації на коротко- і середньострокову перспективу.
7. Функціональна стратегія – це…
а) стратегія багатогалузевої організації, яка визначає рівень і характер інвестицій організації, обсяги і структуру вкладення капіталу;
б) стратегія, яка розробляється для кожного функціонального простору організації;
в) формування стратегічних ініціатив і підходів до управління основними операційними одиницями при розв’язанні щоденних завдань;
г) господарський портфель напрямів діяльності організації на коротко- і середньострокову перспективу.
8. Операційна стратегія – це…
а) стратегія багатогалузевої організації, яка визначає рівень і характер інвестицій організації, обсяги і структуру вкладення капіталу;
б) стратегія вузькоспеціалізованої організації (СГЦ в межах диверсифікованої організації), яка розробляється для кожного функціонального простору організації;
в) формування стратегічних ініціатив і підходів до управління основними операційними одиницями при розв’язанні щоденних завдань;
г) господарський портфель напрямів діяльності організації на коротко- і середньострокову перспективу.
9. Характерною особливістю загальної стратегії є те, що вона…
а) розробляється для організації в цілому;
б) розробляється для кожного господарського підрозділу організації;
в) розробляється для кожної функціональної сфери організації;
г) розробляється для кожного напрямку діяльності організації.
10. Характерною особливістю бізнес-стратегії є те, що вона…
а) розробляється для організації в цілому;
б) розробляється для кожного господарського підрозділу організації;
в) розробляється для кожної функціональної сфери організації;
г) розробляється для кожного напрямку діяльності організації.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (10)
1. Місія організації – це…
а) набір стратегічних альтернатив організації, який визначає рівень і характер інвестицій, обсяги і структуру вкладення капіталу;
б) комплекс стратегічних ініціатив і підходів до управління основними операційними одиницями при розв’язанні щоденних завдань;
в) загальна мета діяльності організації, її призначення;
б) комплекс стратегічних альтернатив, що розробляється для кожного функціонального простору організації.
2. Образ організації – це…
а) вираження її “конституції”, обґрунтування мети створення організації та її існування;
б) основні принципи взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку;
в) статутні взаємовідносини між СГЦ організації;
г) рекламний буклет про діяльність організації.
3. Кредо організації – це…
а) вираження її “конституції”, обґрунтування мети створення організації та її існування;
б) основні принципи взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку;
в) статутні взаємовідносини між СГЦ організації;
г) рекламний буклет про діяльність організації.
4. Ціль організації – це…
а) основні принципи взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку;
б) конкретний стан окремих характеристик організації, якого вона прагне досягти протягом певного терміну;
в) комплекс стратегічних ініціатив і підходів до управління основними операційними одиницями при розв’язанні щоденних завдань;
г) комплекс стратегічних альтернатив, що розробляється для кожного функціонального простору організації.
5. Будь-яка ціль повинна містити такі елементи:
а) показник, критерій, масштаб оцінювання;
б) показник, засіб вимірювання і масштаб оцінювання;
в) показник, засіб вимірювання і завдання;
г) показник, критерій, засіб вимірювання, масштаб оцінювання, завдання.
6. За змістом діяльності організації цілі поділяють на…
а) економічні, організаційні, наукові, соціальні, технічні;
б) маркетингові, виробничі, фінансові, кадрові, інноваційні;
в) зростання, стабільності, скорочення;
г) довго-, середньо- та короткострокові.
7. За функціональними сферами діяльності організації цілі поділяють на…
а) економічні, організаційні, наукові, соціальні, технічні;
б) маркетингові, виробничі, фінансові, кадрові, інноваційні;
в) зростання, стабільності, скорочення;
г) довго-, середньо- та короткострокові.
8. За характером розвитку організації цілі поділяють на…
а) економічні, організаційні, наукові, соціальні, технічні;
б) маркетингові, виробничі, фінансові, кадрові, інноваційні;
в) зростання, стабільності, скорочення;
г) довго-, середньо- та короткострокові.
9. При формулюванні цілей слід дотримуватися таких найголовніших правил:
а) ціль має бути гнучкою, тобто коригованою відповідно до змін в оточенні;
б) ціль повинна охоплювати всі аспекти діяльності організації;
в) ціль повинна мати описовий слабоформалізований характер;
г) ціль має стосуватися лише окремого підрозділу (виду діяльності) в короткостроковому періоді.
10. При формулюванні цілей слід дотримуватися таких найголовніших правил:
а) ціль повинна охоплювати всі аспекти діяльності організації;
б) ціль повинна мати описовий слабоформалізований характер;
в) цілі мають підлягати вимірюванню;
г) ціль має стосуватися лише окремого підрозділу (виду діяльності) в короткостроковому періоді.
СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ (7)
1. Процес стратегічної діагностики проводиться за такими стадіями і в такій черговості:
а) збір інформації, аналіз зібраної інформації;
б) аналіз інформації і прогнозування майбутнього стану організації;
в) збір і аналіз зібраної інформації, прогнозування майбутнього стану організації;
г) збір і аналіз зібраної інформації, екстраполяція трендів.
2. Методи екстраполяції базуються на...
а) інтуїтивно-логічному аналізі проблеми;
б) статистичних спостереженнях за динамікою певного показника;
в) створенні імітаційних моделей;
г) формуванні експлікативних моделей.
3. Високий ступінь аналітичності прогнозів притаманний...
а) методам експертних оцінок і експлікативним методам;
б) методам екстраполяції і експлікативним методам;
в) методам експертних оцінок і методам екстраполяції;
г) експлікативним і пояснювальним моделям.
4. Низька міра об’єктивності притаманна...
а) методам експертних оцінок і експлікативним методам;
б) методам екстраполяції і експлікативним методам;
в) методам інтуїції та експертних оцінок;
г) експлікативним і пояснювальним моделям.
5. За допомогою експлікативних методів...
а) закономірності минулого розвитку переносять на майбутнє;
б) в межах альтернативних сценаріїв імітують ринкові ситуації;
в) на основі досвіду експерта формується прогноз розвитку певного показника;
г) в результаті ерудиції та інтелекту експерта формується прогноз розвитку певного показника.
6. Високий ступінь об’єктивності прогнозів притаманна...
а) методам експертних оцінок і експлікативним методам;
б) методам екстраполяції і експлікативним методам;
в) методам експертних оцінок і методам екстраполяції;
г) експлікативним і пояснювальним моделям.
7. Низька міра аналітичності притаманна...
а) методам екстраполяції і експлікативним методам;
б) методам експертних оцінок і методам екстраполяції;
в) методам інтуїції та методам екстраполяції;
г) експлікативним і пояснювальним моделям.
МЕТОДИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ (13)
ГОЛОВНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
1. Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа використовують так:
а) за кожним з рішень визначаються середні значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
б) за кожним з рішень вибирається максимальне значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
в) за кожним з рішень вибирається мінімальне значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
г) за кожним з рішень вибирається максимальне значення; пріоритетним є рішення з мінімальним значенням ефекту.
2. Критерій спекулятивного результату використовують так:
а) за кожним з рішень визначаються середні значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
б) за кожним з рішень вибирається максимальне значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
в) за кожним з рішень вибирається мінімальне значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
г) за кожним з рішень вибирається максимальне значення; пріоритетним є рішення з мінімальним значенням ефекту.
3. Максимінний критерій Вальда (гарантованого результату) використовують так:
а) за кожним з рішень визначаються середні значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
б) за кожним з рішень вибирається максимальне значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
в) за кожним з рішень вибирається мінімальне значення; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту;
г) за кожним з рішень вибирається максимальне значення; пріоритетним є рішення з мінімальним значенням ефекту.
4. Мінімаксний критерій Севіджа використовують так:
а) за кожним з рішень визначаються середні значення втрат; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням втрат;
б) за кожним з рішень вибирається максимальне значення втрат; пріоритетним є рішення з найбільшим значенням ефекту втрат;
в) за кожним з рішень вибирається максимальне значення втрат; пріоритетним є рішення з мінімальним значенням втрат;
г) за кожним з рішень вибирається максимальне значення ефекту; пріоритетним є рішення з мінімальним значенням втрат.
5. Критерій узагальненого максиміну Гурвіца використовують…
а) для вибору оптимістичного рішення (орієнтація на максимальний ризик);
б) для вибору песимістичного рішення (орієнтація на мінімізацію ризику);
в) для вибору оптимістично-песимістичного рішення особою залежно від її схильності до ризику;
г) для вибору рішення з мінімальними втратами і максимальним ефектом.
ВПЛИВ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
1. Якщо детермінований еквівалент перевищує середній виграш лотереї, то особа...
а) схильна до ризику;
б) несхильна до ризику;
в) нейтральна до ризику
г) в певних межах схильна, а в певних межах несхильна до ризику.
2. Якщо особа бажає взяти участь у лотереї, замість того, щоб отримати її гарантований середній виграш, то вона...
а) схильна до ризику;
б) несхильна до ризику;
в) нейтральна до ризику
г) в певних межах схильна, а в певних межах несхильна до ризику.
3. Детермінований еквівалент лотереї – це...
а) альтернатива отримання певної суми гарантовано замість участь в лотереї;
б) участь в лотереї замість отримання певної суми гарантовано;
в) різниця між середнім виграшем лотереї і певною альтернативною гарантованою сумою;
в) різниця між певною альтернативною гарантованою сумою і середнім виграшем лотереї;
4. Ординальною корисністю називається...
а) впорядкованість за ступенем привабливості для людини наборів товарів, послуг, умов життя тощо;
б) впорядкованість за ступенем привабливості для людини наборів товарів, послуг, умов життя, що безпосередньо впливають на умови життя людини;
в) впорядкованість за ступенем привабливості для людини наборів товарів, послуг, умов життя, що безпосередньо не впливають на умови життя людини;
г) вимірність корисності числом.
5. Кардинальною корисністю називається...
а) впорядкованість за ступенем привабливості для людини наборів товарів, послуг, умов життя тощо;
б) вимірність корисності числом;
в) впорядкованість за ступенем привабливості для людини наборів товарів, послуг, умов життя, що безпосередньо впливають на умови життя людини;
г) впорядкованість за ступенем привабливості для людини наборів товарів, послуг, умов життя, що безпосередньо не впливають на умови життя людини.
6. Для особи, схильної до ризику, функція корисності...
а) спочатку має прискорене зростання, а потім сповільнене;
б) спочатку має сповільнене зростання, а потім прискорене;
в) має прискорене зростання;
г) має сповільнене зростання.
7. Для особи, несхильної до ризику, функція корисності...
а) спочатку має прискорене зростання, а потім сповільнене;
б) спочатку має сповільнене зростання, а потім прискорене;
в) має сповільнене зростання.
г) має прискорене зростання;
8. Премія (надбавка) за ризик визначається як...
а) різниця між детермінованим еквівалентом і середнім виграшем лотереї;
б) різниця між середнім виграшем і детермінованим еквівалентом лотереї;
в) різниця між отриманням певної сумою гарантовано і детермінованим еквівалентом лотереї;
г) різниця між детермінованим еквівалентом лотереї і отриманням певної сумою гарантовано.
ЗАДАЧІ
Задача 1
На фірмі А створено групу експертів, зацікавлених у визначенні конкурентоспроможності фірми. Група оцінила вироби всіх конкурентів. Місткість ринку – 1800 тис. пар взуття.
Визначити конкурентні позиції фірм А – Є за допомогою методики ДАЛПУ, побудувавши матрицю “частка ринку – конкурентоспроможність”.
Фірма
Річний випуск, тис. пар
Конкурентоспроможність фірми

А
197
0,94

Б
195
0,33

В
584
0,24

Г
514
0,22

Д
343
0,00

Е
86
0,51

Є
211
0,28

Розв’язування
Фірма
Конкурентоспроможність фірми
Річний випуск, тис. пар
Частка ринку, %
Кумулятивна частка ринку, %

А
0,94
197
10,94
10,94

Е
0,51
86
4,78
15,72

Б
0,33
195
10,83
26,56

Є
0,28
211
11,72
38,28

В
0,24
584
32,44
70,72

Г
0,22
514
28,56
99,28

Д
0,00
343
19,06
118,33

Побудова матриці ДАЛПУ
Рис. 1. Матриця ДАЛПУ “Частка місткості ринку – конкурентоспроможність”
Задача 2
Компанія має можливість інвестувати кошти в обладнання для виробництва нової продукції. Обладнання коштує 50 тис. грн. У випадку прийняття проекту воно одразу оплачується. Ціна виробу планується на рівні 11 грн. Прямі матеріальні витрати на виріб – 4 грн./шт. Заробітна плата незалежно від обсягів продажу в розрахунку на виріб очікується 5 грн./шт. Ринкові дослідження виявили, що очікуваний попит на продукцію протягом 3 років становитиме 40 тис. шт. (з імовірністю 0,6) або 45 тис. шт. (з імовірністю 0,4). Амортизація нараховується простим методом.
Оцініть проект за критерієм очікуваної ЧТВ, якщо мінімальний прийнятний для компанії рівень доходності – 10%.
Розв’язування
1. Розрахунок значення чистої теперішньої вартості для різних варіантів попиту (за умови, що ймовірності настання їх настання одинакові).
Ситуація 1 (попит = 40 тис. шт.): ЧТВ1 = –50000 + [40000 ( (11 – 4 – 5)] ( 2,4869 =148952 грн.
Ситуація 2 (попит = 45 тис. шт.): ЧТВ2 = –50000 + [45000 ( (11 – 4 – 5)] ( 2,4869 = 173821 грн.
2. Розрахунок очікуваного значення ЧТВ.
ОЧТВ = ЧТВ1 ( 0,4 + ЧТВ2 ( 0,6 = 148952 ( 0,4 + 173821 ( 0,6 = 163873,4 грн.
Задача 3
На ринку конкурують між собою 10 підприємств, обсяги виробництва яких наведено в табл. 1. Необхідно проаналізувати рівень конкуренції між ними за показником Герфіндаля – Гіршмана.
Таблиця 1
Оцінка конкурентоспроможності СГЦ
№ з/п підприємства
Обсяги реалізації, тис. грн.

1
5

2
10

3
15

4
45

5
55

6
15

7
20

8
20

9
25

10
40

Розв’язування
ІНН = 1384.
Задача 4
На ринку конкурують між собою 10 підприємств, ринкові частки яких наведено в табл. 1. Необхідно проаналізувати рівень конкуренції між ними за показником концентрації ринку (аналогія з індексом Джині).
Таблиця 1
Показники діяльності підприємств
№ з/п підприємства
Ринкова частка, %

1
2

2
4

3
6

4
18

5
22

6
6

7
8

8
8

9
10

10
16

Розв’язування
№ децилі
Значення ринкової частки
Кумулятивне значення ринкових часток

1 дециль
0,02
0,02

2 дециль
0,04
0,06

3 дециль
0,06
0,12

4 дециль
0,18
0,3

5 дециль
0,22
0,52

6 дециль
0,06
0,58

7 дециль
0,08
0,66

8 дециль
0,08
0,74

9 дециль
0,1
0,84

10 дециль
0,16
1

Сума
1,0


= 1 – 0,2 ( (0,02 + 0,06 + 0,12 + 0,3 + 0,52 + 0,58 + 0,66 + 0,74 + 0,84 + 1) + 0,1 = 0,132.
Задача 5
Підприємство А стоїть перед вибором одної з трьох стратегій капіталовкладення, кожна з яких дає певний фінансовий результат з відповідною ймовірністю (рі). Необхідно дати рекомендації керівництву підприємства стосовно найменш ризикованої стратегії, використавши критерії математичного сподівання та коефіцієнта варіації (див. табл. 1).
Таблиця 1
Ефективність стратегій
Види стратегій
Ефективність, тис. грн.


р1 = 0,25
р2 = 0,5
р3 = 0,25

Стратегія 1
50
100
150

Стратегія 2
80
100
120

Стратегія 3
40
100
180

Розв’язування
1. Математичне сподівання: М1 = 100; М2 = 100; М3 = 105.
2. Коефіцієнт варіації: cv1 = 35.36%; cv1 = 14,14%; cv1 47,38%.
Задача 6
Підприємство А стоїть перед вибором одної з трьох стратегій капіталовкладення, кожна з яких дає певний фінансовий результат. Необхідно дати рекомендації керівництву підприємства стосовно найменш ризикованої стратегії, використавши критерії Лапласа, Вальда і Севіджа (див. табл. 1).
Таблиця 1
Ефективність стратегій
Види стратегій
Ефективність, тис. грн.


О1
О2
О3

Стратегія 1
50
100
150

Стратегія 2
80
100
120

Стратегія 3
40
100
180

Розв’язування
1. Критерій Лапласа: С1 = 100; С2 = 100; С3 = 106,67.
2. Критерій Вальда: С1 = 50; С2 = 80; С3 = 40.
3. Критерій Севіджа: С1 = 30; С2 = 680; С3 = 40.
Задача 7
Гранична корисність знижується з 10 ютилів, коли дохід зростає від 0 до 1000 грн., до 6 ютилів, коли дохід збільшується від 1000 грн. до 2000 грн. та до 2 ютилів, коли дохід зростає з 2000 грн. до 3000 грн.
Припустімо, що особа з такою функцією корисності має дохід 1500 грн. і оцінює нове місце роботи, що пов’язане з ризиком. Дохід з однаковою ймовірністю може бути або 1000 грн. або ж 3000 грн. Що повинна вчинити ця особа? Відобразити графічно.
Розв’язування
Рис. 1. Корисність отриманого доходу
З графіка видно, що дохід у 1500 грн. має корисність приблизно 13 ютилів. Порахуємо сподівану корисність нового місця роботи:
= М(U) = p1 ( U(x1) + p2 ( U(x2) = 0,5 ( U(1000) + 0,5 ( U(3000) = 0,5 ( 10 + + 0,5 ( 18 = 14 ютилів.
Отже, нове місце роботи є кращим.
Задача 8
Функція корисності U(x) = 0,2х2. Необхідно обчислити сподіваний виграш, детермінований еквівалент та надбавку за ризик для лотереї L(4; 0,5; 8).
Розв’язування:
Сподіваний виграш: = 0,5( 4 + 0,5 ( 12 = 8.
Сподівана корисність лотереї:
= 0,5 ( U(4) + 0,5 ( U(12) = 0,5 ( (0,2 42) + 0,5 ( (0,2 ( 122) = 16 ютилів.
Детермінований еквівалент: 0,2()2=16. Звідси = 8,94.
Премія за ризик: ((х)= – = 8 – 8,94 = -0,94.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ
1. Охарактеризуйте еволюцію системи стратегічного управління організацією
2. Опишіть роль стратегічного планування в організації і особливості вибору стратегії.
3. Охарактеризуйте особливості формування місії та цілей організації.
4. Охарактеризувати основні концепції антимонопольного регулювання конкуренції.
5. Характеристика методів оцінювання конкуренції.
6. Головні критерії вибору стратегічних рішень.
7. Особливості застосування теорії корисності у виборі стратегічних рішень.
8. Охарактеризувати теорію сподіваної корисності: основні поняття, прості і складені лотереї, ставлення до ризику.
9. Опишіть методичні підходи до стратегічної дагностики середовища організації.
10. Опишіть головні етапи проведення SWOT-аналізу.