Процеси, що контролюються
Контроль якості виконання робіт. Критерії приймання

Виконробом
Майстром
Склад
Спосіб
Час
Залучені служби


Підготовчі роботи
Правильність розбивки осей каналу, кутів та радіусів повороту; відсутність по трасі рослинності та валунів.
Вимірюванням візуально
Після виносу проекту в натуру
Геодезична служба

Розробка ґрунту у виїмці каналу

Відхилення глибини каналу - ± 10см; по дну ± 5см; закладання укосів - ± 0,05.
Вимірюванням
Під час виконання робіт
Відхилення каналу по дну допускається в межах ± 0,00005, зворотній похил не допускається.
Нівелюванням дна каналу
Не менше 2 разів на 1км. каналу


Ущільнення насипу дороги

Щільність мінерального після ущільнення повинна перевищувати природну щільність на 3…..10%.
Ваговий спосіб визначення щільності
Після ущільнення на захватці(1 раз на 3км.)
ЛабораторіяЗменшення кількості проходів по одному сліду не допускається
Підрахунком
В процесі роботи


3. Схема поопераційного контролю якості робіт
4. Калькуляція затрат праці, заробітної плати на 1 км. каналу

п/п
Найменування процесів та умови їх виконання
Об’єм робіт
Обґрунтування норм
Норма часу,
люд.-год.
Розцінка, грн.-коп.
Затрати праці,
люд.-год.
Зар.плаиа,
грн.-коп.Од. виміру
К-сть

Роб
Маш
Роб
Маш
Роб
Маш
Роб
Маш

1
Зрізка рослинного ґрунту з траси каналу з переміщенням бульдозерами до 30м. у тимч. відвал( I група )
100 м³
67,2
Е2-1-22, m.2, п.2а,2
-
1,51
-
1-60
-
101,5
-
107-50

2
Розробка ґрунт I-ї групи у виїмці каналу екскаваторами-драглайн з ковшем об’ємом 0.65 м³, з суцільною ріжучою кромкою, навиліт у тимчасові кавальєри
100
м³
431
В12-1-1, m.5, п.9а
-
1,80
-
1-90,8
-
775,8
-
822-30

3
Розрівнювання ґрунту I-ї групи з тимчасових кавальєрів під насип дороги шаром більше 1м. бульдозером ДЗ-8
100
м³
431
Е2-1-28, п.1ж
-
0,24
-
0-25,4
-
103,4
-
109-50

4
Ущільнення ґрунту в насипу дороги за 10 проходів катка ДУ-16В по одному сліду при довжині гону до 200м.
1000
м²
28,7
Е2-1-29, m.5, п.1,2б
-
1,76
-
1-86,6
-
50,5
-
53-60

5
Планування поверхні дороги за 4 проходи бульдозера ДЗ-8 в одному напрямку
1000
м²
28,7
Е2-1-36, п.2а
-
1,52
-
1-61,1
-
43,6
-
46-20

6
Розрівнювання відвалів рослинного ґрунту на відстань до 30м. бульдозером ДЗ-8, ґрунт I-ї групи
100
м³
67,2
М2-1-8, m.3, п.2а,2
-
1,79
-
1-89,7
-
120,3
-
127-50


-
-
-
-
-
1195,1
-
1266-60


5. Графік виконання робіт на 1км. каналу
6№
п/п
Найменування процесів
Об´єм робіт
Затрати праці, люд.-год.
Склад ланки
Тривалість процесу
год.
Робочі зміни
Од. виміру
К-сть
Робітн.
Машин.


Робочі години
1
Зрізка рослинного ґрунту
100м³
67,2
-
101,5
машиніст
6р.-1чол.
101,5


2
Розробка ґрунту у виїмці
100м³
431
-
775,8
машиніст
6р.-1чол.(*2)
(2 ланки)
387,9


3
Розрівнювання кавальєрів
100м³
431
-
103,4
машиніст
6р.-1чол.
103,4


4
Ущільнення ґрунту в насипу
1000м²
28,7
-
50,5
-/-
50,5


5
Планування верха насипу
1000м²
28,7
-
43,6
-/-
43,6


6
Розрівнювання рослинного ґрунту
100м³
67,2
-
120,3
-/-
120,36. Матеріально-технічні ресурси
Технічні ресурси

п/п
Найменування, характеристика
Марка
Кіль-
кість

1
Екскаватор-драглайн Ук=0,65м³, суцільна кромка
ЕО-4111Б
2

2
Бульдозер на Т-100м
ДЗ-8
1

3
Напівпричіпний каток на пневмошинах на базі МОАЗ-5
ДУ-16В
1


Експлуатаційні матеріали
Назва
Машини
Кількість відпрацьованих
годин
Норма витрат (кг) на 1год. роботи
Загальна потреба,
кг

Дизельне пальне
Екскаватор
775,8
8,2
6362


Бульдозер
368,8
8,1
2987


Каток
50,5
18,0
909

Всього пального
10258

Оливи: моторна
Для всіх машин
1195,1
0,43
514

Трансмісійна
-/-
1195,1
0,12
143

Солідол
-/-
1195,1
0,007
814

Бензин
-/-
1195,1
0,18
215