Практична частина (5):
Скласти баланс на 31.12.2006р.
Скласти бухгалтерські проводки.
Підрахувати обороти за рахунками за звітний період і визначити залишок на кінець періоду.
Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками.
На основі залишків та оборотів за рахунками скласти баланс (ф.№1) станом на 31.12.2007р. і звіт про фінансові результати (ф.№2).
Вихідні дані:
Господарські засоби та джерела їх утворення підприємства «Універсал» станом на 31.12.2006р.
Варіант 5
Адміністративний корпус 57 тис. грн.
Статутний капітал 526 тис. грн.
Знос:
- основних засобів 12 тис. грн.
- нематеріальних активів 8 тис. грн.
Заборгованість покупців за реалізовану їм продукцію 44 тис. грн.
Незавершене виробництво 42 тис. грн.
Резервний фонд 254 тис. грн.
Позика банку на термін 6 місяців 160 тис. грн.
Заборгованість підприємства перед підзвітними особам 5 тис. грн.
Основні і допоміжні матеріали 147 тис. грн.
Станки і обладнання 240 тис. грн.
Нерозподілений прибуток 56 тис. грн.
Нематеріальні активи 63 тис. грн.
Готова продукція на складі 79 тис. грн.
Склад готової продукції 44 тис. грн.
Заборгованість перед бюджетом за податками 11 тис. грн.
Нараховані дивіденди учасникам 47 тис. грн.
Виробничі приміщення 116 тис. грн.
До оцінка основних засобів 54 тис. грн.
Розрахунковий рахунок 291 тис. грн.Журнал господарських операцій

Проста сальдова оборотна відомість


Список використаної літератури:
Звітність підприємств. Навчальний посібник/ За ред.. професора Вериги Ю. А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-656с.