1


1

1


11
1

1.Розділити комою шестизначне число своєї книжки навпіл, тобто Х1 Х2 Х3, Х4 Х5 Х6 та присвоїти цілій і дробовій частинам числа ідентифікатори А і В відповідно (наприклад А=972; В=506).
2.Перевести отримане число (наприклад: 972,506):
а) із 10-вої системи числення у 2-ву, 8-ву, 16-ву систему числення;
б) із 2-ої, 8-ої, 16-ої систем у десяткову систему числення:
3. Виконати такі операції у 10-вій системі числення: (А+В);(А-В).
4. Виконати операції (А+В) і (А-В) у 2-вій системі числення для модифікованих оберненого і доповняльного кодів чисел в режимі з фіксованою комою та розмістити їх в 12-ти розрядну сітку.
5. Представити початкове розділене число Х1 Х2 Х3, Х4 Х5 Х6 10-вій і 2-вій системах числення для режиму з плаваючою комою і нормалізованою мантисою ( кількість розрядів мантиси – 18, порядок – 5 ).
0708788(708,739
А=708;
2.a

10110001002 = 29 + 27 + 26 + 22 = 708

13048 = 83 + 3*82 + 4 = 70810

2C416 = 2*162 + 12*16 + 4 = 70810
70810=10110001002 =13048 =2C416
В=0,739;

0,73910 = 0, 10111000 2
0, 10111000 2 = 0,2708
0, 10111000 2 = 0,B816
2.б
0, 10111000 = 1*2-1 + 1*2-3 + 1*2-4 + 1*2-5 =0.718
(1011000100, 11000101) 2 -> 10 = 708, 718
0,270 = 2*8-1 + 7*8-2 = 0.359
(1304, 1424)8 ->10 = 708,718 10
0,B816 = 11 *16-1 + 8*16 -2 = 0.71810
(2C4, 314)16->10 = 708, 718
3.
70810+78810=149610
70810-78810= -8010
4.

Знак мантиси
Нормалізована мантиса
Знак порядку
Порядок

0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0


5.
(х) =568,324= 5,68324 * 10^2=0.568324 * 10^3
(х)= 1000111000,101=0.1000111000101ч10^1010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет “Львівська політехніка”

Звіт з рззрахункової роботи
Дослідження логічних інтегральних мікросхем
з дисципліни
“Архітектура комп’ютерів”
Виконав
студент групи ПІ - 21
Бородчак Володимир
Прийняв
Балич Богдан Іванович
Львів – 2008-09 н.р.