Теоретичні відомості
Джерелами шуму при роботі з комп’ютерною технікою є жорсткий диск, вентилятор блока живлення мережі, вентилятор розташований на процесорі, швидкісні CD-ROM, механічні сканери, пересувні механічні частини принтера. При роботі матричних голкових принтерів шум виникає при переміщенні головки принтеру і в процесі удару голок головки по паперу. При роботі вентиляційної системи ПК, яка забезпечує оптимальний температурний режим електронних блоків ПК і вмонтована в задню панель, створюється аеродинамічний шум. Окрім того діють і інші зовнішні джерела шуму, не пов’язані з роботою ПК.
Шум, що створюється працюючими ПК, є широкосмужним, постійним з аперіодичним посиленням при роботі принтерів.
Зниження рівня шуму в приміщеннях з комп’ютерною технікою можна здійснити таким чином:
використання блоків живлення ПК з вентиляторами на гумових підвісках;
використанням ПК, в яких термодавачі вмонтовані в блоці живлення та в критичних точках материнської плати (процесор, мікросхеми чіпсету), які дозволяють програмним шляхом регулювати як моменти ввімкнення вентиляторів, так і їх швидкість обертання;
переведення жорсткого диска в режим сплячки (Standby), якщо комп’ютер не працює на протязі визначеного часу. Цей час встановлюється в опціях керування напругою в операційних системах Windows 9х та Windows 2000. Якщо в режимі Standby немає необхідності, його можна вимкнути в BIOS материнської плати;
використанням ПК, в яких вентилятор на процесорі встановлено виробником (ВОХ-процесор),
застосуванням материнських плат формату АТХ та АТХ-корпусів, що дозволяє регулювати автономну швидкість та моменти часу відмикання вентилятора блока живлення від електромережі;
використанням 24-32-х швидкісних CD-ROM для застосувань, які створюють менше щуму, аніж швидкісні 48-50-х CD-ROM, або ж застосувати привід з одночасним зчитуванням декількох доріжок CD;
заміною матричних голчатих принтерів - струменевими і лазерними принтерами, які забезпечують при роботі значно менший рівень звукового тиску;
застосування принтерів колективного користування, розташованих на значній відстані від більшості робочих місць користувачів ПК;
зміною напряму випромінювання шуму в протилежну сторону від робочого місця;
зменшення шуму на шляху його розповсюдження установкою звукоізолюючого відгородження у вигляді стін, перетинок, кабін;
акустичною обробкою приміщень - зменшення енергії відбитих звукових хвиль шляхом збільшення площі звукопоглинання (розміщення на внутрішніх поверхнях приміщення облицювань, що поглинають звук, розміщенням в приміщеннях штучних поглиначів звуку). Облицювання внутрішніх поверхонь приміщення звукопоглинаючими матеріалами забезпечує значне зниження шуму. Крім облицювання приміщень використовують об'ємні звукопоглинаючі тіла різноманітної форми, які вільно розвішують в об'ємі приміщення. Звукопоглинання дає найбільший акустичний ефект в зоні відбитого звуку. В точках приміщення, де поширюється здебільшого прямий звук, ефективність звукопоглинання суттєво знижується. Звукопоглинаюче облицювання розміщується на стелі та верхніх частинах стін. Максимальне звукопоглинання досягається при облицюванні не менше 60% загальної площі огороджуючих поверхонь приміщення.
Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ПК, мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГР 2411-81, ДСанПІН 3.3.2.007-98.
Таблиця 1
Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот
Вид трудової діяльності, робочі місця
Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц


31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Рівні зву-ку, екві-валентні рівні зву-ку, дБА/ дБАекв.

Програмісти
ЕОМ
86
71
61
54
49
45
42
40
38
50

Оператори в залах обробки інф. на ЕОМ та оператори комп'ютерного набору
96
83
74
68
63
60
57
55
54
65

В приміщен-нях для роз-ташування шумних агре- гатів ЕОМ
103
91
83
77
73
70
68
66
64
75


Розрахунок засобів звукопоглинання в приміщеннях з комп’ютерною технікою
Провести розрахунок звукопоглинаючого облицювання поверхонь приміщення з комп’ютерною технікою. Для облицювання поверхонь використано звукопоглинаючий матеріал - плити ПА/С.
В приміщенні працюють програмісти. Шум в приміщенні створюють 3 джерела: 2 ПК та принтер.
Об’єм приміщення (V) становить - 72 ;
Для розрахунку звукопоглинаючого облицювання необхідно знати акустичні характеристики приміщення:
В - постійна приміщення, ;
А - еквівалентна площа звукопоглинання, ;
- середній коефіцієнт звукопоглинання.
Постійна приміщення (В) акустично необробленого приміщення визначається:

де - постійна приміщення на середньогеометричній частоті 1000 Гц, .
( - частотний множник.
Таблиця 2
Значення постійної приміщення
Приміщення


З невеликою кількістю людей (цехи заводів)
V/20

З жорсткими меблями і великою кількістю людей або з невеликою кількістю людей та м’якими меблями (лабораторії, кабінети)
V/10

З великою кількістю людей і м’якими меблями (кімнати управління, зали конструкторський бюро, учбові аудиторії)
V/6

Приміщення зі звукопоглинаючим облицюванням стелі і частини стін
V/1,5

Для даного приміщення ;
де V - об’єм приміщення.
Отже .
Таблиця 3
Значення частотного множника ( для приміщень різних об’ємів
Об’єм приміщення,
Частотний множник ( на середньогеометричних частотах октавних смуг, Гц


63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

(200
0,8
0,75
0,7
0,8
1
1,4
1,8
2,5

200...1000
0,65
0,62
0,64
0,75
1
1,5
2,4
4,2

(1000
0,5
0,5
0,55
0,7
1
1,6
3
6


Значення частотного множника ( залежать від об'єму приміщення. У нашому випадку об'єм приміщення , отже , тому значення частотного множника взяті для об’єму приміщення .
За знайденими значеннями постійних приміщення для кожної октавної смуги обчислюється еквівалентна площа звукопоглинання:

де S - загальна площа огороджуючих поверхонь приміщення, .
Отже,
Середній коефіцієнт звукопоглинання ( в приміщенні до його акустичної обробки обчислюється за формулою:

Зона відбитого звуку визначається величиною граничного радіусу , тобто, відстанню від розповсюджувача шуму, на якій рівень звукового тиску відбитого звуку дорівнює рівню звукового тиску прямого звуку, що розповсюджується.

де - постійна приміщення на середньогеометричній частоті 8000 Гц.
n - кількість однакових розповсюджувачів шуму;


Максимальне зниження рівня звукового тиску (дБ), в кожній октавній смузі при застосуванні звукопоглинаючого облицювання в розрахунковій точці, що розміщена в зоні відбитого звуку обчислюється за формулою:

де - постійна приміщення після облаштування в ньому звукопоглинаючих конструкцій, .

- еквівалентна площа звукопоглинання поверхнями не зайнятими звукопоглинаючим облицюванням, ;
- середній коефіцієнт звукопоглинання акустично обробленого приміщення;

- величина сумарного додаткового поглинання, що вноситься конструкцією звукопоглинаючого облицювання або штучними поглиначами.

- ревербераційний коефіцієнт звукопоглинаючої конструкції облицювання;
- площа облицьованих поверхонь, (стіни та стеля);
Таблиця4
Значення ревербераційного коефіцієнта для різних звукопоглинаючих матеріалів
Марка звукопоглинаючого матеріалу
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Плита ПА/О
0,02
0,03
0,17
0,68
0,98
0,86
0,45
0,20

Вініпор
0,01
0,15
0,25
0,56
0,85
1
1
1

Плита ПА/С
0,02
0,05
0,21
0,66
0,91
0,95
0,89
0,7

Плита «АКМІГРАН»
0,02
0,11
0,3
0,85
0,9
0,78
0,72
0,58

Плита АГП гіпсова
0,03
0,09
0,26
0,54
0,94
0,67
0,4
0,3

Мати із супертонкого скловолокна
0,1
0,25
0,7
0,98
1
1
1
0,95- еквівалентна площа одного звукопоглинаючого штучного поглинача, ;
- кількість штучних поглиначів;
В приміщенні штучні поглиначі не використовувались.
Результати обчислень наведені у вигляді таблиці (табл. 5)
Таблиця 5
Результати обчислень максимального зниження рівня звукового тиску.
Середньогеометрична частота, Гц.
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

(, Гц
0.80
0.75
0.70
0.80
1
1.40
1.80
2.50

В,
9.6
9
8.4
9.6
12
16.8
21.6
30

А,
8.82
8.31
7.79
8.82
10.8
14.54
18
23.48


0.076
0.071
0.067
0.076
0.091
0.119
0.143
0.179


0.02
0.05
0.21
0.66
0.91
0.95
0.89
0.70


1.68
4.20
17.64
55.44
76.44
79.80
74.76
58.80


1.82
1.70
1.60
1.82
2.18
2.86
3.43
4.30


0.032
0.055
0.178
0.530
0.728
0.765
0.724
0.584


3.62
6.24
23.41
121.83
289.04
351.74
283.30
151.68


0
0
4.45
11.03
13.82
13.21
11.18
7.04

Використання звукопоглинаючого облицювання доцільне, коли в зоні відбитого звуку потрібно знизити рівень звуку не більше ніж на 10..12 дБ., а на робочих місцях - на 4..5 дБ.
Таблиця 6
Зниження рівня шуму в приміщеннях по частотах
Середньогеометрична частота, Гц.
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Рівень звукового тиску в приміщенні, L, дБ.
72
66
62
65
60
58
58
52

Допустимий рівень звукового тиску в приміщенні, де працюють програмісти, дБ.
71
61
54
49
45
42
40
38

Потрібне зниження рівня шуму, дБ.
1
5
8
16
15
16
18
14


Завдання
Провести розрахунок звукопоглинаючого облицювання поверхонь приміщення з комп’ютерною технікою. В приміщенні працюють програмісти.
.
Номер варіанту
Об’єм приміщення
a*b*h
Кількість джерел шуму
Марка звукопоглинаю-чого матеріалу

8
6*4*3
2
Плита ПА/С