21. Фосфати. Фосфатні добрива
Солі фосфатної кислоти називають фосфатами.
Фосфорна кислота Н3РО4 як триосновна утворює три ряди солей:
Nа3РО4, Са3(РО4)2 - третинні фосфати, середні солі;
Nа2НРО4, СаРО4 - вторинні фосфати, кислі солі-гідрофосфати;
NаН2РО4, Са(Н2РО4)2 - первинні фосфати, кислі солі-дигідрофосфати.
* Розгляньте наведені вище приклади і зробіть висновок, які фосфати називають первинними, вторинними, третинними. Як ви можете пояснити назви "гідрофосфат" і "дигідрофосфат"?
Фосфати, як правило, у воді нерозчинні, за винятком фосфатів лужних металів і амонію. Але кислі фосфати розчиняються у воді. Цю властивіть фосфатів використовують у сільськогосподарській практиці. Через те що рослини можуть вбирати з грунту солі з корисними елементами лише у вигляді розчинів, фосфат, необхідний для їх живлення, може засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому при виробництві фосфорних добрив добувають кислі фосфати із середніх, які зустрічаються в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.
Лабораторний дослід. Ознайомлення із зразками фосфорних добрив.
Розгляньте видані вам фосфорні добрива і занотуйте у зошит їхню назву, хімічну формулу, опишіть їх зовнішній вигляд.
Важливими фосфорними добривами є:
подвійний суперфосфат - Са(Н2РО4)2
простий суперфосфат - Са(Н2РО4)2 + СаSО4
преципітат - СаНРО4 · 2Н2О
фосфоритне борошно - Са3(РО4)2
Останнім часом широкого розповсюдження набули комбіновані добрива, що містять кілька необхідних рослинам елементів. Наприклад, азот у комбінації з фосфором входить до складу добрив, які називаються амофосами, - (NН4)3РО4,
NН4Н2РО4, (NН4)2НРО4.
* Хімічні формули амофосів запишіть у зошит і для кожного з них зазначте хімічну назву.
Якщо амофоси змішати з калійною селітрою, то утворюється амофоска - комбіноване добриво, що містить азот, фосфор і калій.
Завдання для самопідготовки
74. Напишіть рівняння таких реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонних формах
а) фосфат калію + нітрат барію;
б) фосфат кальцію + сірчана кислота;
в) фосфат кальцію + фосфорна кислота;
75. Унаслідок нейтралізації гідроксиду натрію масою 20 г фосфорною кислотою масою 49 г утворюється сіль:
(1) фосфат натрію; (2) гідрофосфат натрію; (3) дигідрофосфат натрію.
Маса утвореної солі становить:
(4) 30 г; (5) 60 г; (6) 90 г; (7) 120 г.
76. Якщо відомо, що масова частка дигідрофосфату кальцію в суперфосфаті становить 35 %, то масова частка оксиду фосфору (V) в цьому добриві становитиме:
(1) 21,2 %; (2) 42,4 %; (3) 68,6 %; (4) 50 %.