Відмітка про одержання(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

Додаток 5до податкової декларації з податку на додану вартість


01
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
011
 
Звітний012
 
Звітний новий013
 
Уточнюючий

(кореспондується з даними відповідної декларації)


02
Звітний (податковий) період(рік)
(квартал)
(місяць)


03*
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)

* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку.


04
Платник


(назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та номер договору)


041
- юридична особа

Ідентифікаційний кодплатника згідно з ЄДРПОУ


042
- фізична особаІдентифікаційний номерплатника згідно з ДРФО


043
- спільна (сумісна) діяльність


Реєстраційний (обліковий)номер платника

Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______________ № ______


044
- представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстрацій-ний (обліковий) номер платника


05
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

 


(номер свідоцтва прореєстрацію платника ПДВ)


Розділ І. Податкові зобов'язання
(грн)
№ з/п
Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Інші
Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації), в тому числі:поставка основних фондівпередача товарів (послуг) комісіонером/повіреним на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону (без суми комісійної винагороди)
Розділ ІІ. Податковий кредит
(грн)
№ з/п
Постачальник (індивідуальний податковий номер)
Період* виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ

1
2
3
4
5

Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту

1

 
 
 

2

 
 
 

3

 
 
 

4

5

6

7

8

9

10

Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), в тому числі:
 
 

придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
 
 

проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону
 
 

Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту

1
 
 
 


2
 
 
 


3
 
 
 


4

5

6

7

8

9

10

Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):
 


* Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.


Дата подання розрахунку


.


.


Наведена інформація є достовірною.


Керівник
 


(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер
 

 
(підпис)

(ініціали та прізвище)Платник ПДВ(для фізичної особи -платника податку)


(підпис)

(ініціали та прізвище)