Хостинг с бесплатной защитой от ддос атак.Рецензія на наукову статтю
"Придатність основних виробничих фондів підприємства та ефективність
виробництва"
У статті Тищук І.І. «Придатність основних виробничих фондів та ефективність виробництва» висвітлено питання впливу придатності ОВФ підприємства на ефективність виробництва. Під час роботи було досліджено, що від рівня придатності залежить обсяг виробництва і витрати 1 грн проданої продукції тобто, в першу чергу було доведено, що із збільшенням продуктивності збільшується ефективність виробництва.
У статті об'єктом дослідження є вибірка із 24 підприємств основною цілю є отримання прибутку.
Метою даної статті є дослідження впливу фонд придатності ОВФ на виробництва.
Дана тема статті висвітлює таку проблему, як підвищення обсягу виробництва продукції та зниження витрат на 1грн проданої продукції, а отже підвищення ефективності виробництва.
Під час проведення дослідження у статті було використано такі методи дослідження як кореляційний аналіз, вибірка, середні величини. Розрахувавши коефіцієнт кореляції (0,003) було відмічено, що зв'язок між ОВФ підприємства і обсягом виробництва обернений і слабкий, тому що кореляційне співвідношення є близьким до 1. Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,000009— це означає, що зв'язок дуже слабкий, тобто лише на 0,0009 % придатність впливає на обсяг виробництва.
Останнім часом такому питанню, як вплив придатності на обсяг виробництва приділяється досить мало уваги. Дана тема є актуальною, актуальною є проблема вивчення впливу рівня використання ОВФ та стану на обсяг виробництва.

Хостинг с бесплатной защитой от ддос атак.