Документація з особового складу

План
Форма трудового контракту
КОНТРАКТ
Дата №_____
місце видання
Фірма /найменування/ в особі директора ________________, яка діє в
(прізвище, ініціали)
подальшому на підставі Статуту і іменується в подальшому “Наймач”, з одного боку, і громадянин ___________________________, що іменується в
(прізвище, ім’я, по-батькові)
подальшому “Робітник” з іншого, уклали цей контракт про наступне:
Предмет контракту
Умови праці
Оплата праці
Дисципліна праці
Умови відпочинку робітників
Соціальне страхування і забезпечення
Термін дії і порядок розірвання контракту
_________________________________ інші умови
9. Юридичні адреси сторін
Наймач: Робітник:
Юридична адреса Домашня адреса,
паспортні дані
Посада
Особистий підпис Розшифровка Особистий підпис Розшифровка
Дата підпису Дата підпису
Відповіді на питання
1. Що собою являє документ контракт? Назвати його реквізити
Контракт – це двостороння угода між наймачем та робітником.
Основні реквізити контракту:
Дата, назва підприємства, місце укладання, текст контракту, юридичні адреси сторін, підписи, печатка.
2. Які розділи входять до складу контракту?
До складу контракту входять такі розділи:
- предмет контракту;
- умови праці;
- оплата праці;
- дисципліна праці;
- умови відпочинку працівника;
- соціальне страхування;
- строк дії контракту;
- інші умови;
- юридичні адреси сторін.