"ПОГОДЖЕНО" “ЗАТВЕРДЖУЮ"
головний інженер головний інженер
Івано-Франківського Підгайчицького спиртзаводу
ОДОСП
О.С.Тимошицький М.М.Попадюк
"____" ____________ р. "____" ___________ 1999 р.
Технологічний регламент
виробництва спирту етилового
ректифікованого із меляси
в суміші з крохмалистою
сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі
1999 р.
Зміст

1. Вступ
Існують технологічні інструкції відповідно 1965 р. та 1971 р. В Н І І Пр Б
по переробці цукровмісної сировини на зернових заводах в суміші з крохмалистою сировиною, які підвищують ефективність використання цієї сировини у виробництві спирту. Особливо є актуальною. переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною в період, коли немає в наявності достатньої кількості крохмалевмісної сировини.


2. Характеристика сировини

Бурякова меляса є продуктом переробки цукрових буряків в цукровому виробництві.
Бурякова меляса виробляється відповідно до вимог стандарту
ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) "Меляса бурякова", і " Техніині умови" та згідно з "Інструкцією по веденню технологічного процесу цукрового виробництва".
За органолептичними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)
Таблиця 1 — Органолептичні показники

За фізико-хімічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.
Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники
За мікробіологічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.
Таблиця 3 — Мікробіологічні показники
Вміст токсичних елементів і пестицидів у буряковій мелясі не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» [6], СанПиН 42-123-4540 [3] і наведених у таблиці 4.
ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)
Таблиця 4 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів і пестицидів