Програма емпіричного соціологічного дослідження.
Загальна характеристика проблеми.
Сьогоденна молодь надзвичайно відрізняється своїм розвитком та потребами від молоді минулого століття. Передумовами цього стали не лише великий скачок у науково-технічному прогресі, коли доступною стала велика кількість інформації, зокрема, та, що передається на аудіо та відео носіях, у книжках, через Інтернет, але й так звана сексуальна революція в США , що припадає приблизно на 70-80р.р. ХХ ст. І хоч існувало багато перешкод збоку влади, церкви та ін. Індустрія, побудована на інтимних моментах людського життя процвітала. Молоде покоління того часу морально та духовно формувалось зовсім по-іншому, аніж їх попередники. Зокрема, жінки стали більш відверто одягатись, проявляти ініціативу у грномадському житті. Кіноіндустрія процвітала завдяки фільмам з еротичними сценами, швидко поширилась мода на порнофільми, порножурнали і т.д. з’являлось все більше і більше людей із вільними поглядами на життя, шлюб, зобов’язання перед соціумом. Справедливо буде сказати, що практично докорінно змінились пріорітети щастя, обов’язків і т.д. Одними з найвідоміших прибічників вільного життя були хіппі, котрі жили комунами, однією великою сім’єю, зі спільними побутом, партнерами, дітьми. Ще однією не менш відомою були прихильники r’n’r(rock&roll), гаслом яких пізніше стала фраза „sex, druggs and rock’n’roll”. Танці під цю музику старше покоління засуджувало, а молодше -- з ентузіазмом танцювало.
Можна довго говорити про різноманітні течії мистецтва, культури, моди, танців, які формувались внаслідок подій 70х р.р., проте, важливішим є їх вплив на людей, адже якщо все це росло і розвивалось, значить воно було потрібним для людей. Зокрема, важливою є їх дія на Україну. Західний вплив проникав у СРСР, а потім уже і в Україну незалежну, разом з іноземними книгами, музикою, фільмами. І якщо радянська влада ще намагалась блокувати цю своєрідну „контрабанду західних цінностей”, то суверенна Україна гостинно відкрила двері всім потрібним і непотрібним новим традиціям. У деяких випадках це добре, адже наша культура збагачується, запозичуючи щось нове з американської, німецької чи французької культур. Але, як у кожної медалі, є й інший бік медалі. Сексуальна розкріпаченість Заходу була сприйняа буквально пригнобленими до того часу народами колишнього Союзу. Про таку, власне українську, рису моралі як цнота до шлюбу стали забувати. Катастрофічно почали зростати рівні абортів та поспішних шлюбів через вагітність, що найчастіше розпадались через 2-3 роки. Зріс рівень розлучень, кількість неповних сімей, матерів-одиначок, неповнолітніх матерів, покинутих дітей і т.д; в той же час зростав рівень неблагополучних сімей. Тому все часітше молоді люди перед остаточним узаконенням стосунків вели так зване „життя на віру”, перевіряючи чи зможуть вони вжитися одне з одним в майбутньому, і припиняли стосунки, якщо це було необхідно. Такий спосіб життя викликав і викликає різноманітні реакції збоку старших поколінь, котрі вихованні на інших моральних засадах і не розуміють, що актуально сьогодні для молоді, а що –ні.
Отже, проблемна ситуація – конфлікт батьків та майже дорослих дітей, котрі хочуть самостійності . Важливо є зрозуміти, що ця проблемо динамічна та багатогранна. Хтось відштовхується від матеріальних критеріїв оцінки ситуації, а хтось –від моральних чи духовних.
Тема дослідження сформується так „Пробний шлюб очима молоді”.
Мета дослідження – встановити обізнаність молоді із поняттям „пробний шлюб”, щоб в майбутньому вивести ідеальну його модель.
Завдання дослідження:
Визначити кількість студентів, котрі перебувають чи перебували у пробному шлюбі, порівняти кількість за віком , статевими ознаками;
Визначити основні критерії для вибору студентами такого способу життя;
Дослідження вірогідність вступу до пробного шлюбу людей, котрі ще не робили цього.
Об’єкт дослідження- студенти всіх курсів ВУЗу.
Час дослідження- грудень 2007.
Предмет дослідження – теоретично під цю категорію підпадають всі студенти, проте, найважливішою є думка людей , котрі вже стикались із проблемою, тобто пребували у пробному шлюбі.
Гіпотези дослідження :
Гіпотеза –підстава : оскільки більшість студентів підпадають під категорію предмету дослідження, але брак досвіду життя з партнером, на власному матеріальному забезпеченні з побутовими, економічними та іншими проблемами, то деякі пари обирають інші шляхи поведінки після життя в пробному шлюбі.
Гіпотези –наслідки : основні моделі поведінки людей після пробного шлюбу є такими:
А) узаконення стосунків у РАГСі і/або церковний шлюб;
Б) розрив стосунків через неможливість жити разом;
В) продовження „життя на віру” .

Метод дослідження:
Оскільки якихось документальних свідчень пробного шлюбу немає, то метод аналізу документів для цієї програми не підходить. Так само як і метод спостереження, адже дослідження не вивчає глибинних мотивів проблеми. Це ж стосується методу експеременту. Отже, найкращим методом дослідження є метод спостереження.
Розрахунок вибірки .
Омскільки об’єм генеральної вибірки 500, то остаточний об’єм вибірки при ?= 0,03 та Р= 0,954 буде 222.