Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу
Мета роботи : вивчення трудових процесів менеджерів різних рівнів управління і розробка рекомендацій з вдосконалення функціональних обов’язків управління.
Зміст роботи
1. Вивчення витрат і втрат робочого часу менеджера відповідного рівня на основ наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл. 1.1, табл.. 1.2, табл.. 1.3).
2. Обробка результатів ФРЧ.
2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.
2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу(за прийнятою індексацією).
2.3. Зведення однойменних витрат і втрат часу, яке полягає в групуванні індексів і визначенні сумарно тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляють в табл. 1.4.).
2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії витрат і втрат робочого часу.
3. Висновки про використання робочого часу менеджером. Розробка рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.
Порядок виконання роботи
Таблиця 1.1
Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництва
№ з\п
Що спостерігалось
Поточний час,год.
Тривалість, хв.
Індекс

1
2
3
4
5

1
Початок робочого дня
Прийшов на роботу

2
ВПД

2
Ознайомлення з кореспонденцією

16
ПЗ

3
Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, планово-виробничий та диспетчерський відділи

15
ОП

4
Узгодження питань з іншими віце-президентами

14
ОП

5
Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням

12
ОП

6
Підготовка наради з виробничих питань з начальником основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху

3
ВОТП

7
Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

33
ОП

8
Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами

14
ВОТП

9
Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня

13
ВОТП

10
Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу

11
ОП

11
Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць

9
ОП

12
Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем

21
ВОТП

13
Телефонні розмови на виробничі теми

19
ОП

14
Творча робота(обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, вирішення проблем вдосконалення організації виробництва, тощо)

31
ОП

15
Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу

25
ОП

16
Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня

4
ОП

17
Обідня перерва

58
ПВ

18
Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних та іноземних інвесторів

35
ОП

19
Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посередницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробництва, запровадження технології випуску нових виробів

32
ОП

20
Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами тощо, пов’язаних із вдосконаленням виробничого процесу

19
ОП

21
Ознайомлення з інформацією про хід виробництва

16
ОП

22
Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються

56
ОП

23
Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо

8
ОП

24
Контакти з органами місцевої влади

43
ВОТП

25
Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції

9
ВОТП

26
Перевірка протікання процесу
виготовлення виробів

9
ОП

27
Прийняття рішення з вдосконалення виробничого процесу за підсумками робочого дня

13
ОП

28
Підведення підсумків через селектор з президентом та віце-президентом

12
ПЗ

Всього :
552


Таблиця 1.2
Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху
№ з\п
Що спостерігалось
Поточний час,год.
Тривалість, хв.
Індекс

1
2
3
4
5

1
Початок робочого дня
Прихід на роботу

7
ВПД

2
Обхід цеху

48
ПЗ

3
Ознайомлення з кореспонденцією

19
ПЗ

4
Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниці і майстрами

5
ВОТП

5
Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

46
ОП

6
Проведення атестацій робітників цеху

73
ОП

7
Телефонні розмови на виробничі теми

12
ОП

8
Ознайомлення із інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня

32
ОП

9
Обідня перерва

63
ПВ

10
Нарада у технічного директора з питань вдосконалення організації виробничого процесу

42
ОП

11
Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій

46
ВОТП

12
Телефонна розмова з технічним директором з питань доставки матеріалів

3
ОП

13
Обхід цеху з представниками органів технагляду

29
ВОТП

14
Робота з документами, літературою і т. ін..

30
ОП

15
Телефонні розмови

13
ВПД

16
Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів

45
ОП

17
Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху

15
ОП

18
Складання плану роботи на наступний день

19
ПЗ

Всього :
547Таблиця 1.3
Спостережний лист ФРЧ майстрів механічного цеху
№ з\п
Що спостерігалось
Поточний час,год.
Тривалість, хв.
Індекс

1
2
3
4
5

1
Початок робочого дня
Прихід на роботу

1
ВПД

2
Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху

12
ПЗ

3
Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху

21
ПЗ

4
Оформлення документації з прийому матеріалів і литва

25
ОП

5
Нарада в начальника цеху з виробничих питань

49
ОП

6
Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками

39
ОП

7
Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів

4
ОП

8
Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад

25
ОП

9
Обхід робочих місць

23
ОП

10
Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата

20
ВОТП

11
Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконанням завдань робітниками в першій половині дня

19
ОП

12
Обідня перерва

4
ПВ

13
Обхід робочих місць

22
ОП

14
Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів

33
ОП

15
Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів

6
ВОТП

16
Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу

22
ВОТП

17
Обхід робочих місць

23
ОП

18
Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць

17
ВОТП

19
Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду

21
ВОТП

20
Телефонні розмови

8
ВПД

21
Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій

27
ОП

22
Оформлення документації

23
ОП

23
Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання

35
ОП

24
Підписання документів про відправлення готової продукції на склад

15
ОП

Всього :
494


Таблиця 1.4
Зведення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня

з\п
Категорії робочого часу
Величина витрат і втрат робочого часуВіце-президент з питань виробництва
Начальник механічного цеху
Майстер у механічному цехухв.
%
хв.
%
хв.
%

1
2
3
4
5
6
7
8

1
ПЗ
28
5
86
15.7
33
6.7

2
ОП
361
65.4
298
54.5
362
73.3

3
ОРМ
-
-
-
-
-
-

4
ПВ
58
10.5
63
11.5
4
0.8

5
ВОТП
103
18.7
80
14.6
86
17.4

6
ВПД
2
0.4
20
3.7
9
1.8


5. Питома вага кожної категорії витрат (втрат) робочого часу визначається за формулою:
(1.1)
де - тривалість певної категорії витрат (втрат) робочого часу , хв.;
- тривалість робочого дня , хв.
Для того щоб запобігти витрат і втрат робочого часу необхідно запровадити наступні заходи:
комп’ютеризація правлінських процесів;
підвищення рівня технологічної оснащеності управлінських робочих місць;
перерозподіл функціональних обов’язків;
покращення управлінської праці, психологічного клімату в колективі тощо.