Додаток 3
Перелік форм реєстрів аналітичного та синтетичного обліку
Управління містобудування та архітектури
Назва реєстру синтетичного обліку
Номер форми
Назва реєстрів аналітичного обліку
Номер форми

1
2
3
4

1. Облік доходів і видатків загального фонду

Меморіальний ордер №2 (по рах. 321)
381 (бюджет)
Книга (картки) аналітичного обліку отриманих асигнувань
Книга (картки) аналітичного обліку видатків


2. Облік доходів і видатків спеціального фонду

Меморіальний ордер №3 (по рах. 323, 328)
382 (бюджет)
Меморіальний ордер №3-1, 3-2


Меморіальний ордер №14 (по рах. 711, 712, 713)
409 (бюджет)
Меморіальний ордер №14-1,14-2,14-3
Книга (картки) аналітичного обліку видатків


4. Облік результатів виконання кошторису


Меморіальний ордер №17

274 (бюджет)
Картка (книга) результатів виконання кошторису за загальним (спеціальним) фондом;

292а
(292)

5. Облік руху коштів в касі

Меморіальний ордер №1 (по рах. 301)
380 (бюджет)
Касова книга; Картки аналітичного обліку готівкових операцій
КО-4
293

6. Облік розрахунків з підзвітними особами

Меморіальний ордер №8 (по рах. 362)
386 (бюджет)
Картки (книга) обліку поточних рахунків та розрахунків
292а
(292)

7. Облік розрахунків з іншими дебіторами


Меморіальний ордер №4 (по рах. 364)

408 (бюджет)
Картки (книга) обліку поточних рахунків та розрахунків; Оборотна відомість
292, (292а);
285

8. Облік розрахунків з іншими кредиторами

Меморіальний ордер №6 (по рах. 675)
409 (бюджет)
Картки (книга) обліку поточних рахунків та розрахунків
292
(292а)

1
2
3
4

10. Облік заробітної плати працівників

Меморіальний ордер №5/2 (по рах. 661/2)
405 (бюджет)
Картки (книга) обліку поточних рахунків та розрахунків
292
(292а)

11. Облік необоротних активів:


«Журнал-головна»

Акт прийняття-передачі основних засобів;
Акт прийняття-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;
Інвентарні картки обліку основних засобів
Опис інвентарних карток з обліку ОЗ Інвентарний список основних засобів;
Відомість нарахування зносу на основні засоби
ОЗ-1 (бюджет)
ОЗ-2 (бюджет)
ОЗ-6 (бюджет)
ОЗ-10(бюджет)
ОЗ-11(бюджет)
ОЗ-12(бюджет)

Облік вибуття необоротних активів

Меморіальний ордер №9 (по рах. 10, 11)
438 (бюджет)
Акт про списання основних засобів;
Акт про списання автотранспортних засобів;
Інвентарні картки; Інвентарні списки
ОЗ-3 (бюджет)
ОЗ-4 (бюджет

12. Облік запасів

Меморіальний ордер №4 (по рах. 364)
408 (бюджет)
Накопичувальні відомості
Оборотні відомості
Книга (картки) кількісно-сумового обліку
3-12
3-13
3-11
3-6
3-6а
3-7

Меморіальний ордер №6 (по рах. 675)
409 (бюджет)Меморіальний ордер №8 (по рах. 362)
386 (бюджет)Меморіальний ордер №13 (по рах. 231,233-239 )
396 (бюджет)Меморіальний ордер №11(по рах.232)
398 (бюджет)Меморіальний ордер №12(по рах.232)
411 (бюджет)Облік МШП

Меморіальний ордер №10 (по рах. 22)
439 (бюджет)
Книга (картки) кількісно-сумового обліку
3-6; 3-6а; 3-7