Kroll KG UB 450, горелка на отработанном масле Kroll 450 http://www.seilor.ru.§ 19. Нітрати. Азотні добрива
Солі азотної кислоти називають нітратами. Нітрати можна добути внаслідок дії азотної кислоти на метали, основні оксиди, основи, аміак і деякі солі, наприклад:
Cu + 4HNO3 = Cu (NO3)2 + 2NO2? + 2H2O
CaO +2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O
Al(OH)3 + 3HNO3 = Al (NO3)3 + 3H2O
NH3 + HNO3 = NH4NO3
Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + CO2 +H2O
Нітрати утворюються також і під час взаємодії оксиду азоту (V) з лугами, бо N2O5 — кислотний оксид:
N2O5 + 2КОН = 2КNOз + Н2О
Всі нітрати — тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді, токсичні (отруйні).
Характерною хімічною властивістю нітратів є їхня здатність розкладатися при нагріванні з виділенням кисню та інших продуктів. Продукти розкладання залежать віл розташування металу солі у витискувальному ряді металів;
лівіше Mg
MeNO2 + O2
Mg - Cu
MeNO3 MeO + NO2 + O2
правіше Cu Me + NO2 + O2
тобто солі таких металів, шо у витискувальному ряді стоять лівіше від магнію Мg, при розкладанні утворюють нітрити і кисень; від Мg до Си — оксид металу. бурий газ N02 і кисень, а правіше за мідь Си — вільний метал, бурий газ N02 і кисень.
•Напишіть рівняння реакцій розкладання при нагріванні нітратів калію, міді і срібла

Kroll KG UB 450, горелка на отработанном масле Kroll 450 http://www.seilor.ru.