1.2.Презентація. Основні положення моделі управління кафедрою менеджменту. Структура розробки циклу управління кафедрою менеджменту. Порядок формулювання резюме управління, структуру резюме управління. Зміст складових фази управління кафедрою менеджменту. Структура і форма управлінської пропозиції.

11.45-12.00. перерва на каву
12.00-13.30
1.3.Практикум. Робота у групах, формулювання управлінської пропозиції. Презентація оцінки роботи груп.
Висновки: послідовність кроків планування управління. Основні ускладнення і перешкоди на даному етапі.
13.30-14.30.обідня перерва
14.30-16.00
1.4.Презентація. Управління фазою реалізації управління кафедрою менеджменту. Організація управління: вибір керівника управління, вимоги до формування команди управління. Баланс ресурсного забезпечення. Визначення системи контролю та її складові. Завершення управління. Оцінка реалізації управління кафедрою менеджменту.
16.00.- 16.15.перерва на каву
16.15.-18.00.
1.6. ситуативна задача: Навички застосування інструментів управління фазою реалізації управління.
II день
Персоніфіковані програми оцінки розвитку старших викладачів та асистентів
9.30-11.30
1.1 формування очікувань. Прогнозний результат спільної праці.
Презентація: ситуативне лідерство. Структурована оцінка сприйняття ситуації, як передумова усвідомлення прояву управлінського лідерства. Сприйняття ситуацій та варіанти спрямування управлінського рішення.
1.2. Практикум: ідентифікація прояву змісту елементів управлінського лідерства у реальних ситуаціях. Обговорення пріоритетів та класифікація персональних стилів управління. Порівняння змісту тестового аналізу та змісту реальних рішень.
Висновки: зв'язок змісту елементів ситуативного лідерства зі складовими змісту організаційного лідерства.
Інструменти нарощення управлінського впливу шляхом розвитку стилів управління.
11.30-11.45. перерва на каву
11.45-13.15
1.3. Презентація: Лідерство, як перерозподіл влади. Форми перерозподілу влади та їх порівняльна характеристика з точки зору затрати/ результативність ( безпосередня участь, постановка задачі, делегування повноважень, формування цільових сфер впливу, саморозвиток… ).
1.4. Вимоги до формування цілей
1.5. Формування цілі разом згідно вимогам SMART.