http://steklokolor.ru/ рабочая стенка фартук для кухни из стекла цена.Якимчук К. МО-31
Власний опис-коментар «Особливості застосування принципів Демінга в управлінні ПП «Компанія Автоленд» »
На підприємстві «Автоленд» я вважаю доцільним застосувати наступні принципи управління якістю :
1. Ціль підвищення якості продукції або послуг повинна стати постійною та незмінною; це необхідно для збереження конкурентоздатних позицій у бізнесі, а також для забезпечення обсягів робіт.
Для ПП «Автоленд» цей принцип повинен стати одним із провідних. Ціль підвищення якості запчастин, техніки і послуг, що надаються підприємством, не повинна виникати лише тоді, коли обсяг продажу значно скоротився, або конкурентні фірми випередили підприємство на ринку збуту. Слідкувати за якістю продукції і мати за мету її покращення керівництво повинно беззупинно.
2. Постійно підвищуйте якість виробництва й обслуговування, неухильно підвищуйте якість і продуктивність праці, тим самим знижуючи витрати виробництва.
Під час проходження практики на даному підприємстві я, нажаль, відмітила, що керівництво задовольняється тим, що має, і особливо не прагне підвищувати якість і продуктивність праці. Хоч обсяги випуску продукції на даний період є значні, і прибуток доволі непоганий, але я вважаю, що розвиватись ще є куди.
3. Постійно підвищуйте кваліфікацію службовців.
На підприємстві «Автоленд» працює багато фахівців, які здобували освіту ще 20 років назад, і їхні знання на даний час потребують оновлення, адже наука і технології не стоять на місці. Усіх службовців періодично потрібно відправляти на курси підвищення кваліфікації. Це позитивно вплине на роботу працівників, якість наданих ними послуг, продуктивність праці, а отже і на прибуток усього підприємства.
4. Забезпечте правильне керівництво. Ціль контролю має полягати в забезпеченні допомоги людям і машинам, а також у впровадженні технічних новинок для удосконалення технологічного процесу. Контролюватися повинні не тільки виробничі робітники, але й управлінський персонал.
Дійсно, на даному підприємстві було б доречно організувати правильний контроль за робочим процесом. Управлінський персонал несе значну відповідальність у діяльності ПП «Автоленд», тому керівництво повинне приділяти більше уваги до роботи менеджерів.
5. Знищіть елемент страху. Кожен повинен працювати гранично ефективно на благо компанії.
Кожна людина має право на помилку, і керівник має це розуміти. Працівники – це , передусім, союзники директора, адже вони разом трудяться для досягнення спільної мети,і вони повинні відчувати це. В колективі має панувати дружба і спокій, але аж ніяк не страх і напруження.
6. Знищіть бар’єри між відділами. Люди, що працюють у відділах науково-технічних досліджень, проектування, збуту і виробництва повинні працювати спільно. Це дозволить передбачити, які проблеми можуть виникнути у процесі виробництва і використання продукції (або споживання послуг).
Безумовно, фахівці різних відділів повинні спілкуватись, радитись, працювати спільно. Керівник технічногого відділу повинен консультувати робітників, що безпосереднього працюють з машинами, виготовляють запчастини та надають послуги з технічного обслуговування. Це дозволить уникнути багатьох дефектів у виробництві.
7. Постійно реалізуйте програми навчання і самовдосконалення персоналу.
Як вже зазначалось вище, всіх фахівців періодично необхідно навчати чомусь новому. На підприємстві необхідно розробляти і втілювати в життя програми розвитку і навчання персоналу. Це покращить роботу працівників, підвищить продуктивність їх праці, і відповідно підвищиться конкурентоздатність підприємства.
8. Потрібно прийняти нову філософію. Ми живемо в нову економічну еру. Західний менеджмент має пробудитись. Він повинен ставити перед собою складні задачі і прагнути вирішувати їх. Йому варто усвідомити ступінь своєї відповідальності і стати за кермо всіх перемін.
Від директора та інших управлінців залежить вся робота підприємства та її результат. Менеджери повинні розуміти, що від того, як вони організують робочий процес, залежить і те, на скільки якісно буде працювати персонал і чи досягне він поставлену ціль на 100 %. Управлінці повинні не боятись ризикувати, брати на себе відповідальність. Адже ризик себе виправдовує, а добре виконана складна задача лише зміцнить позиції підприємства на ринку збуту.
Деякі із принципів Демінга вже застосовуються в управління ПП «Компанія Автоленд» . А саме :
- Не зосереджуйтесь на перевірці якості в процесі її досягнеття. Позбавтеся від необхідності контролю якості на масовій основі; із самого початку встановлюйте конкретні показники якості продукції (або послуги), зробивши це своєю першочерговою задачею.
- Відмовтесь від гасел для робітників та службовців, що націлюють їх на роботу за принципом «нуль дефектів» та на досягнення нових рівнів продуктивності праці.
Такі заклики породжують несприятливі взаємини, оскільки основні причини низької якості і продуктивності праці відносяться до самої системи, а отже, лежать поза компетенцією ваших співробітників.
Знищіть всі норми в цехах. Замніть їх правильним керівництвом.
Відмовтесь від керування за допомогою оцінки ефективносіті.
Відмовтесь від керування за кількісними показниками і цілями. Замініть їх правильним керівництвом.

http://steklokolor.ru/ рабочая стенка фартук для кухни из стекла цена.