Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський

Показник
Первісна вартість основних фондів на:


01.01.2000р.
01.01.2001р.


Сума, тис. грн.
Питома вага, %
Сума, тис. грн.
Питома вага, %

А. Виробничі основні засоби транспорту – всього в тому числі
1071325
100,0
1068221
100,0

1. Будівлі споруди та передавальні пристрої – всього з них:
5884
100,0
5943
100,0

Будівлі
4927
83,8
4986
83,9

Споруди
73
1,2
73
1,2

Передавальні пристрої
884
15,0
884
18,9

2. Автотранспорт, меблі, прилади та інструменти, всього з них:
1104
100,0
1259
100,0

Автомобільний транспорт
260
23,6
371
29,5

Електронно-обчислювальні машини
91
8,2
121
9,6

Прилади та інструменти
569
51,5
512
40,7

Інші
184
16,7
255
20,2

3. Інші основні засоби – всього з них:
1064337
100,0
1061019
100,0

Транспортні засоби
1061345
99,7
1057903
99,7

в т.ч. вагони пасажирські
1061345
-
1057903
-

машини та обладнання
2958
0,3
3080
0,3

Інші
34
-
36
-

Б. Невиробничі основні засоби – всього
6
-
95
-

в тому числі інші невиробничі засоби
6
-
95
-

Всього:
1071331
100,0
1068316
100,0Доходи від перевезень на 1 гривню виробничих фондів склали:
за 1999 рік – 0,07 гривень
за 2000 рік – 0,11 гривень, або зросли на 57,1%
Прибуток від перевезень на 1 гривню виробничих фондів за 2000 рік склав 0,03 грн.
Коефіцієнт вводу основних фондів – 0,26% (2797 / 1071331)
Коефіцієнт вибуття основних фондів – 0,54% (5812 / 1071331)
Коефіцієнт зносу основних фондів – 5,2% (55728 / 1071331)
Коефіцієнт придатності основних фондів – 94,8% (100-5,2)