Розрахунок виробничої потужності
Таблиця 2.1
Шифр обладнання
Назва обладнання
Кількість одиниць обладнання згідно паспорту підприємства, шт.
Фонд часу роботи обладнання
Виробнича потужність
номінальний
корисний


1
2
3
4
5
6


Дільниця №1

110
Токарний верстат
15
4060
3852,94
5278

111
Свердлильний верстат
7
4060
3852,94
6158

120
Агрегатний верстат
13
4060
3852,94
5662

125
Зварювальна установка
4
4060
3852,94
5794

128
Зварювальний верстат
17
4060
3852,94
5618


Дільниця №2

47
Вальці для гнуття
10
4060
3852,94
22059

51
Напівавтоматична зварювальна лінія
5
4060
3852,94
22839

54
Прес гідравлічний
9
4060
3852,94
23567

62
Шліфувальний верстат
18
4060
3852,94
21869


Дільниця №3

163
Токарний напівавтомат
2
4060
3852,94
1056

168
Фрезерний верстат
3
4060
3852,94
1260

174
Продольно – строгальний верстат
3
4060
3852,94
1175

180
Установка для нанесення фарби
4
4060
3852,94
849


Дільниця №4

77
Горизонтально – фрезерний верстат
17
4060
3852,94
1656

79
Вертикально – фрезерний верстат
8
4060
3852,94
1587

84
Протягу вальний верстат
23
4060
3852,94
1624

95
Шліфувальний верстат
13
4060
3852,94
1574

Приклад розрахунку виробничої потужності:
N=15*3852.94*1.1/12,045=5278; КФРЧ=(100-5,1)/100*4060=3852,94.Визначення резерву виробничої потужності
Таблиця 2.2
Види продукції
Виробнича потужність згідно паспорту підприємства, шт.
Виробництво продукції за проектом плану, шт.
Резерв виробничої потужності, шт.

1
2
3
4

Виріб №1
5278
4645
633

Виріб №2
21869
18808
3061

Виріб №3
1260
828
432

Виріб №4
1574
1353
221

Приклад розрахунку резерву виробничої потужності:
5278-4645=633.
Визначення розрахункового обсягу виробництва продукції
Таблиця 2.3
Види продукції
Виробництво продукції згідно фактично підписаних угод, шт.
Зміна залишків незавершеного виробництва за рік, шт.
Розрахункова валова продукція підприємства, шт.
Розрахунковий додатковий обсяг виробництва продукції, шт.

1
2
3
4
5

Виріб №1
5146
132
5278
633

Виріб №2
21320
55
21375
2567

Виріб №3
920
34
954
134

Виріб №4
1495
-14
1481
128


Приклад розрахунку зміни залишків незавершеного виробництва за рік:
852-720=132;
Приклад розрахунку валової продукції підприємства:
5146+132=5278;
Приклад розрахунку додаткового обсягу виробництва продукції:
5278-4645(вир-во продукції за проектом плану)-633
Формування річного плану виробництва продукції
Таблиця 2.4
Види продукції
Резерв виробничої потужності, шт.
Додатковий обсяг виробництва продукції, шт.
Затверджений плановий обсяг валової продукції
шт.
тис. грн.Розрахунковий
Затверджений

В спів ставних цінах
В поточних цінах

1
2
3
4
5
6
7

Виріб №1
633
633
633
5278
8191,5
8708,7

Виріб №2
3061
2567
2567
21375
59123,3
64167,8

Виріб №3
432
134
134
962
2888,9
3047,7

Виріб №4
221
128
128
1480
3734,04
3922

Разом
-
-
-
-
73937,7
79846,2

Додатковий обсяг виробництва продукції затверджений: вибираємо менше значення.
Приклад розрахунку затвердженого планового обсягу валової продукції в спів ставних цінах: 5278*1552/1000=8191,5.
Приклад розрахунку затвердженого планового обсягу валової продукції в поточних цінах:
5278*1650/1000=8708,7.
Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємства
Таблиця 2.5
Види продукції
Коефіцієнт використання виробничої потужності


При виробництві продукції згідно проекту плану
При виробництві продукції згідно затвердженого плану

1
2
3

Виріб №1
0,880
1

Виріб №2
0,860
0,977

Виріб №3
0,657
0,763

Виріб №4
0,860
0,940

Приклад розрахунку коефіцієнта використання виробничої потужн.згідно проекту плану:
4645/5278=0,880;
Приклад розрахунку коефіцієнта використання виробничої потужн.згідно затвердженого плану: 5278/5278=1.
Розрахунок трудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції
Таблиця 2.6
Види продукції
Додатковий затверджений обсяг виробництва продукції, шт.
Трудомісткість, люд.-год.Одного виробу
Додаткового обсягу

1
2
3
4

Виріб №1
633
16,3
10317,9

Виріб №2
2567
7,6
19509,2

Виріб №3
134
11,4
1527,6

Виріб №4
128
3,8
486,4

Разом
-
-
31841,1

Приклад розрахунку трудомісткості люд-год у додатковому обсягу:
633*16,3=10317,9.
Тоді потреба в додатковій чисельності робітників буде становити:
чол.
Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах
Таблиця 2.7
Види продукції
Додатковий затверджений обсяг виробництва продукції, шт.
Норма витрат на одиницю продукції
Потреба на додатковий обсяг

1
2
3
4

Алюмінієвий прокат, кг.

Виріб №1
633
25
15825

Виріб №2
2567
6
15402

Виріб №3
-
-
-

Виріб №4
-
-
-

Разом
-
-
31227

Труби, кг.

Виріб №1
-
-
-

Виріб №2
-
-
-

Виріб №3
134
51
6834

Виріб №4
128
68
8704

Разом
-
-
15538

Лаки та фарби, кг.

Виріб №1
-
-
-

Виріб №2
-
-
-

Виріб №3
134
30
4020

Виріб №4
128
88
11264

Разом
-
-
15284

Пиловник, м3.

Виріб №1
-
-
-

Виріб №2
2567
11
28237

Виріб №3
134
2,1
281,4

Виріб №4
-
-
-

Разом
-
-
28518,4

Приклад розрахунку потреби на додатковий обсяг: 633*25=15825.План організаційно-технічних заходів
Таблиця 3.1
Організаційно-технічні заходи
Економія чисельності осіб
Зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції, %
Додаткові капітальні вкладення, тис. грн.Алюмінієвий прокат
Труби
Лаки та фарби
Пиловник


1
2
3
4
5
6
7

Розділ 1. Організаційно-технічні заходи згідно проекту плану на рік

Механізація основного виробництва
8
-
-
-
-
44,0

Впровадження прогресивної технології
Варіант 1
5
-
-
-
-
34,7

Вдосконалення системи управління
5
-
-
-
-
6,0

Механізація допоміжного виробництва
6
-
-
-
-
43,4

Впровадження групових методів обробки
9
-
-
-
-
-

Підвищення норм обслуговування обладнання
6
-
-
-
-
-

Скорочення втрат робочого часу
2
-
-
-
-
-

Впровадження нових засобів контролю
4
-
-
-
-
5,0

Вдосконалення організації робочих місць
2
-
-
-
-
-

Автоматизація виробничого процесу
4
-
-
-
-
47,0

Разом по розділу 1
51
-
-
-
-
180,1

Розділ 2. Організаційно-технічні заходи згідно додаткових зобов’язань

Модернізація обладнання
Варіант 2
2
1,0
1,0
1,0
1,0
28,1

Вдосконалення матеріального стимулювання
2
2,5
1,5
3,0
2,1
-

Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення
-
4,0
3,5
-
-
-

Модернізація обладнання
Варіант 3
-
1,0
-
-
-
6,0

Впровадження прогресивного інструменту
Варіант 2
-
1,0
-
-
-
3,0

Зміна натуральних матеріалів штучними
Варіант 3
-
1,0
-
2,0
-
32,0

Зміна натуральних матеріалів штучними
Варіант 4
-
0,5
-
-
0,5
12,4

Впровадження технічно обґрунтованих норм
Варіант 1
-
1,5
-
-
-
-

Покращення конструкції виробів В1
-
0,5
-
-
-
-

Разом
4
13
6
5
3,6
81,5

Впровадження прогресивної технології
Варіант 4
4
-
1,0
-
-
20,5

Впровадження технічно обґрунтованих норм
Варіант 2
-
-
1,5
-
-
-

Покращення конструкції виробів
Варіант 2
-
-
0,5
-
-
2,9

Впровадження прогресивного інструменту
Варіант 1
2
-
2,0
4,0
-
-

Разом
6
-
5
4,0
-
23,4

Впровадження прогресивного інструменту
Варіант 4
-
-
-
1,0
-
4,1

Разом

-
-
1,0
-
4,1

Підвищення кваліфікації кадрів
3
-
-
-
3,5
-

Модернізація обладнання
Варіант 6
-
-
-
-
1,0
4,2

Впровадження прогресивного інструменту
Варіант 5
-
-
-
-
1,0
2,5

Покращення конструкції виробів
Варіант 4
-
-
-
-
0,5
10,1

Зміна натуральних матеріалів штучними
Варіант 1
-
-
-
-
3,0
-

Разом
3
-
-
-
9
16,8

Разом по розділу 2
13
13
11
10
12,6
121,7

Всього
64
13
11
10
12,6
301,8


Розрахунок економії алюмінієвого прокату
Таблиця 3.2.1
Види продукції
Виробництво продукції, шт.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, кг.
Зниження норми витрат, %
Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг.
На обсяг виробництва, кг.

1
2
3
4
5
6

Виріб №1
5278
25
13
3,25
17153,5

Виріб №2
21375
6
13
0,78
16672,5

Виріб №3
962
-


-

Виріб №4
1480
-


-

Разом
-
-
-
-
33826

Приклад на одиницю продукції: (13*25)/100=3,25
Приклад на обсяг виробництва: 3,25*5278=17153,5
Розрахунок економії труб
Таблиця 3.2.2
Види продукції
Виробництво продукції, шт.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, кг.
Зниження норми витрат, %
Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг.
На обсяг виробництва, кг.

1
2
3
4
5
6

Виріб №1
5278
-
-
-
-

Виріб №2
21375
-
-
-
-

Виріб №3
962
51
11
5,61
5396,82

Виріб №4
1480
68
11
7,48
11070,4

Разом
-
-
-
-
16467,22


Розрахунок економії лаків та фарб
Таблиця 3.2.2
Види продукції
Виробництво продукції, шт.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, кг.
Зниження норми витрат, %
Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг.
На обсяг виробництва, кг.

1
2
3
4
5
6

Виріб №1
5278
-
-
-
-

Виріб №2
21375
-
-
-
-

Виріб №3
962
30
10
3
2886

Виріб №4
1480
88
10
8,8
13024

Разом
-
-
-
-
15910


Розрахунок економії пиловнику
Таблиця 3.2.2
Види продукції
Виробництво продукції, шт.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, кг.
Зниження норми витрат, %
Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг.
На обсяг виробництва, кг.

1
2
3
4
5
6

Виріб №1
5278
-
-
-
-

Виріб №2
21375
11
12,6
1,386
29625,75

Виріб №3
962
2,1
12,6
0,2646
254,5452

Виріб №4
1480
-
-
-
-

Разом
-
-
-
-
29880,295


Розрахунок економії заробітної плати за рахунок умовного вивільнення робітників для забезпечення діяльності підприємства згідно проекту плану
Таблиця 3.3
№ з/п
Показник
Значення показника

1
2
3

1.
Економія чисельності за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, осіб
64

2.
Середньорічна заробітна плата одного робітника основного виробництва, грн.
22104

3.
Економія заробітної плати, тис. грн.
1414,7

4.
Економія заробітної плати з відрахуванням на соціальні заходи, тис. грн.
1945,2

Cередньорічна з/п одного робітника=1842*12=22104;
Економія з/п=(64*22104)/1000=1414,7
Економія з/п з відрахуванням на соц.. заходи=1414,7*1,375=1945,2
Забезпечення річного плану виробництва продукції матеріальними ресурсами
Таблиця 3.4
Види матеріалу
Потреба в матеріалах на додатковий обсяг
Економія на обсяг виробництва за рахунок впровадження заходів
Перевищення (+), недостача(-),
Ціна матеріалу, грн./од.
Вартість матеріальних ресурсів які забезпечують потребу на додатковий обсяг, тис. грн.
Абсолютне значення
%1
2
3
4
5
6
7

Алюмінієвий прокат, кг.
31227
33826
2599
108,3
9,3
24170,7

Труби, кг.
15538
16467,2
929,2
105,9
8,65
8037,6

Лаки та фарби, кг
15284
15910
628
104,1
16
10048

Пиловник, м3.
28518,4
29880,3
1361,9
104,8
220
299618

Разом
-
-
-
-
-
341874,3

Приклад абсол. знач=33826-31227=2599; Приклад %=33826/31227*100=108,3;
Приклад варт. матер. ресурс. які забезп. потребу на дод. обсяг=108,3*9,3=24170,7Розрахунок планового виробництва та реалізації продукції, тис. грн.
Таблиця 3.5
Показники
В співставних цінах
В поточних цінах

1. Виробництво продукції за проектом плану
Виріб №1
7209,0
7664,3

Виріб №2
52022,9
56461,6

Виріб №3
2486,5
2623,1

Виріб №4
3413,7
3585,5

Разом
65132
70334,5

2. Вартість додаткового виробництва продукції
Виріб №1
982,4
1044,5

Виріб №2
7100,3
7706,1

Виріб №3
402,4
424,5

Виріб №4
322,9
339,2

Разом
8808
9514,3

3. Виробництво валової продукції підприємства
Виріб №1
8191,4
8708,8

Виріб №2
59123,2
64167,7

Виріб №3
2888,9
3047,6

Виріб №4
3736,5
3924,7

Разом
73940
79848,8

4. Обсяг товарної продукції
Виріб №1
7986,5
8491

Виріб №2
58971,1
64002,6

Виріб №3
2786,8
2939,9

Виріб №4
3771,8
3961,8

Разом
73516,2
79395,3


Приклад вир №1 виробн. Продукт за проектом плану в співст. цінах= (4645*1552)/1000=7209;
Приклад вир №1 виробн. Продукт за проектом плану в поточних цінах=(4645*1650)=7664,3;
Обсяг товарної продукції ТП=ВП-?НзВ
?НзВ1=(132*1552)/1000=204,2
?НзВ2=(55*2766)/1000=152,1
?НзВ3=(34*3003)/1000=102,1
?НзВ4=(-14*2523)/1000=-35,3
?НзВ5=(132*1650)/1000=217,8
?НзВ6=(55*3002)/1000=165,1
?НзВ7=(34*3168)/1000=107,7
?НзВ8=(-14*2650)/1000=-37,1
Приклад Вирід №1 обсяг товарної продукції в співставних цінах=8191,4-204,2=7986,5;
Приклад Вирід №1 обсяг товарної продукції в поточних цінах=8708,8-217,8=8491.
Приклад виріб №1 Виробництво валової продукт. В співст. цінах=7209+982,4=8191,4
Приклад виріб №1 Виробництво валової продукт. В поточних цінах=7664,3+1044,5+8708,8.
Визначення планової собівартості додаткового обсягу продукції
Таблиця 3.6
Види продукції
Додаткове виробництво продукції, шт.
Умовно-змінна частина собівартості одиниці продукції. грн.
Умовно-змінна частина собівартості

1
2
3
4

Виріб №1
633
1115
705.8

Виріб №2
2567
1565
4017.4

Виріб №3
134
2268
303.9

Виріб №4
128
1637
209.5

Разом
-
-
5236.6

Приклад розрахунку умовно-змінної частини собівартості—(633*1115)/1000=705,8
Розрахунок чисельності промислово – виробничого персоналу та росту продуктивності праці.
Таблиця 3.7
Показники
Значення показника

Чисельність за проектом плану, чол.
775

Додаткова чисельність яка необхідна для виробництва продукції за фактично підписаними угодами, чол.
16

Економія чисельності відповідно до плану організаційно-технічних заходів щодо забезпечення додаткового обсягу продукції, чол.
13

Економія чисельності по організаційно-технічних заходах згідно проекту плану на рік, чол.
64

Планова чисельність промислово виробничого персоналу на рік, чол.
715

Виробіток одного працівника по продукції за проектом плану, грн./чол.
84

Виробіток одного працівника по товарній продукції, грн./чол.
102,9

Ріст продуктивності праці.%
22,5

5. Планова чисельність промислово виробничого персоналу на рік, чол.=775+16-13-64=714;
6. Виробіток одного працівника по продукції за проектом плану, грн./чол.=65132/775=84;
7. Виробіток одного працівника по товарній продукції, грн./чол.=73516,2/714=102,9;
8. Ріст продуктивності праці.%=(102,9-84)/84*100=22,5.
Розрахунок собівартості товарної продукції та прибутку
Таблиця 3.8
Показники
Одиниці вимірювання
Значення показника

Собівартість продукції згідно проекту плану
Тис. грн.
61268,9

Собівартість додаткового обсягу продукції
Тис. грн.
5236,6

Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок організаційно-технічних заходів
Тис. грн.
1945,2

Економія матеріальних ресурсів за рахунок організаційно-технічних заходів
Тис. грн.
299,6

Собівартість товарної продукції
Тис. грн.
64260,7

Витрати на 1 грн. продукції:
Згідно проекту плану
товарної
Коп.

87,1
80,9

Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з проектом плану
%
7,8

Прибуток:
Згідно проекту плану
По товарній продукції
Тис. грн.

9065,6
15134,6

Рівень рентабельності:
Згідно проекту плану
По товарній продукції
%
14,8
23,6


Cв1=(4645*1407)/1000=6535,5;
Св2=(18808*2622)/1000=49314,6;
Св3=(828*2809)/1000=2325,9;
Св4=1353*2286=3092,9.
Сума Св=61268,9
Собівартість товарної продукції =61268,9+5236,6-1945,2-299,6=64260,7
Витрати на 1 грн. продукції: Згідно проекту плану=(61268,9/70334,5)*100=87,1;
Товарної=(64260,7/79395,3)*100=80,9;
Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з проектом плану
(87,1-80,9)/80,9*100=7,8.
Прибуток: Згідно проекту плану=70334,5-61268,9=9065,6;
По товарній продукції=79395,3-64260,7=15134,6.
Рівень рентабельності: Згідно проекту плану (9065,6/61268,9)*100=14,8;
По товарній продукції (15134,6/64260,1)*100=23,6.
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра економіки підприємства
Розрахункова робота
з дисципліни: «Організація виробництва»
на тему: «Розрахунок та використання виробничої потужності підприємства»
Варіант—11
Виконала:
студентка 4 курсу
групи ЕП42
Усач Ольга
Олександрівна
Шифр: 320197
Викладач:
Василенко Ж. А.
Рівне - 2010
Вихідні дані варіант – 11:
Кількість верстатів згідно паспорта підприємства:
Шифр обладнання
Шт.

110
15

111
7

120
13

125
4

128
17

47
10

51
5

54
9

62
18

163
2

168
3

174
3

180
4

77
17

79
8

84
23

95
13


Простоюване обладнання в ремонті у % від номінального фонду часу – 5,1
Виробництво продукції за проектом плану (шт.).
Виріб №1 4645
Виріб №2 18808
Виріб №3 828
Виріб №4 1353
Фактично підписані угоди на поставку продукції підприємства
Виріб №1 5146
Виріб №2 21320
Виріб №3 920
Виріб №4 1495
Залишки незавершеного виробництва
На початок року
На кінець року

Виріб №1
720
852

Виріб №2
3200
3255

Виріб №3
136
170

Виріб №4
300
286


Ріст продуктивності праці (у %) – 107,0.
Чисельність працівників згідно проекту плану (чол.) – 775.
Фонд розвитку виробництва, науки, техніки (тис. грн.) -357,0.
Середньомісячна заробітна плата одного робітника (грн.) – 1842.