Мотиваційно-орієнтований менеджмент
Мотивація та винагорода
Коли розглядається винагорода, варто пам’ятати про необхідність пов’язувати її з потребами людей. Маслоу визначив, як можна пов’язати винагороду та потреби.
Завдання: Позначте в табл.3.16 ті види винагороди, які мають для вас найбільший пріоритет.
Таблиця 3.16
Питання
Відповідь (Так/Ні)

1
2

1. Великий офіс


2. Відгуки, які вселяють у вас почуття підтримки, безпеки та впевненості у майбутньому


3. Досягнення цілей команди


4. Таблиці порівняльних результатів


5. Досягнення короткострокових цілей і одержання зворотного зв’язку


6. Одержання більш широких повноважень в процесі поліпшення результатів діяльності


7. Збільшення масштабів роботи й, як наслідок, збільшення свободи дій


8. Можливість робити щось нове


9. Знаходження нових і цікавих проектів


10. Керування по відхиленнях, відмова від дріб’язкового контролю


11. Свобода у виборі методів досягнення мети


12. Письмова й усна похвала


13. Сприяння цілям і частому зворотному зв’язку


14. Відданість інтересам команди


15. Титул


16. Детальне пояснення всіх аспектів політики компанії, що особливо тягнуть за собою неминучі зміни


17. Умови навчання, що допомагають команді вдосконалюватися


18. Нові складні завдання


19. Опубліковані результати й суспільне визнання


20. Більша воля при керуванні роботою, її методами, швидкістю виконання й т.д.


21. Часта зміна роботи


22. Величезні можливості для навчання


23. Напруження сил при досягненні важких цілей по ходу їхнього виникнення; досягнення мети при мінімальному управлінні


24. Висока оцінка організацією завдяки тривалому стажу роботи та відданості


25. Делегування більшої частини роботи


26. Право на персональний автомобіль


27. Призи


28. Рекламовані результати


29. Винагороди, що підкреслюють загальні зусилля


30. Точні інструкції, що ясно виражають, що потрібно


31. Користування спеціальною їдальнею або клубом


32. Право носити ексклюзивний одяг, характерну для менеджерів верхньої ланки


33. Гарна програма пенсійного забезпечення й виплат через хворобу


34. Можливості взаємодіяти з командою під час роботи


35. Призи для "найкращих"


36. Винагорода, що наділяє правом бути членом команди


37. Складна робота, що допускає керування іншими


38. Відношення начальника як до рівного


39. Можливості для професійного росту


40. Відношення як до професіонала


41. Представницька роль


42. Членство в клубі максимально високого рівня


43. Підтримка керівництва прагнень команди


44. Обговорення професійних порад і участь у прийнятті рішень


45. Можливість швидкого доступу до начальника в необхідний час


46. Регулярне обговорення майбутніх перспективКлюч до тесту „Мотивація та винагорода”
Підрахуйте кількість балів по кожній групі потреб. Максимальний бал визначить ваше місце в ієрархії потреб.
Потреба в надійності та безпеці: 2 + 5 + 16 + 24 + 30 + 33 + 36 + 45.
Потреба у належності до групи: 3 + 14 + 17 + 29 + 34 + 43.
Потреба в статусі: 1 + 15+26 + 31 + 32 + 38 + 40
Потреба у визнанні: 5 + 12 + 19 + 27.
Потреба влади: 6 + 10 + 11 + 25 + 37 + 41 + 44 + 46.
Потреба в змаганні: 4 + 13 + 18 + 28 + 35 + 42.
Потреба в незалежності: 7 + 10 + 20 + 23.
Потреба в досягненнях: 8 + 9 + 21 + 22 + 39.
Діагностика задоволеності потреб
Інструкція: Перед вами 15 тверджень, які ви повинні оцінити, попарно порівнюючи їх між собою.
Спочатку порівняєте 1-е твердження з 2-м, 3-м і т.д. і результат впишіть в 1-у колонку. Так, якщо при порівнянні першого твердження із другим, кращим для себе ви вважаєте друге, то в початкову клітинку впишіть цифру 2. Якщо ж кращим виявиться перше твердження, то впишіть цифру 1. Потім те ж саме проробіть із другим твердженням: порівняєте його спочатку з 3-м, потім з 4-м і т.д., і впишіть результат у другий стовпчик.
Подібним же чином працюйте з іншими твердженнями, поступово заповнюючи весь бланк (рис. 3.8).
Під час роботи корисно до кожного твердження вголос проговорити фразу "Я хочу..."
1. Домогтися визнання та поваги.
2. Мати теплі відносини з людьми.
3. Забезпечити собі майбутнє.
4. Заробляти собі на життя.
5. Мати гарних співрозмовників.
6. Усталити своє положення.
7. Розвивати свої сили та здібності.
8. Забезпечити собі матеріальний комфорт.
9. Підвищувати рівень майстерності й компетентності.
10. Уникати неприємностей.
11. Прагнути до нового та незвіданого.
12. Забезпечити собі впливове положення.
13. Купувати гарні речі.
14. Займатися справою, що вимагає повної віддачі.
15. Бути зрозумілим іншими.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рис.3.8. Бланк вирішення тесту
Ключ до тесту „Діагностика задоволеності потреб”
1) Закінчивши роботу, підрахуйте кількість балів (тобто виборів), що випали на кожне твердження по всій таблиці й заповните верхній рядок отриманими сумами.
Виберіть 5 тверджень, що одержали найбільшу кількість балів і розташуєте їх по ієрархії. Це і є ваші головні потреби.
2) Для визначення ступеня задоволеності п’яти головних потреб, підрахуйте суму балів по п’ятьох секціях по наступних питаннях:
Матеріальні потреби: 4, 8, 13;
Потреби в безпеці: 3, 6,10;
Соціальні (міжособистісні) потреби: 2, 5,15;
Потреби у визнанні: 1, 9,12;
Потреби в самовираженні: 7,11,14.
Результат: Підрахуйте суму балів по кожній з п’яти секцій і відкладіть на вертикальній осі графіка результату (рис.3.9). По крапках-балах побудуйте загальний графік результату, що вкаже три зони задоволеності по п’яти потребах.

Рис.3.9. Графік результату: ступінь задоволеності потреб
Діагностика менеджера, орієнтованого на результат
Вам будуть запропоновані питання, на кожне з яких необхідно відповісти "так"або "ні"
1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж відкласти на певний час.
2. Я легко дратуюся, коли помічаю, що не можу на всі 100% виконати завдання.
3. Коли я працюю, це виглядає так, начебто я все ставлю на карту.
4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення одним з останніх.
5. Коли в мене два дні підряд немає справи, я втрачаю спокій.
6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх.
7. До себе я більш суворий, ніж до інших.
8. Я більш доброзичливий, ніж інші.
9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, я потім суворо засуджую себе, тому що знаю, що в ньому я домігся б успіху.
10. У процесі роботи я маю потребу в невеликих паузах відпочинку.
11. Ретельність – це не основна моя риса.
12. Мої досягнення в праці не завжди однакові.
13. Мене більше цікавить інша робота, ніж та, якою я зайнятий.
14. Критика стимулює мене сильніше, ніж похвала.
15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною.
16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими.
17. У мене легко викликати честолюбство.
18. Коли я працюю без натхнення, це, звичайно, помітно.
19. При виконанні роботи я не розраховую на допомогу інших.
20. Іноді я відкладаю те, що повинен був би зробити зараз.
21. Потрібно покладатися тільки на самого себе.
22. У житті мало речей, що більш важливі, ніж гроші.
23. Завжди, коли я маю виконати важливе завдання, я ні про що інше не думаю.
24. Я менш честолюбний, ніж інші.
25. Наприкінці відпустки я звичайно радію, що незабаром вийду на роботу.
26. Коли я налаштований на роботу, я роблю її краще та більш кваліфіковано, ніж інші.
27. Мені простіше й легше спілкуватися з людьми, які можуть завзято працювати.
28. Коли в мене немає справ, я почуваю, що мені не по собі.
29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж іншим.
30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити це якнайкраще.
31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим.
32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від моїх колег.
33. Безглуздо протидіяти волі керівника.
34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати.
35. Коли щось не ладнається, я нетерплячий.
36. Я звичайно привертаю мало уваги до своїх досягнень.
37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, ніж робота інших.
38. Багато чого, за що я беруся, я не доводжу до кінця.
39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою.
40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади й становища.
41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, то для доведення своєї правоти я готовий на надзвичайні заходи.
Ключ до тесту „Діагностика менеджера з мотивацією на результат”
Ви одержали по одному балу за відповіді "так" на наступні питання 2 - 5, 7 - 9, 10, 14 - 17, 21, 22, 25 - 30, 32, 37, 41.
Ви також одержали по одному балу за відповіді «ні» на питання 6, 13, 18, 20,24, 31,36,38, 39.
Відповіді на питання 1, 11, 12,19, 23, 33, 34, 35, 40 не враховуються. Підрахуйте суму набраних балів.
Результати:
від 1 до 10 балів – низька мотивація на результат;
від 11 до 16 балів – середній рівень мотивації;
від 17 до 20 балів – помірковано високий рівень мотивації;
понад 21 бал – занадто високий рівень мотивації на результат.
Аналіз результату:
Дослідження показали, що люди, які сильно орієнтовані на результат, віддають перевагу середньому рівню ризику. Ті ж, хто бояться невдач, віддають перевагу малому або, навпаки, занадто високому рівню ризику. Чим вище мотивація людини до успіху, тим нижче її готовність до ризику. При цьому мотивація на успіх впливає й на надію на успіх. При сильній мотивації на успіх, надія на нього звичайно скромніше, ніж при слабкій мотивації на успіх.
До того ж людям, мотивованим на успіх і маючим більшу надію на нього, властиво уникати високого ризику.
Той, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, рідше потрапляє у нещасні випадки, ніж ті, які мають високу готовність до ризику, але високу мотивацію до запобігання невдач (захист). І навпаки, коли в людини є висока мотивація до запобігання невдач (захист), це перешкоджає мотиву на результат.
Комунікаційний менеджмент
Стилі спілкування членів команди
Визначення комунікаційних можливостей членів команди (самооцінка стилів спілкування).
Будь ласка, виберіть із кожної пари якостей те, що найбільше типово для вашої особистості. Жодна із цих пар не пропонує вибору "або". Нехай ваш вибір буде, по можливості, спонтанним: не замислюйтеся довго над відповіддю. Неправильної відповіді бути не може.
1. Мені подобаються активні дії.
2. Я підходжу до проблем системно.
3. Я вважаю, що бригади більше ефективні, ніж окремі люди.
4. Новаторство приносить мені велике задоволення.
5. Мене більше цікавить майбутнє, ніж минуле.
6. Мені подобається працювати з людьми.
7. Мені подобається бути присутнім на добре організованих групових зустрічах або нарадах.
8. Крайній строк для мене дуже важливий.
9. Я не терплю, коли мене критикують.
10. Я вважаю, що нові ідеї треба перевірити перед впровадженням.
11. Мені подобається, коли взаємодія з іншими людьми мене стимулює.
12. Я завжди шукаю нові можливості.
13. Я хочу ставити свої власні цілі.
14. Коли я що-небудь починаю, я доводжу справу до кінця.
15. Я, в основному, намагаюся розуміти емоції інших людей.
16. Я кидаю виклик оточуючим мене людям.
17. Я чекаю можливості одержати реакцію на якість моїх дій.
18. Я вважаю, що поетапний підхід дуже ефективний.
19. Я думаю, що мені вдається бачити людей "наскрізь".
20. Мені подобається творче вирішення проблем.
21. Я весь час екстраполюю проект.
22. Я відчуваю співчуття до потреб людей.
23. Планування – ключ до успіху.
24. Мене дратують довгі роздуми.
25. Я зберігаю спокій у стресових ситуаціях.
26. Я дуже ціную накопичений досвід.
27. Я прислухаюся до людей.
28. Люди говорять, що я швидко думаю й вирішую.
29. Співробітництво для мене – ключове слово.
30. Для перевірки альтернатив я користуюся логічними методами.
31. Я люблю займатися декількома проектами одночасно.
32. Я завжди сумніваюся в собі.
33. Я навчаюся на практичних справах.
34. Мені здається, що моя голова "управляє" моїм серцем.
35. Я вмію передбачити, як люди можуть зреагувати на певні дії.
36. Мені не подобається вникати в деталі.
37. Кожній дії повинен завжди передувати аналіз.
38. Я здатний оцінити "клімат" у групі.
39. У мене існує тенденція починати справи й не доводити їх до кінця.
40. Я вважаю себе рішучою людиною.
41. Я шукаю важкі завдання.
42. Я покладаюся на спостереження та інформацію.
43. Я можу відкрито виражати свої почуття.
44. Я люблю розробляти нові проекти.
45. Мені дуже подобається читати.
46. Я вважаю, що можу полегшувати іншим їхні дії.
47. Мені подобається займатися однією справою, а не декількома одночасно.
48. Мені подобається досягати бажаного.
49. Мені подобається дізнаватися що-небудь про інших.
50. Я люблю розмаїття.
51. Факти самі говорять за себе.
52. Я використовую уяву скрізь, де тільки можливо.
53. Я починаю дратуватися, коли мені дають довгі, мляві завдання.
54. Моя голова ніколи не перестає працювати.
55. Ключові рішення треба приймати з обережністю.
56. Я твердо вірю в те, що люди потрібні один одному для доведення справи до кінця.
57. Я часто приймаю рішення, не роздумуючи над ними довго.
58. Емоції створюють проблеми.
59. Я люблю подобатися людям.
60. Я швидко міркую, "що до чого".
61. Я перевіряю нові ідеї на людях.
62. Я вірю в науковий підхід.
63. Мені подобається доводити справу до кінця.
64. Гарні відносини між людьми дуже важливі.
65. Я імпульсивний.
66. Я допускаю, що люди можуть бути різними.
67. Спілкування з людьми важливе саме по собі.
68. Мені подобається одержувати інтелектуальну стимуляцію.
69. Я люблю організовувати.
70. Я часто "перестрибую" з однієї справи на іншу.
71. Розмовляти з людьми та працювати з ними – творчий акт.
72. Самопроява для мене – ключове слово.
73. Мені подобається "грати" з ідеями.
74. Я не люблю даром витрачати свій час.
75. Мені подобається робити те, що мені добре вдається.
76. Я вчуся із взаємодії з іншими людьми.
77. Абстракції мені здаються цікавими та викликають задоволення.
78. Я терплячий до деталей.
79. Я люблю короткі заяви "по суті".
80. Я впевнений у собі.
Підведення підсумків:
Обведіть кружком обрані вами позиції в нижченаведених таблицях і визначте їх суму. Максимальне число – 20 на один "стиль" (тобто манеру спілкування), і ваше загальне число обраних відповідей по чотирьох "стилях" повинне бути 40.
Стиль 1:
1–8–9–13–17–24–26–31–33–40–41–48–50–53–57–63–65–70–74–79max 20


Опис стиля 1 (ДІ): ( )

Стиль 2:
2–7–10–14–18–23–25–30–34–37–42–47–51–55–58–62–66–69–75–78max 20


Опис стиля 2 (ПР): ( )

Стиль 3:
3–6–11–15–19–22–27–29–35–38–43–46–49–56–59–64–67–71–76–80max 20


Опис стиля 3 (ЛЮ): ( )

Стиль 4:
4–5–12–16–20–21 –28–32–36–39–44–45–52–54–60–61 –68–72–73–77max 20


Опис стиля 4 (ІД): ( )


Ключ до тесту „Стилі (манери) спілкування”
(Опис основних характеристик)
Таблиця 3.18
Стилі
Зміст (ознаки)
Якості

ДІЯ (ДІ)
Вони говорять про:
результати;
зворотний зв’язок;
цілі;
досвід;
якість роботи;
важкі завдання;

ефективність;
досягнення;
рух вперед;
зміни;
рішення;
відповідальність.
Вони самі:
прагматичні;
прямолінійні;
нетерплячі;
рішучі;
швидкі;
енергійні.

ПРОЦЕС (ПР)
Вони говорять про:
факти;
перевірки;
процедури;
аналіз;
планування;
спостереження;

організації;
докази;
контроль;
деталі;
випробування.
Вони самі:
систематичні;
логічні;
прихильні фактам;
балакучі;
обережні;
терплячі.

ЛЮДИ (ЛЮ)
Вони говорять про:
усвідомлення;
стимулювання;
співробітництво;
почуття;
взаємовідносини;
взаєморозуміння;

саморозвиток;
людей;
чутливість;
потреби;
спілкування;
очікування.
Вони самі:
спонтанні ;
співчутливі;
теплосердечні;
суб’єктивні;
емоційні;
чутливі.

ІДЕЯ (ІД)
Вони говорять про:
взаємозалежність;
вдосконалення;
"великі плани";
проблеми;
питання;
потенціал;

концепції;
новаторство;
нові підходи;
творчість;
нові способи;
можливості.
Вони самі:
наділені уявою;
чарівні;
важкозрозумілі;
творці;
повні ідей;
провакаційні.


СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ
(пристосування до інших стилів спілкування)
А. Спілкування з людиною, націленою на дію (ДІ):
Спочатку фокусуватися на результатах (із самого початку говорити про завершення).
Сформулювати свої найкращі пропозиції (не пропонувати занадто багато альтернатив).
Бути максимально лаконічним. Підкреслювати практичність ваших ідей.
Користуватися наочними приладами або посібниками.
Б. Спілкування з людиною, націленою на процес (ПР)
Бути точним (викладати факти).
Організувати свій виступ у логічному порядку:
Вихідні дані Існуюча ситуація Результат
Підрозділяти ваші рекомендації.
Включити варіанти (розглянути альтернативи) з їх "за" і "проти".
Не квапити людину, орієнтовану на процес.
Формалізувати вашу пропозицію (1, 2, 3 ....).
В. Спілкування з людиною, націленою на людей (ЛЮ)
Спочатку небагато "побалакати" (не приступати відразу до обговорення).
Підкреслювати відношення вашої пропозиції до людей, яких воно стосується.
Показати, як подібна ідея добре показала себе в минулому.
Продемонструвати підтримку шановними людьми.
У переписці уникати формального стилю.
Г. Спілкування з людиною, орієнтованою на ідею (ІД)
Виділити достатній час на обговорення.
Не втрачати терпіння, коли він або вона "іде убік".
Починаючи бесіду, постарайтеся прив’язати тему для обговорення до більш широкої концепції поза ідеєю (іншими словами, будьте концептуальні).
Підкресліть унікальність обговорюваної ідеї або теми.
Акцентуйте увагу на майбутній цінності або пов’яжіть наслідки реалізації ідеї з майбутнім.
У переписці з людиною, орієнтованою на ідею, спробуйте із самого початку підкреслити ключові концепції, на яких заснована ваша пропозиція або рекомендація. Почніть із узагальнення, а потім розвивайте його до більше конкретних положень або деталей.
3.7.2. Вивчення комунікативних і організаторських схильностей лідера
Дана методика призначена для виявлення комунікативних і організаторських схильностей особистості (уміння чітко й швидко встановлювати ділові й товариські контакти з людьми, прагнення розширювати контакти, участь у групових заходах, уміння впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу й т.д.).
Методика містить 40 питань, на кожне з яких обстежуваний повинен дати відповідь "так" або "ні". Час виконання методики 10-15 хв. При цьому окремо визначається рівень комунікативних і організаторських схильностей.
Питання:
1. Чи є у вас прагнення до вивчення людей і встановлення знайомств із різними людьми?
2. Чи подобається вам займатися суспільною роботою?
3. Чи довго вас турбує почуття образи, заподіяної вам ким-небудь із ваших товаришів?
4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що створилася?
5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?
6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними вашої думки?
7. Чи вірно, що вам приємніше й простіше проводити час із книгами або за яким-небудь іншим заняттям, чим з людьми?
8. Якщо виникли деякі перешкоди в здійсненні ваших намірів, то чи легко вам відмовитися від своїх намірів?
9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старше вас за віком?
10. Чи любите ви придумувати або організовувати зі своїми товаришами різні ігри й розваги?
11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?
12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було б виконати сьогодні?
18. Чи легко вам вдається встановлювати контакти й спілкуватися з незнайомими людьми?
14. Чи прагнете ви домогтися, щоб ваші товариші діяли відповідно до вашої думки?
15. Чи важко ви освоюєтеся в новому колективі?
16. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?
17. Чи прагнете ви при зручному випадку познайомитися й поговорити з новою людиною?
18. Чи часто в рішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на себе?
19. Чи дратують вас оточуючі люди, і чи хочеться вам залишитись одному?
20. Чи правда, що ви звичайно погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці?
21. Чи подобається вам постійно перебувати серед людей?
22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити почату справу?
23. Чи відчуваєте ви труднощі, якщо доводиться проявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?
24. Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?
25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх?
26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при рішенні питань, що зачіпають інтереси ваших товаришів?
27. Чи правда, що ви почуваєте себе непевно серед незнайомих людей?
28. Чи вірно, що ви рідко прагнете до доказу своєї правоти?
29. Чи думаєте ви, що вам неважко внести пожвавлення в малознайому групу?
30. Чи приймаєте ви участь у суспільній роботі в університеті (на виробництві)?
31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?
32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було відразу прийняте товаришами?
33. Чи почуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий колектив?
34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?
35. Чи правда, що ви не почуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?
36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?
37. Чи вірно, що у вас багато друзів?
38. Чи часто ви виявляєтеся в центрі уваги своїх товаришів?
39. Чи часто ви бентежитеся, почуваєтесь незручно при спілкуванні з малознайомими людьми?
40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх товаришів?
Ключ до тесту „Визначення комунікативних та організаторських схильностей лідера”
Комунікативні схильності

(+)Так
1,5.9,13,17,21,25,29,33,37

(-) Ні
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39


Організаторські схильності

(+)Так
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38

(-) Ні
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40


ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ УСТАНОВКИ
Вам треба прочитати кожне із запропонованих нижче суджень і відповісти "так" або "ні", виражаючи згоду або незгоду з ними. Рекомендуємо скористатися аркушем паперу, на якому фіксується номер питання й ваша відповідь; потім, по ходу подальших наших пояснень, звертайтеся до свого запису. Будьте уважні й щирі.
1. Мій принцип у відносинах з людьми: довіряй, але перевіряй.
2. Краще думати про людину погано й помилитися, ніж навпаки (думати добре і помилитися).
3. Високопоставлені посадові особи, як правило, ловкачі та хитруни.
4. Сучасна молодь розучилася відчувати глибоке почуття любові.
5. З роками я став більше потайливим, тому що часто доводилося розплачуватися за свою довірливість.
6. Практично в будь-якому колективі присутні заздрість або підсиджування.
7. Більшість людей позбавлена почуття жалю до інших.
8. Більшість працівників на підприємствах і в установах намагається прибрати до рук усе, що погано лежить.
9. Підлітки здебільшого сьогодні виховані гірше, ніж абиколи.
10. У моєму житті часто зустрічалися цинічні люди.
11. Буває так: робиш добро людям, а потім жалкуєш про це, тому що вони платять невдячністю.
12. Добро повинне бути з кулаками.
13. З нашим народом можна побудувати щасливе суспільство в недалекому майбутньому.
14. Нерозумних навколо себе бачиш частіше, ніж розумних.
15. Більшість людей, з якими доводиться мати ділові відносини, грають із себе порядних, але по суті вони інші.
16. Я дуже довірлива людина.
17. Праві ті, хто вважає: треба більше боятися людей, а не звірів.
18. Милосердя в нашому суспільстві в найближчому майбутньому залишиться ілюзією.
19. Наша дійсність робить людину стандартним, безликим.
20. Вихованість у моєму оточенні на роботі – рідкісна якість.
21. Я майже завжди зупиняюся, щоб дати на прохання перехожого жетон для телефону-автомата в обмін на гроші.
22. Більшість людей піде на аморальні вчинки заради особистих інтересів.
23. Люди, як правило, безініціативні в роботі.
24. Люди похилого віку в більшості показують свою озлобленість кожному.
25. Більшість людей на роботі полюбляють брехати один про одного.
Отже, ви ознайомилися з питаннями й зафіксували свої відповіді. Тепер переходимо до обробки даних і інтерпретації результатів.
ОЗНАКИ НЕГАТИВНОЇ УСТАНОВКИ
1. Завуальована жорстокість у відносинах до людей, у судженнях про їх.
Поверніться, будь ласка, до питань, на які ви відповідали на самому початку розділу. Про завуальовану жорстокість у відносинах до людей свідчать такі варіанти відповідей (у дужках вказується кількість балів, що нараховують за відповідний варіант): 1 – так (3), 6 – так (3), 11 – так (7), 16 – ні (3), 21 – ні (4).
Максимально можна набрати 20 балів. Скільки вийшло у вас? Чим більше зароблених балів, тим чіткіше виражена завуальована жорстокість у відношенні до людей.
2. Відкрита жорстокість у відносинах до людей.
Особистість не приховує й не пом’якшує свої негативні оцінки й переживання із приводу більшості оточуючих: висновки про них різкі, однозначні й зроблені, можливо, назавжди. Про відкриту жорстокість ви можете судити з таких питань із вищенаведеного тесту: 2 – так (9), 7 – так (8), 12 – так (10), 17 – так (10), 22 – так (8). Скільки у вас балів з 45 можливих?
3. Обґрунтований негативізм у судженнях про людей.
Такий виражається в об’єктивно обумовлених негативних висновках про деякі типи людей і окремих сторін взаємодії. Обґрунтований негативізм виявляється в таких питаннях і варіантах відповідей: 3 – так (1), 8 – так (1), 13 – ні (1), 18 – так (1), 23 – так (1).
Максимальне число балів – 5, набрати їх не вважається соромним. Однак привертає до себе увагу особливий тип опитуваних. Вони демонструють досить виражену жорстокість – завуальовану або відкриту, або й ту і іншу відразу, але в той же час немов носять рожеві окуляри: те, що викликає обґрунтований негативізм, не зауважують.
4. Бурчання, тобто схильність робити необґрунтовані узагальнення негативних фактів в області взаємин з партнерами й у спостереженні за соціальною дійсністю. О наявності такого компонента в негативній установці свідчать наступні питання зі згаданого тесту: 4 – так (2), 9 – так (2), 14 – так (2), 19 – так (2), 24 – так (2).
Максимальна кількість балів – 10. А як з бурчанням у вас?
5. Негативний особистий досвід спілкування з оточуючими.
Даний компонент установки показує, якою мірою вам щастило в житті на найближче коло знайомих і партнерів по спільній діяльності (у попередніх показаннях оцінювалися скоріше загальні ситуації). Про негативний особистий досвід контактів свідчать питання: 5 – так (5), 10 – так (5), 15 – так (5), 20 – так (4), 25 – так (1). Скільки балів набрали ви з 20 максимально можливих?
Підведемо підсумки:
Негативна комунікативна установка
Показники
Максимум балів
Отримані вами бали
Відсоток від максимуму балів

Завуальована жорстокість
20Відкрита жорстокість
45Обґрунтований негативізм
5Бурчання
10Негативний досвід спілкування
20Усього
100
Який отриманий вами сумарний бал, якщо врахувати всі показники негативної комунікативної установки? Для порівняння приведемо дані обстежених нами груп (N – число опитаних).
Комунікативна установка – % від максимуму балів компонента.
Компоненти установки
Медсестри
N=107
Лікарі
N=58
Вихователі
N=37

Завуальована жорстокість
52,9
35,0
38,9

Відкрита жорстокість
33,6
19,0
23,1

Обґрунтований негативізм
59,0
44,4
56,2

Бурчання
32,2
15,6
20,5

Негативний досвід спілкування
34,8
24,0
19,5

Усього
42,0
27,4
31,6


Якщо ви одержали бал вище загального середнього – 33, це свідчить про наявність вираженої негативної комунікативної установки, що, цілком ймовірно, несприятливо позначається на самопочутті партнерів.
Енергетику негативної комунікативної установки неможливо приховати від сенсорних систем партнера.
Проблеми з’являться навіть у тому випадку, якщо ви намагаєтесь ретельно маскувати свій негативний настрой стосовно оточуючих, наприклад на роботі. Справа в тому, що коли ви змушуєте себе бути коректним, виникає постійна напруга. З погляду етики, можливо, що все виглядає бездоганно, однак розплачуватися за це доводиться високою психологічною ціною: рано чи пізно стан напруги призведе до стресу, нервовому зриву, не виключено, що розрядка час від часу відбувається за межами роботи – в родині, у спілкуванні зі знайомими або в громадських місцях, що теж малоприємно.
Рівень ситуативної комунікативної толерантності фіксується у відносинах даної особистості до конкретної іншої людини, наприклад, до шлюбного партнера, колеги, пацієнта, випадкового супутника. Низький рівень ситуативної толерантності проявляється, наприклад, у висловленнях: "терпіти не можу цієї людини", "він мене дратує своєю присутністю", "мене трясе від нього", "мене все в ньому обурює".
Про високий рівень свідчать вирази типу: "мені дуже імпонує цей діловий партнер", "із цією людиною легко спілкуватися". Про середній рівень говорять висловлення типу: "не все я приймаю в цій людині", "іноді він нестерпний", "дещо мене в ньому дратує".
Рівень типологічної комунікативної толерантності виявляється у відносинах людини до збірних типів особистостей або групам людей, наприклад, до представників конкретних націй, соціальної верстви, професії. Певна енергія емоцій виражається у взаємодії з конкретними людськими типами.
Низький рівень типологічної толерантності укладений, наприклад, у словах: "мене дратує такий тип людей", "я не став би жити в одній кімнаті з нацменом", "краще не мати справи із клієнтами–пенсіонерами". Середній рівень проступає в оборотах мови: "такі працівники викликають суперечливі почуття", "якщо захотіти, його можна терпіти як партнера". Про високий рівень типологічної толерантності свідчать вираження: "звичайно представники цих націй – гарні люди", "обожнюю такий тип чоловіків".
Рівень професійної толерантності проявляється у відносинах до комбінованих типів людей, з якими доводиться мати справи при спілкуванні. У цьому випадку додаткова енергія емоцій виявляється в особистості, головним чином у робочій обстановці.
Так можна говорити про терпимість лікаря або медсестри у відносинах із хворими – примхливими, що перебільшують складність захворювання, порушують лікарняний режим і т.п. У стюардес є поняття "гарний" або "поганий" пасажир, в офіціантів, перукарів, водіїв таксі – "гарний" або "поганий" клієнт.
Рівень загальної комунікативної толерантності характеризує тенденції відносин до людей у цілому, тенденції, обумовлені життєвим досвідом, установками, властивостями характеру, моральними принципами, станом психічного здоров’я людини.
Загальна комунікативна толерантність значною мірою визначає інші її форми – ситуативну, типологічну, професійну.
Як же довідатися, якою мірою ви здатні проявляти терпимість до інших? Про це свідчать певні поведінкові ознаки.
Про низький рівень загальної комунікативної толерантності свідчать наступні особливості поведінки:
1. Ви не вмієте, або не хочете розуміти або приймати індивідуальність інших людей.
Індивідуальність іншого – це насамперед те, що становить особливе в ньому: дане від природи, виховане, засвоєне в середовищі перебування. Міра розбіжності особистісних підструктур партнерів і становить розходження їхніх індивідуальностей.
Перевірте себе: наскільки ви здатні приймати або не приймати індивідуальність людей, що зустрічаються вам. Нижче приводяться судження, скористайтеся оцінками від 0 до 3 балів, щоб виразити, наскільки вірні вони по відношенню особисто до вас: 0 балів – зовсім невірно, 1 – вірно в деякій мірі, 2 – вірно в значній мірі, 3 – повністю вірно. Закінчивши оцінку суджень, підрахуйте число отриманих балів, але будьте щирі:
Судження
Бали

1. Повільні люди звичайно нервують мене.
2. Мене дратують метушливі, непосидючі люди.
3. Гучні дитячі ігри переношу важко.
4. Оригінальні, нестандартні, яскраві особистості найчастіше діють на мене негативно.
5. Бездоганна у всіх відносинах людина насторожила б мене.


Разом


2. Оцінюючи поведінку, напрям думок або окремі характеристики людей, ви розглядаєте як еталон самого себе.
У цьому випадку ви відмовляєте партнерові в праві на індивідуальність і немов втискуєте партнера в ту або іншу підструктуру своєї особистості. Більше того, у прямому або завуальованому виді ви вважаєте себе "істиною в останній інстанції", судите про партнерів, керуючись своїми звичками, установками й настроями.
Перевірте себе: чи немає у вас тенденції оцінювати людей, виходячи із власного Я. Міру згоди із судженнями, як і в попередньому випадку, виражайте в балах від 0 до 3:
Судження
Бали

1. Мене звичайно виводить із рівноваги некмітливий співрозмовник.
2. Мене дратують люди, що люблять поговорити.
3. Я б тяготився розмовою з байдужим для мене супутником у поїзді, літаку, якби він виявив ініціативу.
4. Я б тяготився розмовами випадкового супутника, що уступає мені за рівнем знань і культури.
5. Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого інтелектуального рівня, ніж у мене.


Разом


3. Ви категоричні або консервативні в оцінках людей.
Таким чином ви регламентуєте прояв індивідуальності партнерів і жадаєте від них кращої для себе одноманітності, що відповідає вашому внутрішньому світу – сформованим цінностям і смакам.
Перевірте себе: якою мірою ваші оцінки категоричні або консервативні на адресу оточуючих:
Судження
Бали

1. Сучасна молодь викликає неприємні почуття своїм зовнішнім виглядом (зачіски, косметика, вбрання).
2. Так звані "нові росіяни" звичайно викликають неприємне враження або безкультур’ям, або рвацтвом.
3. Представники деяких національностей у моєму оточенні відверто не симпатичні мені.
4. Є тип чоловіків (жінок), що я не терплю.
5. Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним рівнем.


Разом4. Ви не вмієте приховувати або хоча б згладжувати неприємні почуття, що виникають при зіткненні з некомунікабельними якостями в партнерів.
Якості особистості партнера, які визначають позитивний емоційний фон спілкування з ним, назвемо комунікабельними, а якості партнера, що викликають негативне відношення до нього – некомунікабельними. Людина з низьким рівнем загальної комунікативної толерантності звичайно демонструє некеровані негативні реакції у відповідь на некомунікабельні якості партнера. Неприйняття в іншому найчастіше викликають некомунікабельні типи осіб, некомунікабельні риси особистості та некомунікабельні манери спілкування.
Перевірте себе: в якій мірі ви вмієте приховувати або згладжувати неприємні враження при зіткненні з некомунікабельними якостями людей (ступінь згоди із судженнями оцінюйте від 0 до 3 балів):
Судження
Бали

1. Вважаю, що на брутальність треба відповідати тим же.
2. Мені важко приховати, якщо людина мені будь-чим неприємна.
3. Мене дратують люди, що прагнуть у суперечці наполягти на своєму.
4. Мені неприємні самовпевнені люди.
5. Звичайно мені важко втриматися від зауваження на адресу озлобленої або нервової людини, що штовхається в транспорті


Разом5. Ви прагнете переробити, перевиховати свого партнера.
По суті, ви беретеся за непосильне завдання – намагаєтесь змінити ту або іншу підструктуру особистості, обновити, перепідкорити або замінити її елементи. Спроби перевиховати партнера проявляються у твердій або м’якій формі, але в кожному разі, вони зустрічають його опір. Тверда форма відзначається, наприклад, у звичці читати мораль, повчати, докоряти, в порушенні правил етики. М’яка зводиться до вимог дотримуватися правил поведінки й співробітництва, до зауважень по різних приводах.
Перевірте себе: чи є у вас схильність переробляти й перевиховувати партнера (оцінка суджень від 0 до 3 балів):
Судження
Бали

1. Я маю звичку повчати оточуючих.
2. Невиховані люди обурюють мене.
3. Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-небудь.
4. Я по звичці постійно роблю кому-небудь зауваження.
5. Я люблю командувати близькими


Разом6. Вам хочеться підігнати партнера під себе, зробити його” зручним”.
У цьому випадку ви як би "обтісуєте" ті або інші якості особистості партнера, прагнучи регламентувати його вчинки або домогтися подібності із собою, наполягаєте на прийнятті вашої точки зору, оцінюючи партнера, виходите зі своїх обставин тощо.
Перевірте себе: в якій мірі ви схильні підганяти партнерів під себе, робити їх “зручними” (оцінка суджень від 0 до 3 балів):
Судження
Бали

1. Мене дратують старі, якщо в годину пік вони з’являються в міському транспорті або в магазинах.
2. Жити в номері готелю зі сторонньою людиною для мене просто жах.
3. Коли партнер не погоджується в чомусь із моєю правильною позицією, то, звичайно, це дратує мене.
4. Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують.
5. Мене дратує, якщо партнер робить щось по-своєму, не так, як мені того хочеться


Разом7. Ви не вмієте прощати іншому його помилки, незручність, ненавмисно заподіяні вам неприємності.
Це означає, що ваша свідомість "зупиняється" на розходженнях між особистісними підструктурами – вашої та партнера. Це є джерелом взаємних образ, прагнення ускладнити відносини з партнером, надати особливий неприємний зміст його вчинкам і словам.
Перевірте себе: чи властива вам така тенденція поведінки (оцінка суджень від 0 до 3 балів):
Судження
Бали

1. Звичайно я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по заслузі.
2. Мені часто дорікають у буркотливості.
3. Я довго пам’ятаю нанесені мені образи тими, кого я ціную або пова жаю.
4. Не можна прощати колегам безтактні жарти.
5. Якщо діловий партнер ненавмисно зачепить моє самолюбство, я на нього проте ображуся.


Разом8. Ви нетерпимі до фізичного або психічного дискомфорту, у якому опинився партнер.
Таке спостерігається в тих випадках, коли партнер нездужає, скаржиться, вередує, нервує або шукає співучасті та співпереживання. Людина з низьким рівнем комунікативної толерантності – душевно черствий і тому або не бачить подібних станів, або вони його дратують, принаймні, викликають осуд. При цьому він ігнорує те, що сам теж буває в дискомфортних станах і звичайно розраховує на розуміння й підтримку оточуючих.
Перевірте себе: в якій мірі ви терпимі до дискомфортного стану оточуючих (оцінка суджень від 0 до 3 балів):
Судження
Бали

1. Я засуджую людей, які плачуться в чужу жилетку.
2. Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які при зручному випадку розповідають про свої хвороби.
3. Я намагаюся відійти від розмови, коли будь-хто починає скаржитися на своє сімейне життя.
4. Звичайно я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг).
5. Мені іноді подобається позлити будь-кого із рідних або друзів


Разом9. Ви погано пристосовуєтеся до характерів, звичок, установок або вимог інших.
Дана обставина вказує на те, що адаптація до самого себе для вас функціонально важливіша й досягається простіше ніж адаптація до партнерів. У всякому разі, ви намагаєтесь змінити й переробити, насамперед, партнера, а не себе. Співіснування, однак, вимагає адаптаційних вмінь обох сторін.
Перевірте себе: які ваші адаптивні здібності у взаємодії з людьми (оцінка суджень від 0 до 3 балів):
Судження
Бали

1. Як правило, мені важко йти на поступки партнерам.
2. Мені важко ладити з людьми, у яких поганий характер.
3. Звичайно я важко пристосовуюся до нових партнерів по спільній роботі.
4. Я стримуюся від підтримування відносин із трохи дивними людьми.
5. Найчастіше я із принципу наполягаю на своєму, навіть якщо розумію, що партнер правий.


Разом


Отже, ви ознайомилися з деякими поведінковими ознаками, що свідчать про низький рівень загальної комунікативної толерантності, що супроводжується негативними емоціями. Підрахуйте суму балів, отриманих вами по всім 9 ознакам, і зробіть висновок: чим більше балів, тим нижче рівень комунікативної толерантності. Максимальне число балів, що можна заробити – 135, свідчить про абсолютну нетерпимість до оточуючих, що навряд чи можливо для нормальної особистості. Точно так неймовірно одержати нуль балів – свідоцтво терпимості особистості до всіх типів партнерів у всіх ситуаціях. У середньому, опитані деяких професій набирають: вихователі дошкільних установ – 31 бал, медсестри – 43, лікарі – 40 балів. Зрівняєте свої дані з наведеними показниками й зробіть висновок про свою комунікативну толерантність.
Зверніть увагу на те, за якими з 9 запропонованих вище поведінкових ознак у вас високі сумарні оцінки – тут можливий інтервал від 0 до 15 балів. Чим більше балів по конкретній ознаці, тим менш ви терпимі до людей у даному аспекті відносин з ними. І навпаки, чим менше ваші оцінки по тій або іншій поведінковій ознаці, тим вище рівень загальної комунікативної толерантності у даному аспекті відносин. Зрозуміло, що отримані результати дозволяють виявити лише основні тенденції, властиві вашим взаєминам з партнерами. У безпосередньому, живому спілкуванні особистість проявляється яскравіше та багатогранніше. Зрівняєте себе із представниками деяких масових професій, пов’язаних зі спілкуванням і впливом на людей.