Системи і мережі передачі даних (Влах)
Рівень 1 (ВІДПОВІДЬ)
1. Вкажіть, яка з приведених технологій є технологією глобальних мереж передавання даних:
б) Frame Relay;
2. Вкажіть бінарне представлення IP-адреси 128.2.7.9:
б) 11000000 00000010 00000111 00001001;
3. Вкажіть мету створення протоколу IPv6:
в) для збільшення кількості доступних адрес.
4. Вкажіть максимально допустиму віддаль між вузлами мережі Ethernet, побудованої за специфікацією 10Base-5:
б) 2500м;
5. Вкажіть максимальний час подвійного проходження сигналу PDV (Path Delay Value) між двома найвіддаленішими одна від одної станціями мережі:
б) 575bt
6. Вкажіть діапазон значень І-го октету ідентифікаторів мережі класу С:
в) 192-223.
7. Вкажіть якого типу локальні мережі з центральним комп'ютером:
б) "клієнт - сервер";
8. Вкажіть діапазон значень І-го октету ідентифікаторів мережі класу А:
а) 1-127;
9. Вкажіть, який з TCP/IP протоколів використовується для забезпечення функціонування служби пересилання файлів:
б) FTP і TFTP;
10. Вкажіть максимальну швидкість передавання даних згідно технології Gigabit Ethernet:
а) 1000 Мбіт/с;
11. Вкажіть, який з TCP/IP протоколів використовується для забезпечення функціонування служби електронної пошти:
а) SMTP;
12. Вкажіть, якого типу локальні однорангові мережі:
а) "клієнт - клієнт";
13. Вкажіть максимальне скорочення міжкадрового інтервалу PVV (Path Variability Value) при проходженні послідовності кадрів через усі повторювачі:
а) 49 bt.
14. Вкажіть максимальну швидкість передавання даних згідно технології Ethernet:
а) 10 Мбіт/с;
15. Вкажіть діапазон значень І-го октету ідентифікаторів мережі класу В:
а) 128-191;
Рівень 2
1. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 132.64.23.96. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
ІР-адреса: 132.64.23.96 10000100 10000000 00010111 11000000
маска: 255.255.0.0 - 11111111 11111111 0000000000000000
максимальна кількість хостів: N=216-2= 65534.
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
2. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 194.96.40.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі. Клас ІР-адреси С.
ІР-адреса: 194.96.40.0. 11000010 11000000 01010000 00000000
маска: 255.255.225.0 - 11111111 11111111 1111111100000000
максимальна кількість хостів N=28-2=254.
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
3. За заданою адресою ІР-мережі 80.0.0.0. визначити клас ІР-мережі , маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
Клас ІР-адреси А - 01010000 00000000 00000000 00000000
маска: 255.0.0.0. - 11111111 00000000 00000000 00000000
максимальна кількість хостів N=224-2=16777214
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
4. За заданою адресою ІР-мережі 110.0.0.0. визначити клас ІР-мережі , маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
Клас ІР-адреси А. Маску завжди використовують в парі з IP-адресою та, як і саму адресу, подають як у двійковому, так і десятковому форматі. У двійковому форматі маска містить одиниці в тих розрядах, які займає ідентифікатор мережі.
ІР-адреса: 110.0.0.0. - 01101110 00000000 00000000 00000000
маска: 255.0.0.0. - 11111111 00000000 00000000 00000000
максимальна кількість хостів N=224-2=16777214.
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
5. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 160.20.0.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі. Клас ІР-адреси В
ІР-адреса: 160.20.0.0. - 10100000 00010100 0000000 00000000
маска: 255.255.0.0 - 11111111 11111111 0000000000000000
максимальна кількість хостів: N=216-2= 65534.
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
6. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 64.0.0.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
Клас ІР-адреси А - 10000000 00000000 00000000 00000000
маска: 255.0.0.0. - 11111111 00000000 00000000 00000000
максимальна кількість хостів N=224-2=16777214
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
7. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 194.20.40.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
Клас ІР-адреси С. Маску завжди використовують в парі з IP-адресою та, як і саму адресу, подають як у двійковому, так і десятковому форматі. У двійковому форматі маска містить одиниці в тих розрядах, які займає ідентифікатор мережі.
ІР-адреса: 194.20.40.0. . - 11000010 00010100 00101000 00000000
маска: 255.255.255.0 - 11111111 11111111 11111111 00000000
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста.
N=28-2=254.
8. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 130.68.0.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
Клас ІР-адреси В
ІР-адреса: 130.68.0.0. . - 10000010 10000100 0000000 00000000
маска: 255.255.0.0 - 11111111 11111111 0000000000000000
максимальна кількість хостів: N=216-2= 65534.
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.
9. Визначити за заданою адресою ІР-мережі 200.40.68.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.
Клас ІР-адреси С
ІР-адреса: 200.40.68.0. . - 11001000 00101000 10000100 00000000
маска: 255.255.255.0 - 11111111 11111111 11111111 00000000
Максимальна кількість хостів N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста.
N=28-2=254.
Рівень 3
Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 1000 м - 10Ваsе-FL; 100м - 10Ваsе-Т; 1000 м - 10Ваsе-FВ; 100 м і 85 м - 10Ваsе-Т.

Розрахунок PDV:
85 м - 10Ваsе-Т 15,3 + 0,113x85=25
100м - 10Ваsе-Т 42,0+0,113x100=53,3
1000 м -10Ваsе-FВ 24,0+0,1x1000=154,0
1000 м - 10Ваsе-FL 33,5 +0,1x800=133,5
100м - 10Ваsе-Т 165,5+0,113 x 100=176,8
PDV=25+53,3+154+133,5+176,8=543,6 bt.
PDV <575 bt.
PVV= 10,5+8+2+8+8=36,5 bt, PVV< 49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.
Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet, яка складається з таких сегментів. 500 м - 10Ваsе-FL; 100м -10Ваsе-Т; 90м - 10Ваsе-Т; 400 м і 500 м - 10Ваsе-FL.

Розрахунк значень PDV
Сегм.1:15,3 + 0,113x90=25,47
Сегм2: 33,5+0,1x400=73,5
Сегм3: 33,5 + 0,1x500=83,5
Сегм4: 33,5 + 0,1x500=83,5
Сегм5: 165,5+0,113 x 100=176,8
PDV=442,7 bt. PDV<575 bt
Визначимо PVV=10,5+8+8+8+8=42,2 bt, PVV< 49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.
Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 2000 м- 10Ваsе-FВ; 100м і 50м-10Ваsе-Т; 300м - 10Ваsе- FВ, 100 м - 10Ваsе-FL.
Розрахунк значень PDV.
1: 15,3 + 0,113x50=20,95
2: 33,5+0,1x100=43,5
3: 24,0 + 0,1x2000=224
4: 24,0 + 0,1x300=54
5: 165,5+0,113 x 100=176,8
PDV=519,25 bt, PDV<575 bt .
Розрахунк значень PVV+10,5+8+2+2+8=30,5bt, PVV< 49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.
Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 1000 м- 10Ваsе-FВ; 50м-10Ваsе-Т; 185м - 10Ваsе- 2, 100 м і 200 м - 10Ваsе-FL.
Розрахунк значень PDV
Лівий сегмент 1:
15,3 + 0,113x50=20,95
Проміжний сегмент 2:
33,5+ 0,1x100=43,5
Проміжний сегмент 3:
24,0 + 0,1x1000=124
Проміжний сегмент 4:
33,5 + 0,1x200=53,5
Правий сегмент 5:
46,5 + 0,1026x185=65,48
PDV=507,43 bt. PDV <575 bt .
Розрахунк PVV=10,5+8+2+8+11=39,5 bt. PVV< 49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.
5. Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 100 м- 10Ваsе-FL; 100м і 100м-10Ваsе-Т; 2000 м - 10Ваsе-FB, 185 м - 10Ваsе-2.
Розрахунок PDV:
Лівий сегмент 1:
15,3 + 0,113x100=26,6
Проміжний сегмент 2:
46,5 + 0,1026x185=65,48
Проміжний сегмент 3:
33,5 + 0,1x100=43,5
Проміжний сегмент 4:
24,0 + 0,1x2000=224
Правий сегмент 5:
165+ 0,1026x100=65,48
Загальне значення PDV не повинно
перевищувати 575bt. PDV=425,06 bt.
Розрахунк значень
PVV=10,5+11+8+2+8=39. PVV<49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.
6. Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet, яка складається з таких сегментів: 1000м -10Ваsе-FL; 1200 м -10Ваsе-FВ; 100м і 90м -10Ваsе-Т; 200 м-10Ваsе-5.
Розрахунк значень PDV:
Лівий сегмент 1:
15,3 + 0,113x90=25,47
Проміжний сегмент 2:
46,5 + 0,0866 x 200= 63,82
Проміжний сегмент 3:
33,5 + 0,1x100=43,5
Проміжний сегмент 4:
24,0 + 0,1x2000=224
Правий сегмент 5:
165+ 0,1026x100=65,48
Загальне значення PDV не повинно перевищувати 575bt. PDV=422,27 bt.
Розрахунк значень PVV=10,5=11+8+2+8= 39,5bt. PVV<49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.
7. Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet, яка складається з таких сегментів: 1500 м - 10Ваsе-FВ; 100 м і 80 м - 10Ваsе-Т; 100м - 10Ваsе-Т; 500 м - 10Ваsе-FL.
Розрахунок PDV:
Лівий сегмент 1:
15,3 + 0,113x80=24,34
Проміжний сегмент 2:
46,5 + 0,113x100=57,8
Проміжний сегмент 3:
24,0 + 0,1x1500=174
Проміжний сегмент 4:
33,5 + 0,1x500=83,5
Правий сегмент 5:
165,5+0,113 x 100=176,8
PDV =516,44.Загальне значення PDV не повинно перевищувати 575bt.
Розрахунок PVV+10,5+11+2+8+8=39,5. PVV<49bt .
Розрахована конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.