Последние подробности о Максе Полякове на этом сайтеРеферат з хімії
Природні джерела вуглеводнів та їх переробка.
Тема 1. Природний газ та продукти переробки.
План.
І. Природні джерела вуглеводнів.
Два способи використання горючих копалин.
Теорії походження горючих копалин: органічна і мінеральна.
ІІ. Природний газ.
Стан у природі, склад.
Використання природного газу.
ІІІ. Сукупний нафтовий газ.
Література.
Н.М. Туринська
Л.П. Величко Хімія 10 кл
Київ. Ірпінь 2001р.
Запитання для контролю:
Як ви розумієте термін “енергохімічні ресурси”.
Які родовища нафти, газу і кам’яного вугілля в Україні вам відомі?
Чому в побуті надають перевагу паливу у вигляді кам’яного вугілля над дровами, природного газу над вугіллям, ел. струму над газом?
До складу природного газу входять:
метан
етилен
гексан
етан.

І. Природні джерела вуглеводів.
1. Вуглеводні зустрічаються в природі у вигляді переважно природного газу, нафти, кам’яного вугілля. Є 2 способи використання цих горючих копалин:
а) у вигляді палива – як джерело енергії,
б) у вигляді сировини для подальшої переробки – органічний синтез.
З вуглеводнів, виділених з нафти, природний газ і вугілля, можна добути багато різних речовин, а з них виробити ще більше корисних матеріалів.
Природний газ, нафта, вугілля належать до не відновлюваних природних ресурсів. Тому розвідують нові родовища, експлуатують уже відкриті так, щоб максимально вилучити з них копалини і раціонально використовувати їх.
Зрозуміло, що доцільніше хімічно переробляти природні джерела вуглеводів, ніж палити в котельнях, двигунах, промислових печах і т.д.
2.Є різні погляди на походження горючих копалин.
А) прихильники теорії органічного походження вважають, що поклади утворюються із решток вимерлих рослин і тварин, що перетворились на суміші вуглеводів у товщі Землі підприємство дією бактерій, високих тисків і t°.
Б) За теорією мінерального (вулканічного) походження горючих копалин, на первісній стадії формування планети Земля метали сполучались з вуглецем, утворюючи карбіди. У результаті реакції карбідів з водою (водною парою) у глибинах утворюють газуваті вуглеводні (метан, ацетилен), підприємство впливом t°, радіації, каталізаторів з них утворююся інші сполуки, що містяться у нафті. У верхніх шарах літосфери рідкі нафтові компоненти випаровувались, рідина загусала, перетворювалась на асфальт і далі на вугілля.
Цю історію вперше висловив Д. Менделєєв. А на початку ХХ ст.. фр. Вч. П. Сабатьє змоделював описаний процес у лабораторії і добув суміш вуглеводнів, подібну до нафти.
ІІ. Природний газ.
У природному газі містяться вуглеводні з низькими відносинами молекулярними масами. Переважає в суміші метан – 80-90% масова частка середньому. Решта – гомологи металу: етан, пропан, бутан і т.д.
З давніх – давен людині були відомі гази природні горючі, що виділялись в деяких місцевостях з тріщин земної кори. Деякі народи вважали священним вогонь у місцях постійного виходу природного газу, що займались підприємство час грози.
У товщі Землі природний газ перебуває у стиснутому стані. Якщо проверлити свердловину, газ підприємство тиском виходить на поверхню. Його можна транспортувати на великі відстані, спрямувавши в газопровід. Звідти газ іде на заводи, житлові приміщення (як паливо). При використанні в побуті газу згоряє багато цінних речовин, хоча його використовують в побуті замість дров і вугілля вважають тепер поступом.
Зробіть висновок щодо економного використання газу в побуті.
Природний газ ще переробляють на різні цінні хімічні продукти: як сировина для добування ацетилену, водню (в хімічному синтезі аміаку). Сажа з металу використовується для виготовлення друкової фарби, гумових виробів (як наповнювач0.
Пригадайте, на яких властивостях метану базується добування згаданих вище продуктів.
ІІІ. Сукупний нафтовий газ.
Є поклади природного газу, який залягає разом з нафтою і разом з нею виходить на поверхню із свердловини.
Це сукупний нафтовий газ – суміш летких вуглеводнів: метану до 40%, решта його гомологи та інші гази.
Суміш газів розділяють і використовують як паливо і як хімічну сировину. Суміш пропану і бутану зріджують і зберігають підприємство тиском у баланах, що дає змогу транспортувати газ у місця, не підключені до мережі газопроводів.
Зріджений газ використовують у газових запальниках.
Запитання:
Наведіть хімічні рівняння, що підтверджують використання природного газу.
Для спалювання 20 л суміші пропану і бутану (н.у.), об’ємне співвідношення газів 1:1 ) витрачається повітря, об’ємом
1) 100л
2) 143,75л
3) 575л
20л.
Вважати, що у повітрі містяться 20% кисню за об’ємом.


Последние подробности о Максе Полякове на этом сайте