завдання, які проходять через систему. Проблема, треба точно знати скільки займає завдання або процес. Ця система планування не застосовується в системах розподіленого часу, де необхідно гарантувати можливий час відповіді.
5. Планування за принципом SRT .
Планування за найменшим часом, що залишився. Це аналогічно попередньому методу, але з переключенням, завжди викликається процес, який має мінімальний за оцінкою час до завершення, але треба враховувати час на обслуговування, який минув, а це приводить до збільшення накладних витрат.
6. Планування за принципом HRN.
Планування за найбільш відносним часом відліку. Це планування без переключення при якому коректуються недоліки SJF, зокрема перебільшення ігнорування довгих завдань і надання переваг коротким новим завданням.
7. Багаторівневі черги із зворотніми зв’язками
EMBED Visio.Drawing.11
Це найбільш досконалий механізм планування. Це системне планування з переключенням яка найбільше ефективна для систем, де виконуються суміш різнорідних завдань.
Нові процеси надходять в сітку черг з певними початковими пріоритетами. Кожному процесу виділяється квант часу. Процеси першого рівня отримують ЦП і якщо воно не завершене, то воно поступає на кінець черги нижчого пріоритету і т.д. Чим довший такий процес використовує ЦП, тим нижчає пріорітет, доки не спуститься на найнижчий рівень. На найнижчому рівні реалізується цикл обслуговування RR і тут завдання циркулює поки не завершиться. Як правило квант часу збільшується з переходом процесу в кожну наступну чергу. Така дисципліна планування це прикладний адаптивний механізм планування, який реагує на зміну поведінки системи, яка контролюється цим механізмом планування.
Керування даними і файлова система.
Файл – це сукупність даних, яка має своє ім’я. Звичайно розміщений на пристроях зовнішньої памяті. З файлом можна виконувати маніпуляцію, як з одним цілим компонентів за допомогою відповідних операторів. Файлова система - це частина загальної системи керування памятю, яка відповідає перев.за керування файлами, які зберігаються зовні. Вона відповідає за забезпечення можливого збереження приватної інформації та за контрольоване розділення інформації між багатьма користувачами.
Функції файлової системи.
Користувачу надається можливість створювати, модифікувати і знищувати файли.
Надається можливість розділяти, тобто колективно використовувати файли різних користувачів під ретельним контролем з тим, щоб користувачі могли ефективно взаємодіяти під час виконання спільної роботи.
Механізм для розділення файлів повинен передбачати різні варіанти контролю доступу ( доступ для читання, запису, виконання ).
*Користувачам надається можливість задавати вручну для прикладних програм , структур, файлів.
Надається можливість керування попередження інформації між файлом.
В ФС передбачають засоби збереження , які запобігають випадковій втраті або навмисному руйнуванні інформації.
Користувач може звертатися до своїх файлів за допомогою символьних імен, а не через імена фізичні.
Системи зв”язаних з обробкою персональної, конфіденційної та секретної інформації, яку необхідно захищати від несанкціонованого доступу файлові системи передбачають шифрування і дешифрування даних і тоді для доступу до інформації треба мати ключі дешифрації.
Файлова система повинна мати дружній інтерфейс з користувачем. Вона повинна дозволяти користувачу працювати тільки з логічним представленням своїх даних і тих операцій, які мають виконуватися а не фізичне представлення. Необхідно щоб користувачу файлової системи не треба було думати про конкретну фізичну властивість, про формати даних, або фізичними засобами обміну даними з цими пристроями.
Формати записів інформації
Фізичний запис або блок - це одиниця інформації, яка реалізується, читається з фізичного пристрою або записується на нього.
Логічний запис це сукупність даних, яка розглядається як одне ціле.
Якщо кожен фізичний запис вміщує тільки один логічний запис, то файл буде складатися з незблокованих записів. Якщо кожен фізичний запис може вміщати декілька логічних, то такий файл складається із записів об”єднаних блоків або з блоків записів. У файлі із записами фіксованих довжин всі записи мають однакову довжину, розмір блоку є цілим кратним розміру запису. У файлі із записами змінної довжини записи можуть мінятися за своїм розміром до цілого блоку.
EMBED Visio.Drawing.11
Формати запису такі:
BL – довжина блоку.
RL – довжина запису.
Фіксована довжина запис незблокований.
Фіксована довжина запис зблокований.
Змінна довжина запис незблокований.
Змінна довжина запис зблокований.
Організації файлів.
Під організацією файлів розуміється спосіб розміщення записів файлів на зовнішній памяті.
Зараз найбільш відомо:
Послідовна організація . Записи розташовані у фізичному порядку, наступний запис це такий, який фізично іде за попереднім. Така організація застосовується для файлів, які зберігаються на магнітних стрічках вивод. на друк, тому, що ці пристрої є послідовними носіями інформації .
Індексно послідовна організація. Записи розташовані в логічній послідовності у відповідності із значенням ключів, які є в кожному записі в системі повинен бути спеціальний системний індекс, де вказані фізичні адреси повних голов. записів. Доступ до індексів послідовних записів може відбуватися послідовно у відповідності із меншим значенням ключа щляхом пошуку по системі індексу.
Пряма організація. Доступ до записів відбувається довіл.прямо за їх фізичною адресою, яка як правило на запам’ятовувальних пристроях прямого доступу. Прикладна програма розміщує записи на таких пристроях в довільному зручному їй порядку. Файли з прямою організацією вимагають, щоб користувач мав детальне представлення про фізичну його особливість зовнішніх запам’ятовувальних пристроях, на яких зберігаються файли.
Бібліотечна організація файла. Це файли, які складаються з послідовних під файлів, який називається елементом. Початок адреси кожного елемента зберігається в директиві файлу. Такі файли застосовують з збереженням бібліотек програм. На практиці ці види організації файлів мають багато варіантів. Носій записів який використовується в кожному конкретному зовнішньому ЗП називається ТОМ.
Методи доступу
В ОС як правило реалізується декілька методів доступу. Методи доступу – це сукупність угод та засобів, за допомогою яких реалізується заданий спосіб обміну фізичних записів файлу.